Intervju pomoćnice Državnog sekretara Viktorije Nuland za Radio Televiziju Kosovo, 12. jul 2015

RTK:  Pa, g-đo Nuland, dobrodošli.

PS Nuland:  Hvala Vam. Drago mi je da sam opet na Kosovu.

RTK:  G-đo Nuland, kako će Sjedinjene Države reagovati ukoliko Kosovo formira Specijalni sud, i naprotiv, ako ne usvoji zakon o formiranju Specijalnog suda?

PS Nuland:  Pa, Burime, mislim da i Vi i Vaši gledaoci znate da su Sjedinjene Države snažno podržale formiranje Specijalnog suda. Bili smo veoma razočarani kada nije usvojen u Skupštini u prvom pokušaju. Puno vremena sam provela danas u razgovorima sa svim činiocima, vladom, opozicijom, predsednikom Skupštine, o značaju formiranja Specijalnog suda, jer u pitanju je pravda, u pitanju je odgovornost, u pitanju je zatvaranje tog poglavlja iz prošlosti kako bi Kosovo moglo da krene napred. A kada Kosovo bude krenulo napred po ovom pitanju, to će omogućiti Sjedinjenim Državama da podrže Kosovo na međunarodnom planu. To će nas osnažiti u našim nastupima pred Evropskom unijom, gde možemo da kažemo da ste postali još više evropski nastrojeni, da ste u stanju da ispunite svetske standarde, i evropske standarde. Tako da smatramo da je vrlo, vrlo važno da se sa pitanjem Suda krene napred, i nadamo se da će doći do još jednog glasanja u vezi sa tim pre letnje pauze u radu Skupštine i da će ovo pitanje dobiti široku podršku.

RTK:  Kakve će biti posledice po Kosovo ukoliko ovaj sud formira Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija?

PS Nuland:  Pa to predstavlja našu zabrinutost, da ukoliko vi sami ne oformite ovaj sud, ukoliko ne preduzmete sopstvene korake ka pravdi, ukoliko sami ne preduzmete korake da ljude pozovete na odgovornost, onda će umesto vas to učiniti međunarodna zajednica. A kada se to bude dogodilo, izgubićete kontrolu nad ustrojstvom suda, on možda neće funkcionisati na način koji bi vama odgovarao, i iskreno, vaši odnosi sa međunarodnom zajednicom bi mogli da budu zamrznuti dokle god se odvija proces, ili dokle god sud UN-a bude radio na tome. A mi to ne želimo. Želimo da Kosovo nastavi da se kreće unapred po svojoj demokratskoj i naprednoj putanji. Želimo da nastavi da se kreće unapred sa Evropom i sa nama, i to je razlog zašto želimo da sud bude formiran na osnovu odluke ovdašnjeg zakonodavnog tela.

RTK:  Postignuti su neki dogovori u Briselu kao rezultat dijaloga između Srbije i Kosova. Kako SAD vide ovaj proces i gde uočavate probleme u primeni ovih sporazuma?

PS Nuland:  Veoma snažno podržavamo i dijalog Prištine i Beograda uz podršku Visoke predstavnice EU Mogerini. Mislim da znate da su Sjedinjene Države u ulozi posmatrača tokom svake runde razgovora i trudimo se da pomognemo stranama u razgovoru da dođu do dobrih rešenja. U pitanju je normalizacija vaših međusobnih odnosa. Radi se o tome da postanete, nadamo se, dve snažne države koje žive jedna pored druge u miru. Radi se o tome da Beograd prizna jedno snažno, jedinstveno pravo Kosova da upravlja sopstvenom budućnošću, ali takođe se radi o tome da vlasti u Prištini treba da stvore prostora za sve ljude koji žive ovde kako bi oni osetili da imaju kontrolu nad spostvenom budućnošću. Radi se o stvaranju osećaja odgovornosti prema svim krajevima ove zemlje. Tako da mislimo da je to vrlo, vrlo važno. Svedoci smo jednog veoma dobrog napretka po pitanju pravosuđa, i drugih stvari, u kojima Kosovo upravlja svojim poslovima u potpunosti, ali ima i drugih stvari koje moraju da se unaprede. Mislim da znate na čemu ova grupa sada radi, i mi smo upravo danas razgovarali o tome kako neka neslaganja mogu da se prevaziđu, i na koji način Sjedinjene Države mogu da pomognu u tome.

RTK:  Postoje mnoge tvrdnje da Kosovo još uvek ima puno problema sa korupcijom. Zašto je važno za Kosovo da se bori protiv korupcije i kakvu korist Kosovo ima od toga ukoliko dostigne – postane država sa manje slučajeva korupcije?

PS Nuland:  Pa, rekla bih da je važno za svaku državu da se bori protiv korupcije, uključujući i u mojoj zemlji, a pogotovu u demokratskim državama. Zato što je korupcija ubica demokratije. U osnovi se radi o tome da nekolicina krade novac većine. Radi se o tome da li je vaša vlast u potpunosti čista i odgovorna, i tako dalje. Tako da je važno stvoriti okruženje gde je prostor otvoren i svako može da igra po istim pravilima. A pogotovu tamo gde je vlast čista, i pokazuje da je čista, i ne potkrada svoje građane. A ako to ne uradite, onda posebne interesne grupe koriste takvu situaciju, i ponekad spoljašnji interesi dostižu nezasluženi uticaj u državi. Tako da ukoliko želite da imate snažnu, energičnu demokratski uređenu zemlju, onda morate da se borite protiv korupcije. Ako želite da privučete poslovne ljude, onda morate da se borite protiv korupcije. Ukoliko želite da privučete strane investicije, oni žele da znaju da ako dođu ovde i otvore nova radna mesta i stvore nove radne mogućnosti, da će ovaj prostor biti otvoren i prema njima. I ako budu imali problema da znaju da će moći da ih reše, a ne da nekolicina ljudi potkrada i njih.

RTK:  Ima značajan broj kosovskih Albanaca koji su se pridružili terorističkim grupama, poput ISIS i Al-Nusra. Kako Vi vidite Kosovo? Da li je Kosovo u opasnosti od ekstremizma, i šta mislite o pretnjama nasilnim ekstremizmom na Kosovu?

PS Nuland:  Pa, nasilni ekstremizam preti svima nama. Preti miru i bezbednosti svuda u svetu, kao što i sami znate. Svi smo zainteresovani da radimo protiv toga. Kosovo se suočava sa posebnim izazovima. Već ste i preduzeli oštre mere. Na primer, usvojili ste veoma dobar zakon, koji krivično goni one koji odlaze da se bore na ekstremistički način. Takođe se smatra krivičnim delom finansiranje stranih boraca, ali sada sve to mora i da se primeni. Takođe treba da nastavite da razgovarate sa zajednicom i osigurate im dobro obrazovanje, da razglasite da su ove ekstremističke poruke opasne. Da decu truju ovim porukama. Da se ništa ne dobija upotrebom nasilja kao oružja političkog izraza; da takve stvari rasturaju države. Kosovo čini dobre napore u tom smislu, i treba da nastavite tako. To se mora učiniti ne samo na nivou vlasti, već u svakoj pojedinačnoj porodici. Roditelji treba da razgovaraju sa svojom decom o tome. Zajednice treba da govore o opasnostima ekstremizma. Jer u suprotnom, ovakve stvari se ukorene i demokratija ne može da cveta.

RTK:  G-đo Nuland, hvala Vam na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor.

PS Nuland:  Hvala i Vama, Burime, na prilici da budem u Vašem društvu, zaista to cenim.