Intervju ambasadora Kosneta za TV Opinion

Intervju ambasadora Kosneta za TV Opinion, 18. decembar 2018.

TVO: Dobrodošli g. ambasadore. Šta znate o suživotu u gradu Prizrenu i generalno o gradu Prizrenu?

AMB:  Pa, prvi put sam posetio Prizren pre petnaest godina kada sam prethodno radio u Američkoj kancelariji u Prištini i uvek sam ga pamtio kao predivan grad prepun istorije i kulture sa predivnim ljudima. Posebno sam bio veoma impresioniran višekulturalnim aspektom grada — ljudima različite prošlosti i iz različitih zajednica koji žive složno, tako da smatram da možemo dosta toga da naučimo iz tog primera.

TVO: Vaš prvi sastanak je bio sa volonterima Mirovnog korpusa, da li je to možda poruka za građane Prizrena, ali i za građane Kosova?

AMB:  Mislim da je Mirovni korpus sjajan program i bio sam veoma uzbuđen saznavši kada su zatražili od mene da se vratim na Kosovo da smo tokom mog odsustvovanja otpočeli ovaj program. Mirovni korpus ne pruža samo obrazovanje i programe za ljude u drugim zemljama, već i prozor u Ameriku. Mislim da je uvek inspirativno za mene da vidim mlade Amerikance daleko od kuće kako uče o drugim zemljama, podučavaju o Americi – jer ovakve veze među ljudima su još važnije od veza između vlada.

TVO : Posetili ste i pravoslavnu crkvu i Bajrakli džamiju, koja je vaša poruka iz tih poseta?

AMB:  Veoma sam uživao u poseti džamiji, u poseti crkvi i sastanku sa duhovnim vođama koji su posvećeni  ne samo veri, već i budućnosti Kosova. Mislim da možemo puno da naučimo od duhovnih vođa  koji su posvećeni ujedinjenju zemlje, ne kroz programe i politike,  nego samo živeći zajedno sa svojim susedima i slušajući i saznajući o njihovim životima. Dozvolite mi samo da dodam da smatram da je obilazak Bajrakli džamije, poseta Crkvi  Sv. Đorđa podsetnik neverovatno  bogate kulture koju Prizren ima. Mislim da svi ljudi na Kosovu, zapravo celi region, treba da budu ponosni na nasleđe koje Prizren predstavlja i da svi zajedno radimo na tome da svetu ispričamo priču o Prizrenu.

TVO: Zahvaljući Sjedinjenim Američkim Državama to je baš i tako. S kim ste se još susreli tokom svoje posete ovde u Prizrenu?

AMB:  Moja supruga i ja, i moje kolege iz Ambasade  susreli smo se sa predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija koje su fokusirane na obogaćivanje kulturnog života Prizrena i zemlje. Za mene  je ovo važan podsetnik da  je život više od politike, organa za sprovođenje zakona: moramo da osiguramo da ulažemo u kulturni život zemlje zbog naših mladih.

TVO:   Kakav je značaj opštine da gradi život u zemlji uopšte?

AMB: Pa, još mnogo toga treba da naučim – ovde sam vrlo kratko od svog povratka i radujem se susretu sa još mnogo ljudi iz različitih oblasti pre nego što počnem da dajem bilo kakve savete.

TVO: Da li to znači da ćete obraćati pažnju i na opštine, a ne samo na glavni grad?

AMB: Apsolutno. Znate da volim da živim u Prištini – to je divan grad.  Veoma sam zadovoljan što sam video napredak koji je ostvaren od poslednjeg puta kada sam živeo u Prištini. Moja supruga i ja radujemo se poseti svakom kutku Kosova, da steknemo prijatelje iz različitih zajednica, da stvarno razumemo zemlju, jer nikada ne možete da razumete nijednu zemlju ako ostanete samo u glavnom gradu.

TVO: Ambasadore, jedna od  vrste pomoći koju je Ambasada pružila gradu Prizrenu bila je restauracija tvrđave, a takođe ste pomenuli da ste imali neke sastanke sa nekoliko predstavnika različitih nevladinih organizacija.  Da  li to znači da ćete nastaviti da pomažete  i podržavate kulturno nasleđe Prizrena?

AMB: Nemam ništa da objavim danas, ali svakako želimo da razumemo potrebe Prizrena i vidimo da li možemo da ispunimo te potrebe sa raspoloživim resursima u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je dugoročni proces i mislim da je najvažnije da vidimo investicije u finansijskom  pogledu,ali i u ljudskom kapitalu koje ljudi sa Kosova čine u svojoj zemlji i to je stvarno inspirativno.

TVO:  Svaki ambasador ima svoj mandat u svoje vreme,  šta će biti vaš fokus tokom vašeg mandata ovde?

AMB: Neka od pitanja na koja ću se fokusirati su prirodni rezultati političkih prioriteta dana: regionalna bezbednost, investicije u trgovinu i borba protiv korupcije. Pored toga, veoma sam zainteresovan da unapredim razgovor o iskustvu Amerike kao  multikulturalnog, multietničkog,verski raznovrsnog društva i da razgovaram sa prijateljima na Kosovu o tome kako naše iskustvo i iskustvo Kosova mogu da nam pomognu da izgradimo bolju budućnost.

TVO: U Prizrenu postoji „urbana legenda“  da ako popijete  vodu iz fontane,da ćete se vratiti. Ne znam da li ste popili  tamo vodu ili ne, ali se nadamo da ćete se ponovo vratiti u Prizren.

AMB: Sigurno se radujem tome da se vratim još mnogo puta.