Intervju ambasadora Kosneta za RTV KIM

Intervju ambasadora Kosneta za RTV KIM, 30.aprila, 2019.

RTV KIM: Hvala vam gospodine ambasadore što ste došli ovde. Danas ste posetili Gračanicu i Parteš. Šta su vaše glavne poruke i utisci nakon ovih poseta?

Ambasador Kosnet: – Uvek je korisno za mene da izađem iz glavnog grada. Mislim da ne možete razumeti, Jelena, bilo koju zemlju pričajući samo sa političkim liderima. Morate izaći, razgovarati sa ljudima iz civilnog društva i poslovne zajednice. Moram da kažem da su danas moj glavni utisak ljudi koji rade naporno da bi izgradili (obezbedili) budućnost ekonomije u njihovim zajednicama, ali postoje mnoge prepreke i frustracije.

RTV KIM: Da li ste se susreli sa gradonačelnicima? Sa kim ste se još susreli i šta je bio stvarni cilj vaših današnjih poseta? Ako smem da dodam, zbog čega su ljudi sa kojima ste razgovarali najzabrinutiji?

Ambasador Kosnet: Sreo sam se sa gradonačelnicima u Gračanici i Partešu, sreo sam se sa nekoliko veoma impresivnim ženama koje rade na programu koji podržava Američka vlada, na programu podržanom od strane USAID-a u oblasti poljoprivrede, a takođe sam se sreo i sa vlasnicima malih biznisa u srpskoj zajednici. Mislim da su mnogi ljudi frustrirani, ne samo ljudi koje sam sreo danas. Mnogi ljudi su frustrirani preprekama za ekonomski razvoj i rast ekonomije u zemlji. Iskreno, mislim da je zabrinutost zbog budućnosti ekonomije u zemlji nešto što članovi većinske i manjinske zajednice dele. Kao strani diplomata, želim da učinim ono što mogu da pomognem ohrabrivanju ekonomske samostalnosti na Kosovu. Mislim da ima puno talentovanih ljudi ovde, posebno zato što srećem mnogo mladih talentovanih ljudi, koji bi mogli da budu uspešni bilo gde u svetu. Ali, ako oni ne vide ekonomske mogućnosti, ako ne vide poslove, ako ne vide priliku da osnivaju kompanije, pitam se koliko će dugo ostati ovde. Mislim da je to problem zbog koga svi mi treba da budemo zabrinuti..

RTV KIM: Šta je vaša poruka srpskoj zajednici, naročito ljudima koji žive južno od Ibra, ekskluzivno u selima i malim, izolovanim zajednicama? Postoji li bilo kakva šansa da se Srbi skorije vrate da žive u gradovima na Kosovu i kako to da se urbani povratak nikada nije dogodio?

Ambasador Kosnet: Želim da budem optimističan u vezi sa budućnošću srpske zajednice na Kosovu. Mislim da je važno da Srbi nastave da žive ovde, a takođe je važno i da se osećaju dobrodošlim. Potrebna nam je budućnost na Kosovu gde se pripadnici svih zajednica mogu osećati kao kod kuće, da osvećaju da mogu da žive, da rade, da ispovedaju svoju veru u miru. U obe zemlje, u svim zemljama u regionu. Mislim da zato što žive ovde i grade budućnost za svoju decu, članovi srpske zajednice na Kosovu daju pravi doprinos budućnosti Kosova. Znate, za Amerikanca je život u multikulturalnoj, religijski različitoj zemlji normalna stvar. Ja često kažem, jedna od stvari koja je zajednička Kosovu i Americi je različitost ljudi koji žive u tim zemljama. Nadam se da će to uvek biti slučaj.

RTV KIM: OK, hvala gosp. ambasadore.

Ambasador Kosnet: Hvala vam puno.