Intervju ambasadora Kosneta za Radio Vicianum

Intervju ambasadora Kosneta za Radio Vicianum, 6. jun 2019.

RADIO VICIANUM: Poštovani slušaoci, počastvovani smo što je danas u našem studiju ambasador SAD-a na Kosovu, njegova ekselencija Filip Kosnet. Dobro došli g. ambasadore.

AMBASADOR KOSNET: Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde.

RV: Otvaranje Radio Vicianuma omogućeno je 2000. godine zahvaljujući pomoći američkog naroda – uz pomoć USAID-a i američkih poreskih obveznika. U ime rukovodstva i osoblja želeli bismo da se zahvalimo Ambasadi SAD-a i američkom narodu. G. ambasadore, bili ste danas u Vučitrnu – šta je bila svrha Vaše posete?

AMBASADOR: Došao sam danas u Vučitrn da porazgovaram sa jednim brojem organizacija sa kojima Ambasada sarađuje. Pre svega, veoma sam zadovoljan što sam posetio opštinu i što sam se sastao sa predsednikom opštine Tahirijem i nekim organizacijama civilnog društva koje rade sa opštinom na projektima vezanim za otvorenu i transparentnu nabavku i borbu protiv korupcije.

Mesecima slušam da Vučitrn u tom pogledu predstavlja opštinu za uzor, što je dobar primer pozitivnog efekta kada opštinske vlasti i civilno društvo rade zajedno. Bio sam veoma impresioniran sa onim što sam danas saznao. Posetili smo i nekoliko drugih institucija – posetili smo kompaniju za drvne proizvode koja je dobila grant od američke Agencije za međunarodni razvoj za pokretanje proizvodnje. Posetili smo Akademiju za javnu sigurnost koja dobija veliku pomoć i saradnju od različitih agencija Vlade SAD-a za jačanje policije. Susreli smo se sa volonterima Mirovnog korpusa i uvek mi je pravo zadovljstvo kada vidim te energične volontere Mirovnog korpusa koji rade na projektima s mladima na Kosovu.

Na kraju, posetili smo tvrđavu koja je delimično obnovljena preko granta Ambasade SAD-a. To su dve različite oblasti u kojima Ambasada podržava napore građana Vučitrna da izgrade bolju budućnost za sebe.

RV: Da li narod Kosova stvarno koristi pomoć Sjedinjenih Američkih Država u svoju korist? Da li ste zadovoljni sa onim što ste videli na terenu?

AMBASADOR: Veoma sam srećan i veoma impresioniram sa onim što sam video danas na terenu. Mislim da posebno mladi ljudi na Kosovu pokazuju mnogo energije i puno vizije za svoju budućnost i budućnost zemlje.

Tema koju želim da naglasim kada govorimo o američkoj pomoći Kosovu je da pomažemo narodu na Kosovu da postane samoodrživ bez obzira da li to znači pomoć kompanijama da stanu na svoje noge ili u vidu pružanja pomoći u jačanju profesionalizma i sposobnosti vladinih institucija. Naš cilj je da pomognemo Kosovu da bude konkurentno na svetskoj sceni i izgradi prosperitetno, pravedno i mirno društvo za sve ljude.

RV: Takođe znamo da ste došli ovde da otvorite jednu kancelariju u opštini koja je izgrađena u saradnji sa USAID-om i opštinom.

Da li ste zadovoljni sa transparentnošću koju je opština Vučitrn pokazala?

AMBASADOR: Jesam. U stvari, rekao bih da iz onoga što sam video, Vučitrn može da bude model za druge opštine u zemlji, jer sam video kako opštinsko osoblje i civilno društvo i obični građani mogu da rade zajedno kako bi stvorili ravnopravne uslove – jednake mogućnosti za sve koji posluju sa opštinom. To je takav model transparentnosti i otvorenosti koji je potreban Kosovu.

Čujem da se ljudi mnogo žale na situaciju na Kosovu, na slabu ekonomiju, na nedostatak posla, na korupciju. To su svakako ozbiljni problemi, ali mislim da rešenje ne leži u bilo čemu što će međunarodna zajednica uraditi. Odgovor leži na građanima Kosova koji imaju moć i hrabrost da preuzmu kontrolu nad sopstvenom budućnošću.

Poslednju stvar koju želim da naglasim je da su Sjedinjene Američke Države posvećene tome da Kosovo bude uspešno: mirno, pravedno i prosperitetno za sve građane na Kosovu i u regionu. Kada se sretnem sa vrstom ljudi koje sam danas sreo u Vučitrnu, potpuno sam siguran da je budućnost Kosova veoma svetla.

RV: Da li iz ovoga možemo da shvatimo da će se podrška USAID-a i Ambasade opštini nastaviti i u buduće?

AMBASADOR: Nastaviće se, ali dozvolite mi da naglasim da je dugoročni cilj ovde samoodrživost za Kosovo, a ne zavisnost. Projekte koje mi finansiramo imaju za cilj izgradnju temelja za građane Kosova da izgrade svoju budućnost. Dakle, naša podrška će se nastaviti, ali ljudi ne treba da pretpostavljaju da će se nastaviti u istom obliku kao u prošlosti.

RV: Koji je put kojim će Sjedinjene Američke Države i Ambasada podržati Kosovo da postane deo Evropske unije? Čujemo toliko političara koji govore o tome da smo deo Evrope, pa šta je onda pravi put?

AMBASADOR: Pogledajte mapu – vi ste deo Evrope. To nije pitanje izbora ili puta kojim treba da se krene. Mislim da je važno da ljudi na Kosovu nastave da jačaju svoje odnose – političke i ekonomske – sa svim svojim susedima. To je put do punopravnog članstva u Evropskoj zajednici. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da rade sa Kosovom, sa Srbijom, sa svim zemljama u regionu da pokušaju da izgrade mirnu, pravednu i prosperitetnu budućnost za sve. Mi ćemo podržati ovaj proces, ali bilo koja rešenja do kojih se dođe moraju odrediti građani u regionu i ona moraju biti održiva. Na građanima Kosova je da odrede svoj vlastiti put.

RV: Da li su političari na centralnom nivou saglasni sa ovom pozicijom Sjedinjenih Američkih Država?

AMBASADOR: Smatram da političari Kosova dobro znaju da budućnost Kosova zavisi od mirnih odnosa sa njegovim susedima i tesnih veza sa ostatkom Evrope. Smatram da su svi saglasni u vezi sa tim. Istovremeno, želim da vas uverim da su Sjedinjene Američke Države posvećene tome da nastave da imaju blisko prijateljstvo i partnerstvo sa Kosovom. Tu nema pravljenja izbora: Kosovu su potrebne tesne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama i njegovim evropskim susedima.

RV: Vaša ekselencijo, naši slušaoci bi verovatno voleli da čuju Vašu poruku- šta biste poručili građanima Vučitrna?

AMBASADOR: Moja poruka građanima Vučitrna je da budu ponosni na radu koji obavljaju na izgradnji svoje zajednice i svoje zemlje i da put do uspeha zavisi od naroda Kosova imajući uvek na umu da je ovo demokratija. U demokratiji ljudi biraju svoju budućnost. Imam veliku veru u narod Kosova da će izgraditi svetlu budućnost.

RV: Hvala Vam puno na Vašoj otvorenosti tokom ovog intervjua. Hvala Vam puno što ste prihvatili poziv da date intervju za naš radio jer su naši slušaoci dugo čekali na to.

AMBASADOR: Faleminderit shume. Hvala.