Intervju ambasadora Hovenijera za RTV 21

Intervju ambasadora Hovenijera za RTV 21, 6. februar 2024.

RTV21: Ambasadore Hovenijer, hvala vam puno što ste danas sa nama.

Ambasador Hovenijer: Drago mi je što sam ovde.

RTV21: Ambasadore, danima ste angažovani sa kolegama iz Kvinte na razjašnjenju stava po pitanju Uredbe Centralne banke i  delovanja Policije Kosova u nekim delovima zemlje. Tražite odlaganje primene Uredbe Centralne banke. Ipak, poslednja reč ostaje na Vladi Kosova i premijeru Kurtiju, koji vam je na sastanku, kako je objavljeno, dao neke dokaze. Da li je bio pod pritiskom da se predomisli?

Ambasador Hovenijer: Sve što mogu da uradim jeste da govorim o zahtevu Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Pre svega, dozvolite mi da razjasnim nekoliko stvari. Naš zahtev je vrlo jasan. Tražimo od vlade, ne samo ja, ima i zahteva iz Vašingtona, ali i moje  kolege iz Kvinte imaju ovakav stav, da bi vlada za sada  trebalo da odloži primenu Uredbe Centralne banke. Ovo tražimo jer smatramo da su neophodni pripremni radovi za njenu uspešnu primenu kako ne bi imala nepravedan uticaj na ugroženu zajednicu.

Ovde je reč o manjinskim zajednicama, između ostalog, o srpskoj zajednici na Kosovu – da posao koji treba da se uradi, koji je trebalo da se uradi da bi se izbegao njen negativni uticaj, nije obavljen. Dozvolite mi da budem vrlo jasan u vezi ovoga. Mi ne osporavamo Ustav Kosova. Mi to prihvatamo i poštujemo. Zaboga, podržali smo proces i njegov razvoj. Mi ne osporavamo organima Centralne banke Kosova da  uređuju finansijski sektor.

U stvari,  Vlada Sjedinjenih Država je ponosna na ulogu koju smo odigrali u podršci razvoju Centralne banke, Ministarstva finansija i drugih institucija. Pozdravljamo napore Kosova, kao i bilo koje druge zemlje u svetu, da sprovede uredbu, zakon, procedure koje smanjuju mogućnosti za činjenje finansijskih zločina, kao što su pranje novca, finansiranje terorizma i slično. Dakle, nemamo filozofski problem da Centralna banka donese uredbu koja bi ispunila ove ciljeve.

Zabrinuti smo da način na koji se ova uredba sprovodi ili planira da se sprovede ne uzima na odgovarajući način u obzir određene realnosti. A ove realnosti, za koje smatramo da nisu adekvatno uzete u obzir, direktno utiču na jedno od najosetljivijih pitanja u dijalogu između Kosova i Srbije koji podržavamo, a to su akcije koje utiču na manjinske zajednice na Kosovu, posebno srpsku zajednicu. Ovo je razlog naših zahteva.

RTV21: Ali, to  je pitanje koje ima veze sa upotrebom jedinstvene valute na jednoj teritoriji, kakvo je Kosovo danas. Kao na primer, to su regulisale i druge evropske zemlje. U čemu je stvar.  Zašto tako uporno tražite da Kosovo da više vremena?

Ambasador Hovenijer: Mislim da to nije fer objašnjenje stvari. Pitanje nije u upotrebi evra. Stvar je u tome da odredbe koje se bave uticajem odluke nisu donete na vreme. Budimo vrlo, veoma iskreni u konkretnim slučajevima.

Tako da mislim da imamo dve zabrinutosti. I dozvolite mi da ih razjasnim opisom teoretskih slučajeva. Prva  zabrinutost: recimo da imate nekoga ko dobija socijalnu pomoć iz Srbije. Neko dobija penziju ili dodatak za samohranu majku ili tako nešto. Kako sam razumeo, način na koji je izvršena isplata, kako po odredbama Ahtisarija, tako i po uslovima koje je prihvatilo Kosovo, prihvaćeno je da Srbija ima apsolutno pravo da pruži finansijsku podršku srpskoj zajednici na Kosovu. Kako sam razumeo, to se radi već duže vreme da se u zemlju unose dinari ili gotovina i dotična osoba ode u neku poštu ili banku ili tako nešto i dobije ta novčana davanja. Ovi novi propisi sprečavaju da se to dogodi. I nije se unapred radilo na pronalaženju alternativnih načina da se omogući nastavak isplate socijalnih davanja. To je ono što nas brine. Penzionerka, samohrana majka, neko ko je ranjiv, ko se izdržava od toga. I iznenađeni smo činjenicom da nije učinjen nikakav napor unapred da se ovo promisli i da postoje strategije za ublažavanje ovog problema.

Naša druga zabrinutost su praktična pitanja. Nije tajna da Srbija podržava zdravstveni i obrazovni sistem na Kosovu. I u stvari, mi smo radili veoma naporno i čvrsto verujemo da bi vremenom ti sistemi trebalo da budu integrisani u kosovski sistem, u skladu sa kosovskim zakonom. Ali naravno, Srbija će i dalje imati pravo da ih i dalje finansira i podržava. Verujemo da to treba da se uradi na način u skladu sa zakonima, okvirima Kosova i na transparentan način za kosovske vlasti. Upravo zbog toga smo toliko naporno radili u dijalogu za Zajednicu opština sa srpskom većinom, jer je to po našem mišljenju, mehanizam koji će i dalje omogućavati pružanje ovih usluga, ali na način koji je u skladu sa zakonom, propisima Kosova i koji je transparentan.

Dakle,  kako će ovo funkcionisati jer ih je do sada finansirala Srbija? Šta će biti sa ovim bolnicama i školama?

Brinemo se da za nedelju ili dve možda više neće biti novca za podršku njihovim operativnim aktivnostima. I opet, ne verujemo da Vlada u ovom trenutku ima adekvatne planove za ona neophodna sredstva koja obezbeđuju školovanje dece, vrtiće, za ona sredstva koja obezbeđuju pristup lekarima ili lekovima za obolele. Ne verujemo da su napravljeni aranžmani za ove stvari.

A ono što smo tražili u našim izjavama za javnost je odlaganje primene kako bi se dalo vreme za izradu odgovarajućih planova za koje se nadamo da su obostrano prihvatljivi i za Kosovu i Srbiju, stoga smatramo da ovaj razgovor treba da se odvija u kontekstu dijaloga pod okriljem EU. I takođe da postoji efikasna kampanja informisanja javnosti.

Vraćam se svom teoretskom 70-godišnjem penzioneru. Koliko ja mogu da procenim, ova osoba ne zna šta da radi, kako će dobiti novac? Da li treba da otvori bankovni račun kod nekog subjekta? Kako će ovo funkcionisati? Mnogo je neodgovornih pitanja. I čini se da nije uzeto dovoljno pažnje da se uvedu odredbe za rešavanje tih zabrinutosti i zato smo toliko fokusirani na to.

RTV21: Dakle, iznenadila vas je ova odluka? Međunarodna zajednica je bila iznenađena ovom odlukom?

Ambasador Hovenijer: Koliko sam razumeo, odluka je doneta 27. decembra. Ne verujem da smo imali nikakvo upozorenje o tome. Voleli bismo da smo razgovarali sa Vladom Kosova o izazovima sa kojima se suočavaju. Ako je vlada bila zabrinuta da oklopna vozila donose velike količine novca i želela je da pronađe alternativne načine da to uradi koji bi bili manje ugrožavajući, mi bismo veoma voleli da razgovaramo o tim pitanjima. Ne verujem da je bilo takvih razgovora. Ali, od kada je odluka doneta, mi smo stalno izražavali zabrinutost vlastima kosovske vlade. Opet, vrlo jasno navodimo da mi ne osporavamo autoritet vlade, autoritet Centralne banke, ali smo zabrinuti zbog načina na koji Kosovo namerava da primeni ono što smatramo da ne odgovara dovoljno ili uzima u obzir uticaj koji će imati na ugrožene zajednice.

RTV21: Ambasadore, bilo je reakcija na vaše izjave, posebno nemačkih i britanskih parlamentaraca. Nazvali su ih neizbalansiranim u odnosu na ponašanje Srbije. Zašto se tako kontroverznom smatra, kako kaže Vlada Kosova, akcija vlade da se ustavnost proširi na celu teritoriju i u skladu sa sporazumom iz 2013. godine?

Ambasador Hovenijer: Zaista mi je drago što ste postavili ovo pitanje. Dakle, prvo, dozvolite mi da kažem da najviše poštujem izabrane predstavnike u bilo kom zakonodavnom telu i pozdravljam zabrinutost parlamentaraca širom sveta koji dele naš interes da vidimo napredak Kosova na evropskoj i evroatlantskoj putanji. Ovo je zajednički cilj koji svi delimo.

Ali ta podrška putanjama Kosova, napretku Kosova ka Evropi, ka evroatlantskim institucijama, uvek je bila uslovljena i ostaje uslovljena obavezama koje je Kosovo preuzelo u vreme proglašenja nezavisnosti, da će biti multietnička demokratska država. Ovo ostaje zajednička vizija.

Tako da ću samo reći da nisam siguran da je  balansiranje pravi način razmišljanja o ovom pitanju. Postoje mnoga druga pitanja gde je balansiranje možda odgovarajući način da se krene dalje. Ali ne znam šta znači  balansiranje kada tražim od Vlade Kosova da bude pažljivija da razmotri kako će politike koje bira uticati na ugroženo stanovništvo, posebno na veoma osetljivo pitanje srpske zajednice na Kosovu. I budite veoma oprezni u tome kako sprovodite te politike kako im ne biste uskratili sredstva koja su im potrebna za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu ili prosto za život.

Poslednja stvar po pitanju balansiranja. Mislim da ovo razumem, ali samo želim da kažem da sam ja američki ambasador na Kosovu. Moj zadatak je da govorim o stvarima koje očekujemo od Kosova, jer naš cilj je da vidimo kako zemlja ide napred i, između ostalog, cilj nam je da vidimo punu i potpunu implementaciju obaveza koje je Kosovo preuzelo, i naporno radim da unapredim tu viziju. Ali američka vlada nije bila stidljiva. Nije moje da govorim o Srbiji. Međutim, nismo oklevali da pričamo o našim očekivanjima da Srbija u potpunosti sprovede sve obaveze koje je preuzela. Ovo ostaje naš stav. Dakle, niste to postavili kao pitanje, ali pošto su se neki ljudi žalili na poruke vezane za Banjsku, da vas podsetim da mislim da sam verovatno bio među najglasnijim zvaničnicima o tom događaju i o očekivanjima američke vlade da odgovorni za ovaj strašan zločin odgovaraju. I ovo je ponovio visoki zvaničnik američke vlade, Džim O’Brajan, naš pomoćnik državnog sekretara SAD i prošle nedelje.

Ovo ostaje naš stav. Ljudi koji su počinili ovaj zločin moraju da odgovaraju. Ali ovo ni na koji način ne čini, ne izuzima Vladu Kosova od odgovornosti da odluku Centralne banke sprovede na način da smanji izazove i probleme koje trenutni planovi primene izazivaju ugroženom stanovništvu.

RTV21: Ambasadore, u izjavi tokom vikenda rekli ste da delovanje policije i vlade nepotrebno povećava etničke tenzije. Čini mi se kao pitanje registarskih tablica pre više od godinu dana i poziva da se odloži  primena odluke. Možete li da podelite sa nama koje dodatne informacije imate da bi situacija mogla eskalirati?

Ambasador Hovenijer:  Ne znam da li imam dodatne informacije koje nisam podelio. Mislim da bi svako ko pogleda ovu gomilu problema rekao, da je zajednica ranije imala pristup fondovima za penzionere i stare, školama da se njihova deca školuju, bolnicama i zdravstvenim klinikama da bi mogli da dobiju medicinsku negu i lekove  kada su bolesni, a ako odjednom vlada uvede politike i akcije koje to ograničavaju ili sprečavaju, imaćete reakciju zajednice.

Ja sam roditelj, odgajio sam četvoro dece. Kada bi moja vlada počela da radi stvari koje bi otežale mojoj deci da idu u školu i steknu obrazovanje, ili mi otežale pristup pedijatru, bio bih veoma ljut. I osećao bih da moja vlada ne obraća pažnju na stvari koje se direktno tiču mene i moje porodice. Tako da nemam nikakve posebne informacije ovde. Ja samo govorim kao ljudsko biće. Većina nas želi da naše porodice žive u uslovima dostojanstva i sigurnosti, da imaju dobro obrazovanje, da imaju dobru zdravstvenu zaštitu, da imaju predvidljivost. Želim da moj deda dobija penziju svakog meseca. I manje me brine na koji bankovni račun će to dobiti, već me više brine da li ima novac da kupi hleb. To je ono o čemu pokušavamo da razgovaramo ovde, i zato smo toliko zabrinuti.

RTV21: Da li je gospodin Kurti razumeo šta ste rekli?

Ambasador Hovenijer: Ostaviću da g. Kurti govori u svoje ime.  Ja mogu da govorim samo u meri u kojoj sam dao sve od sebe da prenesem zabrinutost svoje vlade oko ovog rešenja, ove politike i nadamo se da će Vlada Kosova poslušati šta mi govorimo i prilagoditi se, kao što sam rekao, kako namerava da je sprovede. Naš zahtev je očigledno odlaganje primene dok se ne uspostavi dobra strategija za ublažavanje posledica na ugroženo stanovništvo, a govorim, između ostalog, o  srpskom stanovništvu na Kosovu i dobrom planu javnog informisanja. I optimalno je da se to uradi na način koji je obostrano prihvatljiv, tako da želimo da se to uradi u dijalogu. Ovo je mehanizam za vođenje ovih razgovora i pronalaženje zajedničkih načina za napredak.

RTV21: A šta ako g. Kurti ne čuje šta govorite? Koje su to posledice sa kojima će se Kosovo suočiti, a na koje ste upozorili g. Kurtija? Nove mere, ili šta?

Ambasador Hovenijer: Znate, ne želim da ulazim u detalje. Reći ću ono što sam rekao juče. Mi ovu stvar shvatamo veoma ozbiljno. Premijer je to čuo od mene. On je ovo čuo direktno od Džima O’Brajena više puta. Mislim da niko ne sumnja u ove zabrinutosti Sjedinjenih Država ili naših partnera jer je, opet tu i izjava Kvinte. Nismo jedini koji su  zabrinuti.

U meri u kojoj vlada reaguje na ovu zabrinutost u vezi sa tako osetljivim pitanjem kako manjinske zajednice na Kosovu osećaju da se postupa prema njima i u meri u kojoj vlada odgovara na zabrinutost koju oni postavljaju, za koju verujemo da je legitimna, u meri u kojoj Vlada je partner u njihovom rešavanju, onda to ima pozitivan uticaj na naše partnerstvo. U meri u kojoj vlada odluči da ne uzme u obzir naše savete ili da nas sasluša, to očigledno utiče na kvalitet našeg partnerstva. Kao što sam rekao u svojoj izjavi i kao što je rečeno iz Vašingtona, znate, to utiče na našu sposobnost da budemo efikasni zagovornici Kosova u međunarodnoj areni.

RTV21: Dakle, želite da ga zaustavite?

Ambasador Hovenijer: Mi to ne želimo. Želim da budem veoma efikasan zagovornik Kosova. Dao sam godine svog života da podržim putanju Kosova ka evropskim i evroatlantskim strukturama. Ja verujem u ovo. Ali verujem u to na osnovu razumevanja koje smo svi imali o ovoj zemlji, demokratskoj, multietničkoj i suverenoj državi. Dakle, sve što mogu da kažem je da stepen u kome vlada ne bude partner u ovome će uticati na kvalitet našeg partnerstva.

RTV21: U redu. Kosovo je tražilo od SAD da ga naoružaju modernim oružjem. Zahtev je upućen posle dešavanja u Banjskoj i mogućnosti eskalacije. Međutim, nedavne kritike na račun Vlade u Prištini bile su ili su jake. Da li utiču na zahtev Kosova da dobije naoružanje od SAD?

Ambasador Hovenijer: Želim da definišem kakav je naš politički stav, zajedno sa drugim načinima na koje smo želeli da podržimo narod Kosova dok se sve više kreće ka evropskim i evroatlantskim strukturama i kako konsoliduje sve više i više svoju zemlju. Podržali smo tranziciju Kosovskih bezbednosnih snaga sa konačnim ciljem u okviru desetogodišnjeg plana da budu multietničke snage teritorijalne odbrane interoperabilne sa NATO-om. To je ono za šta se zalažemo. Bili smo spremni da to podržimo jer verujemo da dok Kosovo gradi i održava multietničke snage interoperabilne sa NATO-om sa ovom misijom teritorijalne odbrane, ovo jača regionalnu stabilnost. Razmišljamo o našoj saradnji u odbrani, obuci i opremi kroz tu prizmu.

Tako da ćemo nastaviti da podržavamo ove napore u vezi sa KBS-om, ali mogu ponovo da kažem, na ta pitanja utiče koliko je naše partnerstvo jako. Očekujem da će Vlada Kosova raditi sa nama na poboljšanju i jačanju našeg partnerstva.

RTV21: Ambasadore, zašto SAD i EU zahtevaju da se unutrašnji problem Kosova reši u dijalogu koji se vodi u Briselu? Pitanje upotrebe valute nije pitanje dijaloga, kažu zvaničnici Vlade Kosova?

Ambasador Hovenijer:  Mislim da je odgovor da ne govorimo o upotrebi valute. Govorimo o implikacijama političkih rešenja na manjinske zajednice na Kosovu, posebno na srpsku zajednicu na Kosovu, a pitanja vezana za tretman, privilegije i status srpske zajednice na Kosovu uvek su, od početka, nešto o čemu smo razgovarali u dijalogu.

Ponavljam, mi ne osporavamo vlast, ne osporavamo Ustav, ne osporavamo odgovornosti i ovlašćenja Centralne banke, tražimo od Vlade da razmisli i radi sa nama i nadamo se da će se naći obostrano prihvatljiv način. Za Srbiju da nastavi da koristi svoja prava da pruži finansijsku podršku srpskoj zajednici na Kosovu. I to mi je vrlo jasno kao nešto što treba da se iznese u dijalogu.

RTV21: Ambasadore, koliko sam razumeo, brinete se da je multietnička država u opasnosti?

Ambasador Hovenijer: Nisam to rekao. Ali želim da kažem da je za Sjedinjene Države važno da se multietnički karakter ovog društva očuva i vrednuje, neguje i podržava. Stoga očekujemo od Vlade da uradi stvari koje će obezbediti da sve zajednice, bez obzira na etničku pripadnost, osećaju da žive u uslovima dostojanstva i bezbednosti.

RTV21: Naravno. Rečeno je da postoji hitnost za sprovođenje sporazuma za Zajednicu opština sa srpskom većinom. Da li verujete da je g. Kurti, uz ono što se smatra nedavnim tenzijama za srpski dinar, dobro razumeo hitnost osnivanja Zajednice?

Ambasador Hovenijer: Oklevao bih da kažem šta je to što premijer Kurti razume ili ne razume. Opet, mogu samo da kažem ono što mu je Vlada Sjedinjenih Država rekla javno i privatno, jer ovde nema promene u našoj poruci.

Verujemo da je ovo pitanje hitnosti i važnosti za Kosovo kao deo ispunjavanja njegovih obaveza prema Osnovnom sporazumu i Aneksa za implementaciju. Kosovo ima odgovornost da osnuje Zajednicu opština sa srpskom većinom i na osnovu prethodnih sporazuma iz dijaloga od 2013.

Pokušali smo da to unapredimo kroz odredbe nacrta statuta Miroslava Lajčaka koji je predstavio zajedno sa visokim zvaničnicima Nemačke, Francuske, Italije i SAD. Mogu samo da ponovim ono što smo rekli o tome. Smatramo da Zajednica opština sa srpskom većinom ne bi trebalo da ima izvršnu vlast, trebalo bi da bude u potpunosti u skladu sa važećim Ustavom Kosova, ne bi trebalo da bude dodatni nivo vlasti, ali da ima važnu ulogu u odgovoru na rešavanje i unapređenje interesa srpske zajednice na Kosovu.

Mislim da ovo poslednje pitanje ponovo podvlači koliko je to hitno, jer deo toga ima veze sa pitanjima koja se odnose na podršku Srbije zdravstvenom sistemu i obrazovnom sistemu. A ta pitanja o tome kako će oni biti integrisani u zakon i strukture Kosova, kako će njihovo poslovanje biti transparentno za Vladu Kosova, biće rešena u Zajednici, tako da je to dobilo još veću hitnost i zahtev moje vlade da Vlada Kosova to treba da pokrene. Smatramo da bi ova vlada trebalo nekako da odobri ponuđeni nacrt statuta i pošalje ga Ustavnom sudu na način da se Sud složi, da mu da nadležnost, kako bi onda Sud mogao da sprovede ocenu njegove ustavnosti, što je važan korak u ovom procesu.

RTV21: Ambasadore, da li će se Kosovo suočiti sa novim posledicama ako se ne primeni Sporazum o Zajednici? Zar ne mislite da se vlada u Prištini igra sa faktorom vremena s obzirom da su izbori za EU ​​i izbori u SAD kasnije ove godine?

Ambasador Hovenijer: Ne mogu da govorim o njihovim kalkulacijama, mogu samo da govorim o hitnosti ovoga. Mislim, i kao što trenutna situacija pokazuje, ovo je prilično hitno i mi bismo želeli da to krene dalje. I ne znam da li imam nešto više da kažem o posledicama od onoga što sam rekao. U meri u kojoj je vlada odgovorna za stvari za koje verujemo da su važne i za koje verujemo da unapređuju evropsku i evroatlantsku putanju Kosova, to povećava naše partnerstvo. U meri u kojoj vlada ne reaguje, to utiče na kvalitet našeg partnerstva.

RTV21: Ali, šta ako ne..?

Ambasador Hovenijer: Znate, mi ćemo doneti te odluke kada za to dođe vreme. Ali nije pogrešno reći da smo zabrinuti i da bismo želeli da vidimo veći odgovor na naše zahteve od onoga što vidimo u ovom trenutku.

RTV21: Imali ste poteškoća sa ovom vladom po raznim pitanjima.

Ambasador Hovenijer: Neka ostane na onome što sam već rekao.

RTV21: U redu. Čelnici Vlade Kosova kažu da su intervencijom i primenom zakona uspeli da promene situaciju na terenu na severu. Sada postoji još jedan momenat u ovom delu. Izbori za predsednike opština. Dakle, proces za procesom. Verujete li da će se sada završiti?

Ambasador Hovenijer: Svakako se nadam. Dakle, opet, mislimo da je važno da građani imaju priliku da iskoriste svoje pravo na smenu izabranih zvaničnika ukoliko to žele.

A što se tiče četiri predsednika opština na severu, budimo iskreni, Vlada Sjedinjenih Država je apsolutno prihvatila ishod tih izbora kao legalan. Izbori su održani u skladu sa zakonima Kosova, ali mislim da niko od nas ne bi bio baš zadovoljan funkcionerom koji je izabran sa ne više od 4 odsto upisanih birača koji su glasali na dan izbora. Ovo nije mandat za političke promene ili čak mogućnost da tvrdite da u potpunosti predstavljate izbornu jedinicu koja vas je izabrala.

Drago nam je što vidimo da su građani Kosova odlučili da iskoriste administrativnu proceduru pod uslovom da mogu započeti proces, ako to žele, smenjivanja izabranih zvaničnika. Nemam ništa protiv nijednog od njih lično, ali mislim da bi te zajednice verovatno mogle da imaju koristi od izabranih zvaničnika koji imaju jači mandat od svog biračkog tela.

Stoga očekujemo od Vlade Kosova da ispuni obaveze koje je dala nama i Evropskoj uniji da olakša ovaj proces. Znam da smo pri kraju važnog koraka, a to je da su peticije potpisane, ima indicija da je više od 20 odsto upisanih birača sa pravom glasa potpisalo ove peticije, ali samo Centralna izborna komisija može da ovo potvrdi. Ali kada se to desi, veoma je važno da vlasti učine sve što je moguće da osiguraju da se sledeći korak desi bez odlaganja. I nećemo biti mnogo strpljivi. Ako ljudi žele da uđu u velike rasprave oko toga ko je za šta odgovoran, realnost je da sledeći korak mora da se desi u predviđenom vremenskom okviru, a mislim da je to 45 dana. I zamolićemo sve, sve organe, bilo da se radi o opozicionim partijama koje imaju članove u Centralnoj izbornoj komisiji, bilo da se radi o vladi ili drugim državnim institucijama da učine sve da ovaj proces krene dalje.

RTV21: U redu. Mogu li da vas zamolim da postavim poslednje pitanje, mada ne želim da kažem poslednje pitanje jer je ovo razgovor. Zvaničnici Vlade Kosova nedavno su rekli da je proces dijaloga koji vodi Lajčak propao i da nema viziju i strategiju. Ako se pravilno protumači, da li je dijalog težak?

Ambasador Hovenijer: Prva stvar koju želim da kažem o ovome je da to pomalo liči na par koji se razvodi. Ko krivi sveštenika koji ih je venčao? Ako se nešto dešava, a dijalog nije u potpunosti uspeo, verujem da to ima mnogo više veze sa političkom voljom samih stranaka nego sa bilo kojim posrednikom ili državom koja pokušava da podrži posrednika, a to je u ovom slučaju Miroslav Lajčak i Evropska unija. Verujem da postoji vizija i da postoji put napred.

Iz moje perspektive, vrlo je jasno, imamo veoma dobar sporazum postignut u februaru prošle godine i veoma dobar Aneks za implementaciju postignut u martu prošle godine. Naglasak treba da bude na tome da obe vlade učine sve što je u njihovoj moći da u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze iz ovih sporazuma i da ne troše toliko vremena na brigu o tome šta druga radi. I na taj način će svi unaprediti svoju evropsku i evroatlantsku budućnost, što želimo da vidimo.

RTV21: Ambasadore Hovenijer, puno vam hvala. Cenim vaše vreme koje ste izdvojili da budete sa nama.

Ambasador Hovenijer: Puno hvala i vama.