Intervju ambasadora Grega Delavija za Koha Ditore

Intervju ambasadora Grega Delavija za Koha Ditore, 24. septembar 2018.

Agron Bajrami: Mislio sam prvo da Vas pitam, pošto ste pri kraju svog mandata, koja je to najbolja stvar koju ćete poneti sa sobom kada se vratite kući ili gdegod idete dalje?

Ambasador: Pa, mislim da je to zadovoljstvo što smo u poslednjih nekoliko godina postigli puno toga, a tu pre svega mislim na stvari poput stvarnih poboljšanja u vladavini prava. Na primer, sada imamo sudske odluke koje se mnogo redovnije objavljuju i to na hiljade u odnosu na samo desetine kada sam došao ovde. Imamo sudove, Vrhovni sud koji usvaja smernice za kaznenu politiku što je mnogo više od samo tehničkog pitanja jer daleko otežava ljudima koji imaju prijatelje na visokim pozicijama da dobiju blaže kazne kada su osuđeni za krivična dela. Uz smernice, sudije moraju ukoliko odstupaju od njih, da objasne zašto, i mislim da je to pozitivna stvar. Pomogli smo da se očuva Specijalni sud koji je veoma važan Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je to na neki način područje vladavine prava.

Agron Bajrami: Koliko je bilo teško raditi sve ove stvari na koje ste ponosni, mislim posebno na Specijalni sud. Znamo da se prošlog decembra i januara diglo dosta prašine. Koliko je bilo teško da se potrudite da se to desi, da se situacija rasplete?

Ambasador: Bilo je teško. Bilo je dosta teških razgovora sa raznim ljudima i bilo je dosta javnih poruka što je i dalje, siguran sam, dostupno na našoj veb-stranici. Ali, znate, zato sam ovde. Nisam ovde da radim lake stvari, drugi mogu da obavljaju lake stvari.

Agron Bajrami: U redu, ali šta vidite kao izazove koji su ostali za vas, za sledećeg  ambasadora. Šta biste mu rekli, koje su to dve ili tri stvari na koje bi morao da obrati više pažnje pošto će one i dalje biti prisutne?

Ambasador: Pa, i dalje smatram da je vladavina prava pokazatelj uspeha ili poraza za Kosovo. Iako smatram da smo ostvarili napredak, napravili opipljivu razliku, to je put dalje i smatram da će to biti od suštinskog značaja – stalni napredak u vladavini prava.  Znate, nisam pronašao čarobni štapić, da sam ga pronašao, zamahnuo bi njime i rešio probleme. Nažalost, ono što vam je potrebno je naporan rad i angažovanje, ukazivanje na probleme, rad iza scene i javni rad na unapređenju vladavine prava. To rešava puno problema jer postoje veliki ekonomski izazovi, naravno, uz visoku stopu nezaposlenosti. Međutim, teško je stvoriti više radnih mesta kada je korupcija problem. Otvaranje novih radnih mesta uglavnom zavisi od investicija privatnog sektora. Međutim, čak i puno građana Kosova nije voljno da investira. Građani Kosova koji imaju novac nisu spremni da ga investiraju zbog problema sa korupcijom. Čuo sam toliko anegdota.

Agron Bajrami: Koja Vam je najupečatljivija ?

Ambasador:  O plaćanju hiljade evra…. mita za građevinsku dozvolu za kuću. Da je to sitno ….deset hiljada ne može biti sitna korupcija … ali znate, mislim o  korupciji, a vi znate to bolje nego ja, koja postoji na svim nivoima, što stvarno uznemirava ljude. Svako istraživanje javnog mnjenja u kojem su građani Kosova bili upitani šta je vaša najveća zabrinutost u vašoj zemlji, korupcija je uvek bila na prvom mestu, nepotizam na drugom, a onda nezaposlenost koja je uobičajeno na trećem mestu. Naravno da je sve to povezano.  Dakle, ekonomija je veliki problem, rešavanje problema nezaposlenosti je veliki problem. To se neće rešiti lako i puno radimo po tom pitanju, ali to nije kratkoročni problem.  A onda, pitanje regionalne stabilnosti. Kakav je odnos Kosova sa Srbijom?  Kako da se prevaziđe ta vrsta blokade u kojoj se nalazimo sada i trošimo manje vremena na pitanje dijaloga sa Srbijom jer je to pitanje rešeno i da put napred postoji.

Agron Bajrami: Ali upravo je to  bio deo veoma napete debate u poslednjih nekoliko sedmica, čak i meseci. Mišljenje da predsednici Tači i Vučić imaju na umu neki dogovor koji uključuje razmenu teritorija.  Naravno, imali smo prilike da čujemo šta Sjedinjene Američke Države imaju da kažu po tom pitanju i u određenoj meri su pojasnile stav, ali čini se da je to u suprotnosti s onim što smo do sada očekivali ili šta bi Nemačka rekla. Dakle, koji je tačno stav? Znam da vam je ovo pitanje puno puta postavljeno, ali pre Vašeg odlaska, koliko jasno vidite kako napredovati dalje sa stanovišta SAD-a kada govorimo o ovom dogovoru i promeni granica i razmeni teritorija?

Ambasador: Pa, smatram da je naš stav prilično jasan.  Jeste … i dalje je da tražimo rešenje do kojeg će organski doći dve zemlje i da nećemo reći dvema zemljama šta bi rešenje trebalo da bude. Rešenje treba da dođe od njih.  Rešenje mora biti trajno i mora da ga prihvate građani obe zemlje.  Ono mora da doprinese stabilnosti u regionu, a ne da smanji stabilnost u regionu i to su glavne stvari.

Agron Bajrami: Šta biste onda rekli da su crvene linije?

Ambasador: Ne govorim o rešenjima. Rešenje mora da dođe od Kosova i Srbije.

Agron Bajrami: Ali svakako ne može sve što bi došlo od dva predsednika da bude… prihvatljivo. Mislim, svašta mogu da smisle.

Ambasador: Znate, nismo rekli da ćemo da prihvatimo baš sve. Rekli smo da ćemo da pogledamo predloženo rešenje i da ćemo da izrazimo svoje zabrinutosti ukoliko ih imamo.

Agron Bajrami: Da li ste razgovarali sa saveznicima o tome, jer na primer, izgleda da postoje različita mišljenja o ovom pitanju među državama članicama Kvinte.

Ambasador: Stalno razgovaramo sa saveznicima i prepuštam vam da shvatite da li postoje nijanse i razlike u stavu jedne zemlje u odnosu na drugu.

Agron Bajrami: Dijalog je takođe prouzrokovao mnogo napetih situacija na Kosovu i činjenicu da takoreći imamo institucionalnu blokadu jer nisu u stanju da dođu do jedinstvenog stava o tome. Imamo Skupštinu koja nije bila u stanju da zauzme stav, zauzme poziciju u vezi s tim, iako je većina skupštinskih stranaka protiv ove ideje o promeni granica. I onda predsednik nastavlja da gura u tom pravac uprkos tome što mu nedostaje podrška stranaka čak i u Vladi. Šta mislite da nosi budućnost? Ne mislim iz perspektive ili položaja SAD, već iz perspektive nekoga ko je u poslednje tri godine video kako politička sukobljavanja unutar institucija mogu da blokiraju čitavu zemlju. Šta vidite da dolazi sledeće i kako vidite izlaz iz ovoga? Ili šta očekujete da će uraditi?

Ambasador: To je dobro pitanje. Pokušao sam u poslednjih nekoliko meseci da pojasnim da proces dijaloga zahteva demokratski legitimitet koji trenutno nedostaje. Mislim da je na Skupštini da pruži demokratsku legitimnost. Na žalost, Skupština nije mogla da dobije šezdeset i jedan glas za bilo šta vezano za dijalog. I dalje ću nastaviti da insistiram na tome. Moje kolege će nastaviti da insistiraju na tome. Svako rešenje koje proizilazi iz dijaloga, a do kojeg se dođe bez neke vrste demokratskog legitimiteta, teško će se ovde prodati (Agron Bajrami: ili sprovesti).

Dakle, shvatam da sve političke stranke žude za svojom unutrašnjom političkom pozicijom koja … to je njihov posao u izvesnoj meri, ali mislim da ljudi takođe treba da razmišljaju o tome šta je najbolje za zemlju. Nisam siguran da možete da kažete da je najbolje za zemlju da moja stranka bude izabrana sledeći put i da ste onda tako završili posao. Smatram da ako ste u politici, onda dugujete svojim glasačima koji su vas izabrali da radite za dobrobit zemlje. Voleo bih da vidim kako se Skupština usaglasila oko nekog nacrta strategije – šta Kosovo želi iz ovog dijaloga?  Šta su ciljevi Kosova? Za šta je Kosovo?  U redu je protiviti se nekim stvarima, ali ljudi bi takođe trebalo i da se saglašavaju oko stvari.

Agron Bajrami: Da li verujete da oni mogu to da učine?

Ambasador: Znam da mogu.

Agron Bajrami: Ali neće. Barem ne u ovom trenutku.

Ambasador: To se još nije desilo. Ne biste trebalo da bude diplomata ukoliko niste optimista i ja ću biti optimista i kazaću da mislim da mogu, da bi trebalo i da bi trebalo da pruže neki smer delovanja.

Agron Bajrami: Pređimo na drugo pitanje koje je takoreći poslednjih nekoliko dana ponovo isplivalo na površinu u javnoj debati i to je najavljena transformacija Kosovskih snaga bezbednosti. Zapravo, Vlada je donela odluku da se sa transformacijom krene napred kroz zakon, a ne preko Ustava. U prošlosti, Sjedinjene Američke Države, NATO i većina zapada, smatrali su da to treba učiniti putem Ustava. Da li se ovaj stav promenio ili još uvek smatrate da nije dobra ideja da se to učini kroz zakon?

Ambasador: Prvo, moram da kažem da niko nije više podržao Kosovske snage bezbednosti  od Sjedinjenih Američkih  Država. Smatram da trenutak objave prošle sedmice nije bio sjajan. Mislim da je važno da  kosovski lideri nastave da se angažuju sa javnošću, svim zajednicama. Nekako da objasne o čemu se radi. Mislim da je potrebno posebno uveriti manjinske zajednice da će KSB štititi sve, uključujući manjinske zajednice. Stvarno mislim da je važno da Vlada udvostruči svoje napore u radu sa  NATO saveznicima  po ovom pitanju. Mislim da mi je jasno, kao nekome ko je odavno NATO momak, da bezbednost Kosova puno zavisi od NATO-a i voleo bih da je bilo više konsultacija sa zemljama NATO-a o ovom pitanju pre donošenja odluke.

Agron Bajrami: Šta nije u redu sa trenutkom, rekli ste da je bio loš trenutak? Na šta još utiče ovaj trenutak?

Ambasador: Pa za mene, to što je kosovska delegacija otišla u Brisel u ponedeljak prošle sedmice ili pre dve sedmice i objavila svoju odluku u sredu. Tako da smo oduvek želeli konsultacije. Da objašnjavate u ponedeljak da nešto radite, a onda u sredu da to uradite….

Agron Bajrami: …. zbog dijaloga, mislite da to nije bila dobra računica ili…..?

Ambasador: … Vi ste rekli dijalog, smatram da je dijalog očigledno važan.  Dijalog je važan i naravno ne želimo da stvari poremete razgovore u dijalogu. Pomenuo sam ranije koliko je važno da Kosovo i Srbija dođu do nekog konačnog dogovora o normalizaciji. Ali trenutak, upravo sada…. moja briga su bile konsultacije sa NATO-om i bilo bi bolje da je po tom pitanju bilo više napora sa NATO saveznicima.

Agron Bajrami: Međutim, argument sa ove strane je uvek bio da to Srbi blokiraju, a oni kažu da za to nikada neće glasati, da se ne radi o zajednici u celini, već samo o onim poslanicima koji kažu da neće glasati za ovo. A Srbija kaže, nema šanse. Kako onda možete da zaobiđete veto Srba, ako to ne učinite tako? Šta bi bila alternativa?  Ustav se ne može promeniti zbog Srba, a zakon ne funkcioniše zato što se to ne sviđa saveznicima? Šta onda da se uradi?

Ambasador: Naš stav je oduvek bio da nema veta na ovo. Ako pogledamo unapred, važno je da se po ovom pitanju nastavi promišljeno, da se uključe zajednice u onoj meri koliko je to moguće i da postoji veće angažovanje sa zemljama NATO-a.

Agron Bajrami: Hajde da krenemo sa trećom, u stvari veoma napetom debatom takođe. Vidite da imamo tri paralelne žustre debate,  a tu je i ona oko veterana … takozvanih veterana, lažnih veterana, koja opet dominira zbog podignute optužnice, iako neki tvrde da je bilo dosta mešanja po pitanju same optužnice. Možda je dodat sadržaj da bi se kompromitovao čitav proces. Bili ste glasni po ovom pitanju. Zašto smatrate da je to tako važno? Razgovarali smo o vladavini prava i o ostvarenom određenom napretku, ali još uvek treba da se vidi da li će na kraju ovo biti uspešna priča. Koliko je važan ovaj konkretan slučaj?

Ambasador: Pa, važan je iz mnogo razloga. Jedan je uticaj na budžet Vlade Kosova. Znam samo iz štampe da penzije za 20 000 navodno nezakonitih penzija iznose 40 miliona evra godišnje. To nije moj broj, ja sam to pročitao u štampi. To je važno. To je važno zato što znamo na primerima iz celog sveta, ako pogledate bilo gde u svetu, da se korupcija može zaista rešavati kada ljudi traže da se ona rešava. Čini se da je to pogodilo u živac kosovsku javnost, uključujući i prave veterane. Dakle, ovo je ogromna šansa za kosovske pravosudne institucije da pokažu za koga rade. Da li rade za narod? Ili nekog drugog? Zato je to važno.

Težište razgovora se pomalo prebacuje na drugu stranu i smatram na nekoristan način. Ovo je slučaj institucionalne prevare. Ovo je slučaj da li je ova komisija odobrila penzije ljudima koji nisu imali prava na to. Ne radi se o tome ko je bio u OVK ili ko nije bio. Ne radi se o tome da vaše slike u uniformama nisu dokazi. Zahtevi su dokazi. Tako da mi je bilo zaista drago što sam video da je optužnica podignuta u petak, a na tužilaštvu je da dokaže odnosno da izgradi slučaj. Na sudu je da sudi na slučaju. Ali, mislim, očigledno se nešto sumnjivo dešava ovde. Brojevi … spisak nije korektan, računica se prosto ne uklapa.

Agron Bajrami: Videli smo dosta vladinih zvaničnika, čak i stranačke zvaničnike u opoziciji, neke koji su možda napadali tužioca koji je istraživao ovo pre nego što se povukao, ali ko je u suštini postavio okvir ove optužnice. Iako se ona možda u međuvremenu promenila, ali kao što ste rekli, on je ukazao na koren problema, komisiju i sve ostalo i pružio očigledno dovoljno dokaza da bi se ovo našlo na sudu. A sada je napadnut. Direktno, besno, verbalno, čak i od strane premijera i predsednika skupštine. I neki ministri, zvaničnici i poslanici su mnogo govorili protiv njega. Da li smatrate da je ovo poštena igra ili je to nepropisan uticaj i intervenisanje u sudskom procesu?

Ambasador: Pa, to je pravno pitanje na koje verovatno ne bi trebalo da odgovorim zato što nisam advokat. Mislim da je pošteno reći da  ad hominem napadi  na osobu odvraćaju od stvarnog problema, a to je da li je Komisija sledila zakon? To je pravo  pitanje ovde. Nije, ko je tužilac, ili gde je on sada? Ili ko je glavni državni tužilac, ili šta on radi? Pitanje je da li je Komisija poštovala zakon? Prilično je jednostavno. Izgleda da su dokazi jasni i kao što sam već rekao, sami zahtevi. I mislim da ad hominem napadi ne doprinose rešavanju ovog problema.

Agron Bajrami: U redu, mislim da se približavamo kraju ovog razgovora. Postoji puno stvari o kojima smo mogli da razgovaramo, ali možemo da zaključimo da osim korupcije o kojoj smo na početku diskutovali malo, da postoji mnogo drugih problema koji tište ljude.  Od ekonomije i vladavine prava i demokratskih procesa, o kojima smo govorili, do obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i drugih oblasti. Oni smatraju da nije bilo dovoljno napretka,  pa čak i da je u nekim bilo nazadovanja. Iako ukazujete da je došlo do napretka u nekim. Međutim, ljudi generalno smatraju da to nije dovoljno.

I sada odlazite i ostavljate ovu zemlju kakva jeste, a gledali ste je u poslednje tri godine dok se razvija. Šta vidite kao put u rešavanju ovih drugih problema, osim onih o kojima trenutno raspravljamo …o problemima u seni … ekonomiji, nezaposlenosti, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, za koje mislim da su SAD u velikoj meri pružale pomoć. Kako bi glasila vaša oproštajna poruka građanima Kosova, a ne sledećem ambasadoru?

Ambasador: U redu, ja bih podstakao političare – i ne kažem da bi trebalo ili ne bi trebalo da bude izbora – ali jednog dana će doći izbori. Nije moj posao da kažem kada bi oni mogli da budu, ali jednog dana doći će do izbora. Ja bih podstakao političare da naslikaju sliku budućnosti i da dozvole biračima da odluče kakvu budućnost žele. Na poslednjim izborima je bilo puno diskusije o prošlosti, a tako onda nastavljate da imate više prošlosti. Ako ne učinite da se političke partije nadmeću oko svoje vizije budućnosti, kako će se onda baviti obrazovanjem – ne samo da kažu da će poboljšati obrazovanje, nego i kako? Zdravstvena zaštita … kako ćemo rešavati pitanje zdravstva? Šta ćemo da radimo? Znate, da učinimo da budu konkurentni po pitanju vizije budućnosti, a onda da dozvole biračima da proniknu koju verziju budućnosti žele. Međutim, sa sve većim diskutovanjem o prošlosti samo ćete dobiti više prošlosti. Stvarno želim da vidim Kosovo – mislim da želim da vidim kako većina na Kosovu želi da vidi svoju zemlju u kojoj vlada vladavina prava i u kojoj su svi jednaki pred zakonom. Tamo gde postoji ekonomski rast i gde investitori mogu rizikovati i možda napraviti posao, učiniti nešto uspešno. Gde je novinarstvo i civilno društvo živahno i pošteno. I sve te stvari, tako da je to moj savet … govoriti o budućnosti, prodati vašu viziju budućnosti, a zatim pokušati – ako budete izabrani – pokušati da stvorite tu budućnost. I pokušajte da idete napred, da napredujete. I nije … mislim da je gubljenje vremena da se i dalje puno diskutuje o prošlosti.

Agron Bajrami: Kako prevazići nepoverenje koje je sada duboko prema političkom establišmentu, uopšte, posebno prema onima na vlasti? Mislim, na one koji obećavaju ono u šta niko neće da poveruje, barem većina ljudi. Kako obnoviti poverenje ili početi s izgradnjom poverenja?

Ambasador: Mislim da je to problem s kojim se suočavamo širom sveta, a ne samo na Kosovu. Međutim, smatram da imamo realnu platformu – to je ono što želimo da postignemo. Ako sam izabran, to je ono što želim da postignem. I ne samo retorika, već nešto stvarno. I kako ću dovesti vas, Kosovo, građane, u budućnost. Teško je, a onda je na političarima da to ostvare. Svi koji gledaju napred ka narednim izborima, bilo da je to za tri godine od sada ili kad god to bude, biće procenjivani od strane javnosti o tome šta su radili. I šta su uradili? U Skupštini sada postoji nekoliko nacrta zakona koje smo podržavali tokom proteklih nekoliko godina, a to su antikorupcijski zakoni. Ako tvrdite da ste stranka protiv korupcije (Agron Bajrami: Oni nisu prošli) i vi se ne pojavljujete, čak niti da obezbedite kvorum, morate da očekujete od građana da će da kažu, da li je ta stranka, da li su ti ljudi stvarno protiv korupcije ili ne? Zato što su imali priliku da urade nešto po tom pitanju, a nisu.

Agron Bajrami: Koliko vidite nas, medije, da smo važni da ukažemo na to, da uperimo prst na ove slučajeve?

Ambasador: Oh, mislim da je to od suštinske važnosti. Mislim da je to od vitalne važnosti. Ljudi uvek ne čine pravu stvar. Na vama je, kao medijima, da ih prozovete. Ponekad će vaše priče napraviti veliku razliku, ponekad neće. Ali, znate, to je i moj život.  Smatram da je važno da samo nastavite da pritiskate, da pokušate da postignete nešto. Pokušajte da osvetlite najgore prakse. Morate da budete oprezni ukoliko utvrdite nešto loše ili pogrešno. Bolje je da budete u pravu jer će u suprotnom vaš glas sledeći put  naići na manje odjeka nego što bi to trebalo da bude. Mislim, to je vaša obaveza kao novinara. Ali mislim da morate da nastavite da budete uporni. Morate da  utvrdite loše prakse. S vremena na vreme dobro je imati pozitivnu priču koja kaže da je neko uradio nešto dobro. Zašto da ne?

Agron Bajrami: Znate kako kažu….

Ambasador: Da dobre vesti nisu interesantne.

Agron Bajrami: Hvala Vam ambasadore. Hvala.