Intervju ambasadora Delavija za RTV KiM

Intervju ambasadora Delavija za RTV KiM, 18. oktobar 2017.

 

RTV KiM: Ambasadore Delavi, dobro veče i dobrodošli.

Ambasador Delavi: Hvala Aleksandra, divno je biti ovde.

RTV KiM: Moje prvo pitanje je u vezi izbora. Neki učesnici u ovoj izbornoj trci kažu da ima dosta pritisaka, da ljudi gube svoje poslove, da im se preti. Kako Vi gledate na to? Zašto nema reakcije  nadležnih organa i nema osude od strane međunarodne zajednice, pa i od Vas lično?

Ambasador Delavi: Svakako sam zabrinut u vezi prijava pritisaka na severu, kako ekonomskog  tako i u nekim slučajevima nažalost fizičkog pritiska. Govorio sam o ovome malo, ali u pravu ste, verovatno sam trebao da pričam o tome više, barem to činim danas. Smatram da građani zaslužuju mogućnost da čuju kandidate koji učestvuju u izbornoj trci, da bi mediji trebalo da budu u stanju da izveštavaju o stavovima kandidata slobodno bez ikakvog uplitanja Vlade i da ne bi trebalo da bude nikakvih pretnji, nasilja i pritisaka.  Svakako osuđujem zastrašivanje i osuđujem ekonomski pritisak. Osuđujem nastojanja koja ograničavaju medijima mogućnost da izveštavaju o kandidatima upotrebom bilo koje vrste sabotaže.  Za mene to  predstavlja pravu zabrinutost. Moram da kažem da izbori nisu naročito  demokratski ukoliko kandidati odustaju usled pritisaka i ukoliko članovi biračkog odbora ili posmatrači biračkih mesta odustaju zbog pritisaka.  Smatram da su izbori u većinskim zajednicama na Kosovu konkurentni.  Ima dosta kandidata za predsednike opština i za odbornike u skupštinama opština. Voleo bih da vidim veću konkurentnost u manjinskim zajednicama takođe.

RTV KiM: Da li očekujete fer izbore, posebno na severu Kosova?

Ambasador Delavi: Očekujem fer izbore na dan izbora. Apsolutno. Znam da će Centralna izborna komisija zajedno uz pomoć OEBS-a  na dan izbora raditi veoma naporno da osiguraju da su sprovedeni svi zakoni i propisi. Mogu da vam kažem da ću na dan izbora biti u različitim gradovima širom Kosova uključujući i grad sa većinskim srpskim stanovništvom. Moje kolege iz Ambasade biće na terenu i imaćemo 30-40 timova širom Kosova. Na dan izbora posmatraćemo biračka mesta, a uveče prebrojavanje glasova i naš cilj biće da osiguramo da se stvari odvijaju onako kako bi trebalo da se odvijaju i da niko ne vrši pritisak na članove biračkih odbora ili na birače na biračkim mestima.

RTV KiM: Da li vidite spremnost Ramuša Haradinaja da ispuni obaveze oko demarkacije granice sa Crnom Gorom i da li su demarkacija i borba protiv korupcije i kriminala i dalje glavne obaveze za viznu liberalizaciju? 

Ambasador Delavi: Moraću da vas uputim na Evropsku uniju da biste razgovarali o viznoj liberalizaciji. Mogu da kažem da se naš stav u vezi Sporazuma o demarkaciji granice nije promenio skoro dve godine.

Želim da kažem nešto više o korupciji upravo zbog toga što je to suštinsko pitanje za Kosovo i za mnoge druge zemlje u ovom delu sveta. Korupcija je problem koji stvarno ujedinjuje sve kosovske zajednice. Svako je vidi, svako je mrzi i svako je frustriran njome. Kosovo stvarno mora da se uhvati u koštac s ovim problemom u svim zajednicama kako bi ostvarilo napredak ka budućnosti, ostvarilo napredak ka Evropskoj uniji, ostvarilo napredak u konsolidaciji svoje demokratije i učinilo onakav napredak kakav građani Kosova bez obzira iz koje zajednice bili stvarno žele. Mi u Ambasadi upravo zbog toga što smatramo da je ovo pitanje toliko važno izdvajamo toliko puno vremena i toliko puno novca radeći na pitanjima borbe protiv korupcije i vladavine prave.  Obučavamo ljude, obučavamo policiju, obučavamo tužioce i sudije. Održavamo javne programe i ukazujemo na loše ponašanje. To je upravo zbog toga što je to toliko važno za budućnost Kosova. Smatram da je dužnost svih građana Kosova iz svake zajednice da svoje zvaničnike drže odgovornim i da kažu slušajte: „Ne možemo ovo više da trpimo.“

RTV KiM: Šta je sa Zajednicom srpskih opština? Da li vidite spremnost Albanaca povodom ovog pitanja koje je veoma važno za srpsku zajednicu?

Ambasador Delavi: Nastavljam da argumentujem i navodim razloge u prilog Zajednice opština sa srpskom većinom. Ona proističe iz Ahtisarijevog sporazuma od pre skoro deset godina.  Savršeno je opravdana i što više znate o njoj više uviđate  da je opravdana. Normalizuje okvir za opštine sa većinskim srpskim stanovništvom i olakšava im da rade zajedno na pitanjima kao što su zdravstvena zaštita i obrazovanje gde je jezik važan element.  Smatram da će to biti dobro za kosovske Srbe i smatram da će to takođe biti dobro za ostale kosovske zajednice. Smatram da ovo pitanje već dovoljno dugo lebdi u vazduhu. Došlo je do dogovora i svakako podstičem Vladu i zajednice da počnu da rade na sledećem koraku, a to je izrada statuta za Zajednicu.

RTV KiM: Vi se zalažete za transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga u Oružane snage preko ustavnih promena i učešća svih zajednica. Međutim, stav Srba o institucijama ostaje za sada nepromenjen. Veruju da Kosovu ne treba vojska pošto je ovde KFOR. Da li smatrate da će se stav Srba promeniti ili da bi Vojska Kosova mogla da dovede do nove političke krize?

Ambasador Delavi: U pravu ste. Snažno podržavam razvoj Kosovskih bezbednosnih snaga u Oružane snage Kosova. Takođe to podržavam preko ustavnog amandmana kako bi se osigurala podrška  zajednica.  Smatram da do transformacije treba da dođe postepeno, da bi trebalo da bude učinjena na profesionalan način i da bi trebalo da bude potpuno javna i transparentna tako da svi znaju šta se dešava. Želeo bih da vidim da se ova promena ostvari preko ustavnog amandmana i podstakao bih kosovske Srbe pored svih ostalih građana Kosova da učestvuju u debati.  Smatram da bi kosovski političari trebalo da izađu u narod i objasne o čemu je reč. Mnogo je dezinformacija o tome šta bi transformacija stvarno podrazumevala.  Mislim o političkom dijalogu, gde ljudi koji nisu sigurni o ideji ili ne vole ideju imaju priliku da ukažu na svoje zabrinutosti pojedincima na političkom nivou i da im političari objasne zašto je to stvarno u njihovom interesu. Smatram da je to u njihovom interesu. Smatram da Kosovo kao suverena i nezavisna država zaslužuje vojsku kao svaka druga suverena i nezavisna država. Pitanje je kako da stignemo odavde do tamo.

Što se tiče političke krize, ja je ne vidim. Kada ljudi shvate šta to stvarno znači onda će reči: „To u stvari ne predstavlja pretnju po mene.“ I to je ono u šta stvarno verujem.

RTV KiM: Kako komentarišete izjavu predsednika Hašima Tačija da je Specijalni sud za zločine OVK formiran pod pritiskom međunarodne zajednice? Koliko je važno za Kosovo da pokaže spremnost da sarađuje sa ovim sudom?

Ambasador Delavi: Generalno javno ne komentarišem izjave javnih zvaničnika, ali ću da kažem da Sjedinjene Američke Države podržavaju Specijalni sud, sa zvaničnim nazivom koji glasi  Specijalizovana veća koja se nalaze u Holandiji.  Potpuno smo posvećeni tome da vidimo da je operativan i  da obavlja svoj posao.  Usvojen je u skladu sa Ustavom i pravnim okvirom Kosova i svakako očekujemo od svih kosovskih institucija, svih građana Kosova da sarađuju sa Specijalnim sudom kada je Specijalnom sudu potrebno nešto od njih u skladu sa njegovim mandatima.

RTV KiM: Pitanje Trepče ponovo postaje aktuelno. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od dotičnih ministarstava da sprovedu ranije usvojene zakone što je pre moguće. Srbi s druge strane traže da se ovo pitanje ne reši na politički, nego na ekonomski način. Da li smatrate da će Trepča ponovo uticati na odnosne između koalicionih partnera u novoformiranim institucijama i kako uopšte vidite rešenje pitanja Trepče?

Ambasador Delavi: Smatram da je najvažnija stvar da svi prepoznaju da su dani Trepče kao                                          „ Jugoslovenskog dragulja“ završeni. Pitanje je kako Trepča može biti ekonomski održiva i kako može da služi zajednicama i radnicima u njenom okruženju. Svakako smatram da upravljački tim kosovskih Srba treba da bude uključen.  Nadam se da će sve interesne grupe, radnici, zajednice na severu i u južnim delovima Trepče biti uključeni u dijalog o tome šta će  se stvarno desiti sa njom i da će raditi na konstruktivan način u njenoj proceni sa poslovne tačke gledišta. Pomenuli ste ekonomski aspekt. Smatram da pitanju Trepče morate da priđete kao poslovnom ili ekonomskom pitanju naravno prepoznajući i to da postoji ogroman socijalni uticaj zbog svih zaposlenih. Međutim, ona mora da uspe kao kompanija. Znam da rešenje neće biti lako, ali mora da bude pravično i opaženo kao pravično i mora da uzme u obzir interese vlasnika, radnika koji rade tamo i zajednica u okruženju. Znam da postoje sposobni rukovodioci kako u severnim tako i u južnim delovima Trepče koji žele da vide rešenja i žele da vide da kompanija opstaje i prosperira i nadam se da će se to i desiti.

RTV KiM: Kosovo je ove godine odustalo od zahteva za prijem u članstvo UNESCO-a. Prethodno, zahtev za prijem u  Interpol je povučen. Ministarstvo inostranih poslova Kosova je saopštilo da je ova pragmatična odluka donesena u koordinaciji sa SAD-om. Kakva je strategija i koliko na težnje Kosova  za članstvom u ovu organizaciju utiče činjenica da su Sjedinjene Američke Države istupile iz UNESCO-a?

Ambasador Delavi: Svakako podržavamo odluku Ministarstva inostranih poslova u ove dve oblasti. Da odgovorim prvo na vaše poslednje pitanje. Ne smatram da će odluka SAD-a da istupi iz UNESCO-a koja će postati efektivna tek za manje-više godinu dana imati značajan uticaj na mogućnost Kosova da postane članica. Svakako Sjedinjene Američke Države nastavljaju da snažno podržavaju želju Kosova da postane članica ove organizacije. Sigurno će to na Kosovu pomoći u zaštiti i unapređenju kulture, nasleđa, nauke, itd. Smatramo da je to dobro za sve građane, za sve kosovske zajednice.

Takođe podržavamo želju Kosova da se pridruži Interpolu koji predstavlja veoma važnu organizaciju za sprovođenje zakona što je  veoma važno u danima terorizma i protoka ljudi preko granica svih balkanskih  država. Smatram da je veoma važno da Kosovo bude deo Interpola i dobije pristup informacijama iz pasoša potencijalno stvarno zlonamernih ljudi.

Što se tiče stvarnog procesa učlanjenja u ove organizacije, pažljivo smo obavili prebrojavanje u Državnom sekretarijatu u Vašingtonu i nismo videli da su glasovi tu. Članstvo u obe organizacije zahteva kvalifikovanu većinu glasova i ove godine nismo videli te glasove.  To je imalo dosta veze sa političkim odlukama koje nisu imale nikakve veze sa Kosovom. Ova godina prosto nije bila ta godina za članstvo u te dve organizacije. Nastavljamo  da i dalje snažno podržavamo članstvo Kosova u Interpolu i UNESCO-u i u drugim međunarodnim organizacijama u koje Kosovo ima želju da se učlani.

RTV KiM: Kako vidite budućnost ove Vlade predvođenu Ramušom Haradinajem? Procenjuje se da neće trajati dugo imajući u vidu koaliciju i slučaj Rikala?

Ambasador Delavi: Dozvolite mi da ovo podelim na dve stvari. Što se tiče budućnosti Vlade, neću da dajem predviđanja u vezi toga. To nije moj posao. Moj posao je da pomognem Kosovu da ima efektivnu vladu koja služi potrebama naroda Kosova. Nastavićemo to da radimo. Svet neće čekati da se Kosovo organizuje.  Svet se menja i Kosovo  treba da se menja s njime. Kosovo mora da preduzme važne korake po pitanju vladavine prava, ekonomskog razvoja i regionalne bezbednosti. Pomagaćemo kao što i jesmo godinama unazad da podržimo nastojanja Vlade Kosova i građana Kosova u ovim oblastima koliko god dugo Vlada trajala. To je zbog toga što je naša osnovna težnja da  Kosovo bude u stanju da se pridruži evroatlantskim strukturama i postane evropska zemlja kao svaka druga. To je veoma važno za svakog građanina ove zemlje, bez obzira da li je to nešto od fundamentalnog značaja, nešto jasno kao vizna liberalizacija ili je pak reč o privlačenju investitora iz ostalih zemalja u Evropi da dođu ovde i izgrade kompanije tako da mogu u svojim kompanijama da zaposle građane Kosova. Nastavićemo da podržavamo Kosovo na  njegovom putu ka evroatlantskoj integraciji. Stoga, nastavićemo da radimo sa  Vladom bez obzira da li ona  trajala godinu dana ili četiri godine jer moramo da radimo sa vladama. To je ono šta mi radimo.

Što se tiče pitanja u vezi ministra Rikala. Smatram da je osnovno načelo demokratskog sistema Kosova da je svako lice nevino dok se ne dokaže da je krivo. Većina  zapadnih demokratija ima ovo načelo. Svi zaključci moraju da sačekaju dok odgovarajući organi vlasti u potpunosti ne sagledaju ovo pitanje i koliko sam ja upoznat to je još uvek u toku.  Ono što znam je to da politički motivisane optužbe ne pomažu Kosovu. Ljudi će pamtiti politički motivisane optužbe i možda više one koji su optuživali nego one koji su bivali optuživani. Još jedan komentar koji želim da dodam je taj da sam pre nekoliko sedmica gledao na TV-u dok su ministar Rikalo i premijer Haradinaj bili u Skupštini  na veoma teškoj sednici koju su sigurno obojica veoma teško ispratili do kraja slušajući optužbe. Bio sam impresioniran poštovanjem koje je ministar Rikalo ukazao prema kosovskim institucijama, prema Skupštini Kosova, time što je bio tamo kada se sve ovo dešavalo. Bio sam impresioniran poštovanjem koje je premijer Haradinaj pokazao prema ministru Rikalu time što je bio tamo s njime.  Možda ne treba pridavati previše značaja jednom primeru, ali smatram da iz ovoga može proizaći neki pozitivan ishod.

RTV KiM: G. Ambasadore, hvala Vam na Vašem vremenu.

Ambasador Delavi: Nema ne čemu Aleksandra, hvala Vama.