Intervju ambasadora Delavija za RTK

Intervju ambasadora Delavija za RTK, 11.maj 2017

RTK: G. ambasadore, kosovski poslanici su juče izglasali nepoverenje Vladi Kosova. Takođe, predsednik je raspustio Skupštinu. Kako Vi gledate na ovo dešavanje?

Ambasador Delavi: Pre svega, šteta je što političke partije nisu bile u stanju da razreše svoje razmirice kako bi mogle da nastave da rade u ime građana Kosova.  Šteta je da ulazimo u period gde će postojati neke vrste izbornih statističkih podataka dok ne dođe do izbora, ne formira se vlada, i stvari slično tome, i što neće dosta toga da se uradi. Smatram da je važno da prepoznamo da svet neće stajati mirno dok Kosovo ne shvati šta želi. Tako da se iskreno nadam da će svi da prođu kroz ovaj proces što je brže moguće kako bi se izabrali i naimenovali novi zvanični i počeli da rade zajedno u ime kosovskih građana.

RTK: Pre nekoliko sedmica kada sam imao intervju sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Jiom, on je rekao da nije dobra ideja da dođe do prevremenih izbora na Kosovu jer će to odložiti važne procese u zemlji.  Vi ste to takođe pomenuli tokom svojih susreta sa kosovskim liderima. Šta će se sledeće desiti, šta je sledeća faza na političkoj sceni Kosova?

Ambasador Delavi: Smatram da i sami znate šta Ustav traži, šta će se desiti u izbornom periodu. Smatram da je veoma važno za političke partije koje verovatno već pripremaju svoje izborne liste kandidata da sagledaju ko su ti ljudi koje stavljaju na svoje liste. Da li su to ljudi koji odražavaju rodnu i etničku pripadnost i starosnu raznolikost kosovskih građana?  Da li su to ljudi čija čast jeste ili nije ukaljana korupcijom? Da li su to ljudi koji će pokušati da pronađu način da Kosovo stigne do svoje budućnosti kao deo Evrope? Da li su to ljudi koji će kao svoj prvi prioritet raditi u ime Kosova? Ne njihov brat ili bivši poslovni partner ili član njihove političke partije ili neko nalik tome. I da li su to ljudi koji će nadahnuti mlade Kosova? Pre svega da nadahnu mlade da izađu i glasaju zato što je to važno i onda da im pomognu da ih vode u budućnost. Mislim da mnogi zaboravljaju da je polovina stanovništva Kosova mlađa od 25 godina i smatram da moramo da vidimo veću čar u tom ključnom demografskom podatku.

RTK: Prema Vama, šta će se desiti sa važnim procesima kao što su demarkacija granice sa Crnom Gorom i Zajednicom opština sa većinskim srpskim stanovništvom ?

Ambasador Delavi: Sigurno je došlo do nekih izgubljenih mogućnosti i žao mi je zbog toga. I sigurno je Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom bio jedan od tih. To pitanje će ostati, neće nestati. Mogu iznova da ponavljam i ponavljam da je postignuti sporazum sa Crnom Gorom bio pravi sporazum i da odražava realnu granicu između Kosova i Crne Gore.  Bio sam razočaran što Vlada nije poslala sporazum Skupštini.  Sigurno sam bio razočaran što sam čuo toliko puno neistinitosti  u vezi toga. Razočaran što vidim toliko puno ljudi koji žrtvuju budućnost kosovske omladine zarad svoje političke koristi. Postoje i druga pitanja sigurno. Kosovo mora da učini više napretka po pitanju vizne liberalizacije. Evropske unija je sastavila spisak. Buduća Vlada Kosova će morati da nastavi da sprovodi taj spisak. Odnosi sa susedima su veoma važni.  Kosovo neće učiniti pravi napredak u pogledu svoje budućnosti kao  normalna evropska zemlja, ako nema bolje odnose sa svojim susedima. To nije lako, znam, ali je apsolutno neophodno i mora da se desi. I naravno moja prava preokupacija – vladavina prava.  Potrebno nam je više napretka  po pitanju vladavine prava. Kosovu je potreban ekonomski razvoj da bi se izborilo sa svojim najtežim ekonomskim problemom nezaposlenosti od 30 % ili nešto slično tome.  Da bi bilo većeg ekonomskog razvoja potrebno vam je više vladavine prava, jer je manje verovatno da će domaći i inostrani investitori investirati ukoliko nema poboljšanja po pitanju vladavine prava.

RTK: Da li postoji šansa da ćemo se baviti sličnim situacijama i pod novom Vladom. Mislim na važne procese kao što su demarkacija i Zajednica?

Ambasador Delavi: Znate, upravljanje nije lako. Ja sam vladin zvaničnik više od trideset godina. Morate da donosite teške odluke. Morate da idete napred. Bez obzira šta uradili uvek će biti neko ko će biti razočaran time što ste uradili. Ja to znam. Tako da je dužnost ljudi koji razmatraju da se kandiduju za Skupštinu ili nadolazeće izbore, da donose te odluke.  U redu, da li sam ja spreman da donosim teške odluke? Da li sam spreman da učinim napredak i da li sam spreman da radim za narod Kosova? I morate da znate da bez obzira na to koju odluku donesete, neko neće biti srećan sa tom odlukom. Ali dokle god ste uvereni da radite u korist svoje zemlje, smatram da će sve sa time biti u redu.

RTK: Bilo je zabrinutosti da može biti moguće da se manipuliše izborima. Da li će međunarodni mehanizmi biti uključeni u ove izbore kako se ovo ne bi desilo?

Ambasador Delavi:  Mogu da vam kažem da sam već odložio odmor svim svojim kolegama za dva verovatna datuma održavanja izbora u junu. Mi ćemo biti na terenu. Posmatraćemo. Nadaćemo se ovakvom vremenu, ali bićemo tamo bez obzira na sve. Radićemo blisko sa našim kolegama i partnerima u međunarodnoj zajednici. Znam da su mnoge druge inostrane, međunarodne organizacije veoma zainteresovano za ovo pitanje i da će biti angažovane. Veoma je važno da Kosovo ima kredibilne izbore. To je naravno važno za građane Kosova, ali je isto tako važno za kosovske partnere u Evropi. Ljudi žele da znaju da rezultati izbora odražavaju volju građana. To je od suštinskog značaja i smatram da je važno za Kosovo da bude u stanju da pruži primer kako izbori mogu i treba da se održe u regionu gde se to uvek ne dešava.

RTK:  G. ambasadore, šta je  Vaša poruka maltene pred sam početak izborne kampanje?

Ambasador Delavi: Želim da svi građani Kosova učestvuju. Znam da je prisutan problem izborne zamorenosti, ali postoji još nekoliko važnih odluka koje građani Kosova moraju da donesu tokom ove godine, osim toga kako glasaju. Treba da izađu. Treba da glasaju. Veliki odziv građana će biti od kritične važnosti. To će učiniti buduću vladu snažnijom. Učiniće buduću vladu više u stanju da pregovara sa evropskim partnerima. Učiniće da buduća vlada bude sposobnija da odradi stvari kao što su vladavina prava. Tako da je to apsolutno moja ključna poruka.

Drugu stvar koju želim da kažem je ta da je veoma važno za sve vladine zvaničnike bez obzira da li su oni državni službenici kao ja ili politički nameštenici da ostanu na svojim pozicijama, da ponovo posvete sebe da služe svim građanima Kosova. Svakoj grupi, svakom građaninu podjednako. Pružite im potpunu posvećenost javne službe.

I konačno, Sjedinjene Američke Države su i dalje uz Kosovo. Radićemo veoma naporno kao što smo radili da podržimo napore Kosova da unapredi vladavinu prava, ekonomski razvoj i regionalnu bezbednost.  I svakako podržavamo Kosovo na svom putu da postane normalna  evropska zemlja kao i svaka druga.

RTK: Hvala g. ambasadoru.

Ambasador Delavi: Hvala.