Intervju ambasadora Delavija za Radio Slobodna Evropa

Intervju ambasadora Delavija za Radio Slobodna Evropa, 14. juli 2017.

Radio Slobodna Evropa:  O čemu ste razgovarali sa zvaničnim liderima tokom ove sedmice kada je reč o novim institucijama?

Ambasador Delavi:  Susreo sam se sa mnogim političkim liderima i treba da se susretnem sa još nekoliko u narednih nekoliko dana. To je ono što diplomate rade. Razgovaramo sa ljudima, pokušavamo da shvatimo šta se dešava, tako da to možemo da saopštimo svojim vladama. Govorio sam o svojim očekivanjima, očekivanjima Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o narednoj vladi-  ko god bio u toj vladi. To su stvari o kojima govorim proteklih nekoliko godina: unapređenje vladavine prava; borba protiv korupcije; stvaranje dobrih uslova za ekonomski rast i strano i domaće investiranje na Kosovu;  očuvanje multietničkog karaktera Kosova; pokušaji da poboljšamo život svih građana Kosova. To su neke opšte tematske oblasti na kojima radim.

Radio Slobodna Evropa: Kako bi trebalo da se formira nova vlada?  Kakvo je vaše viđenje toga?

Ambasador Delavi: Pre svega, trebalo bi da bude formirana u skladu sa Ustavom Kosova i kosovskim zakonima. Trebalo bi da bude formirana, nadam se u relativno bliskoj budućnosti.  Postoje mnogi problemi s kojima se Kosovo suočava, a  koje treba da rešava  izabrana vlada  u punom sastavu. Mogu da vam kažem da je u štampi bilo dosta diskusije o tome da ćemo ja, Kvinta ili neko drugi  rešiti ko će biti u vladi i to je netačno. Na izabranim predstavnicima Kosova je da reše ko će biti u vladi i ja sam po strani kada je reč o tome. Verujemo da će institucije Kosova poštovati propise, poštovati Ustav, poštovati procedure i oformiti vladu zajedno bez naše pomoći.

Radio Slobodna Evropa:  Šta poručujete političkim liderima i političkim partijama kada je reč o novoj vladi?

Ambasador Delavi: Smatram da mi je jasno da se Kosovo nalazi na prekretnici. Sa novom vladom koja treba da bude izabrana, građani Kosova imaju mogućnost da Kosovo  čvrsto stoji na svom putu ka evropskim integracijama. Ovo je trenutak za Kosovo da donese prave odluke o  pitanjima kao što su korupcija, o pitanjima kao što su ekonomski rast i saradnja sa susedima. Svet neće stajati po strani i čekati dok se Kosovo ne organizuje i shvati šta želi. Svet se kreće i Kosovo takođe mora da se kreće. Da bi ostvarilo svoju budućnost u srcu Evrope, kao što to stalno govorim, Kosovo mora da se kreće, mora da donese prave odluke. Mora da promoviše ekonomski rast i mora da rešava probleme u oblasti  vladavine prava i korupcije i stvarno mora ovog trenutka da počne da radi na rešavanju tih pitanja.

Radio Slobodna Evropa: Koje mogu biti posledice u slučaju bilo koje političke krize u vezi sa novom vladom?

Ambasador Delavi: Prvu stvar koju vas uče u diplomatskoj školi je to da ne odgovarate na hipotetička pitanja. Ovo je  sada hipotetičko pitanje. Verujem da će institucije Kosova učiniti pravu stvar.  Novoizabrani poslanici  će shvatiti  kako da formiraju vladu i dobiju šezdeset i jedan ili više glasova. Nadam se da će se na kraju sve rešiti i srediti.