Intervju ambasadora Delavija za KTV

Intervju ambasadora Delavija za KTV, 9 maj 2017g.

KTV:  G. ambasadore dosta se toga dešavalo u glavnom gradu u ova dva protekla dana. Koja je bila uloga Ambasade, posebno u razgovorima koji su se odvijali unutar Skupštine Kosova?

Ambasador Delavi:  Susreo sam se  brojnim poslanicima iz nekoliko političkih partija da promovišemo usvajanje Sporazum o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore. Jasno sam napomenuo da je Stejt Department pažljivo preispitao dokumenta vezana za sporazum i da je utvrdio da tačno predstavlja granicu razgraničenja sadržanu u Ahtisarijevom planu i Ustavu Kosova. To je prva stvar.

Zatražio sam od zvaničnika Vlade Kosova da pošalju odmah predlog sporazuma Skupštini i zatražio sam od poslanika da ga odmah izglasaju.

Naglasio sam da je ovo pitanje potresalo Kosovo u proteklih nekoliko godina i da je vreme da se  prione na to da se o njemu glasa i da se usvoji kako bi poslanici Skupštine Kosova i zvaničnici Vlade Kosova mogli da se usredsrede na druge probleme s kojima se zemlja suočava.

Smatram da je usvajanje ovog sporazuma, u ovom trenutku najvažniji korak koji Kosovo može da učini da unapredi svoj put ka centru Evrope.

Već sam govorio i ranije da je moja ambicija da Kosovo pronađe svoje mesto u evropskoj zajednici naroda kao i svaka druga zemlja na kontinentu. Znam, na osnovu razgovora koje sam vodio sa hiljade ljudi da je to stvarno ono šta većina kosovskih građana želi— posebno mladi ljudi koji čine oko polovinu stanovništva, u osnovi oni starosne dobi i mlađi od dvadeset i pet godina.

Znam da će to dostizanje od danas do te budućnosti u srcu Evrope zahtevati neke teške odluke. Međutim, moram da kažem da Sporazum o demarkaciji granice nije jedna od njih. On je jasan i tačan.

Pozivam sve one koji se protive graničnom sporazumu bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali da  razmisle o ovom pitanju i razmisle o tome da li i oni takođe vide svoju zemlju u srcu Evrope.

Smatram da je krajnji rezultat taj da je Sporazum o demarkaciji granice sada u rukama Vlade i poslanika Skupštine i na njima će biti da deluju—ili ne deluju—što će diktirati ishod u vezi sporazuma i uloge sporazuma kada je reč o budućnosti Kosova u Evropi.

Hvala vam puno.

KTV:  Hvala g. ambasadore.