Intervju ambasadora Delavija za Klan Kosova

Intervju ambasadora Delavija za Klan Kosova, 17. avgust 2017.

Klan Kosova: Ambasadore Delavi, dobrodošli u studio InfoMagazina, dobrodošli u Klan Kosova.

Ambasador Delavi: Hvala Kuštrime, divno je opet biti sa Vama.

Klan Kosova: (sumirano) Kako vidite skorašnje napade na Sokolja Zogaja i Parima Olurija?

Ambasador Delavi: Hvala što ste to pomenuli, zato što odlučno osuđujem napade na urednika Insajdera i direktora Kazneno-popravne službe. Smatram da je veoma važno da nasilje ne postane deo kosovskog političkog života. Kosovo je imalo izobilje nasilja. Narodu je dosta toga, međunarodnoj zajednici je dosta toga i to nije ono šta ljudi zalužuju. Svi građani Kosova zaslužuju da budu u stanju da žive život bez nasilja, bez obzira da li su oni javni zvaničnici, novinari ili obavljaju bilo koju drugu profesiju. Moram da sagledam ova dva događaja kao napade s jedne strane na vladavinu prava i s druge strane, na slobodu medija. Naravno, veoma snažno podržavam vladavinu prava i slobodu medija na Kosovu i širom sveta. Još jednom, veoma odlučno osuđujem ove napade.

Klan Kosova: (sumirano) Kako vidite trenutnu političku situaciju u zemlji? Prošlo je dva meseca od dana kada su održani izbori 11. juna i još uvek nema formiranih institucija, odnosno Skupštine i Vlade? Kako vidite ovo odlaganje?

Ambasador Delavi: Smatram da odlaganje košta Kosovo u političkom, ekonomskom i međunarodnom pogledu. Moram da podsetim poslanike Skupštine, sve njih, da su izabrani da budu javni službenici. Oni rade za narod. Smatram da im je data dužnost da pronađu način da učine neku vrstu kompromisa kako bi mogli da ustanove kosovske institucije. Nisu realno izabrani da sede u Prištini i da se besmisleno raspravljaju ili još gore da se čak i ne pojavljuju na svoja radna mesta u Skupštini. Smatram da je od suštinske važnosti da se Skupština konstituiše i da se Vlada konstituiše kako bi ovi izabrani zvaničnici pomogli da se otpočne rešavanje suštinskih problema s kojima se Kosovo danas suočava.

Klan Kosova: (sumirano) Koje je rešenje za izlazak iz ove situacije kada partije imaju jednak broj poslanika?

Ambasador Delavi: Nije na meni kao strancu da dajem instrukcije Kosovu o tome šta bi trebalo da uradi ili da donesem odluku koju moraju da donesu sami građani Kosova. Ima već devet godina otkad je Republika Kosovo proglasila nezavisnost. Metaforično rečeno, pomoćni točkovi za učenje vožnje su skinuti. Na samim političarima Kosova je da dođu do kompromisa koji je neophodan da se formira Vlada, da dođu do kompromisa koji je neophodan da se formira Skupština i da počnu da donose važne odluke koje će stvarno da utiču na živote kosovskih građana. Nije na meni da to učinim. Na kosovskim političarima je da sami donesu važne odluke i da prihvate odgovornost za odluke koje donose.

Klan Kosova: (sumirano) Obe partije snažno osuđuju jedna drugu za blokadu. Ko je u pravu? Oni koji tvrde da su pobednici izbora ili druga strana, koja kaže da ima podršku albanske većine?

Ambasador Delavi: Nije na meni u stvari da okrivim nekoga zbog dosadašnjeg nepostojanja mogućnosti da stvari otpočnu da se odvijaju. Kosovski građani su oštećeni stagnacijom kao što sam pomenuo, oštećeni su u ekonomskom i političkom pogledu, oštećeni su u međunarodnom pogledu. Na poslanicima Skupštine je, na 120 poslanika Skupštine, da shvate kako da učine napredak. Na poslanicima Skupštine je da priznaju da je njihova obaveza da na prvo mesto stave interese svoje zemlje i da donesu odluke koje idu u korist budućnosti njihove zemlje.

Klan Kosova: (sumirano) Ukoliko se politička situacija nastavi kao što trenutno jeste, da li može da se očekuje od SAD-a da posreduju u rešenju ili kompromisu kao što je to bio slučaj 2011. sa tadašnjom predsednicom Jahjagom?

Ambasador Delavi: Ja neću da donesem odluku koju bi trebalo da donesu građani Kosova. Metaforično rečeno, pomoćni točkovi za učenje vožnje su skinuti. Matematika je neoboriva. U osnovi imate tri grupe gde svaka od njih ima otprilike jednu trećinu poslanika. Jasno je da moraju da se učine ustupci. Neku vrstu kompromisa mora da učini jedan ili više pojedinaca. Međutim, ja neću da kažem tim pojedincima šta da rade. Oni moraju sami da pronađu način da to urade. Treba da stave interese svoje zemlje na prvo mesto i da prionu na rešavanje toliko mnogo problema s kojima se kosovski građani danas suočavaju.

Klan Kosova: (sumirano) Da li ste u najmanju ruku spremni da se sastanete ili razgovarate sa svim stranama?

Ambasador Delavi: Susreo sam se sa političarima svih grupa. To je moj deo posla kao diplomate. Nastaviću to i dalje da radim. Ali svakoj osobi sa kojom se susretnem, u osnovi kažem istu stvar koju kažem i Vama: „Neću vam reći s kim da sklopite dogovor, ja vas podstičem da dođete do dogovora“. Svet ne stoji i neće čekati dok Kosovo ne shvati šta želi. Svet se kreće i Kosovo mora takođe da se kreće. Zbog toga, političari moraju da dođu do neke vrste sporazuma.

Klan Kosova: (sumirano) Šta mislite o određenim potezima određenih političkih partija u skorije vreme?

Ambasador Delavi: Mislim da nisam ništa bolji u tumačenju toga od vas ili vaših kolega u medijima. U stvari, siguran sam da sam gori u tome! Ali, svakako zadovoljan sam što vidim da se diskusija odvija, da ljudi razgovaraju o mogućim rešenjima. Da li će to dati rešenje? Svakako se nadam da hoće, ali nije na meni da ocenim da li će ovaj ili onaj razgovor da nas odvede u ovom ili onom pravcu.

Klan Kosova: (sumirano) Srpska lista je glavna tema debate između dve strane. Često su ih političke partije kosovskih Albanaca snažno optuživale oko njihove uloge kao beogradskih predstavnika na Kosovu. Kako vidite ovu debatu u Skupštini?

Ambasador Delavi: Moja očekivanja od poslanika Srpske liste su u osnovi ista kao i očekivanja koja imam od svih ostalih poslanika Skupštine. Očekujem da rade u ime kosovskih građana koji su ih izabrali. Proveo sam dosta vremena s manjinskim zajednicama, uključujući kosovske Srbe, i znam da su mnoge njihove zabrinutosti u osnovi iste kao i kod većinske zajednice kosovskih Albanaca. Nezaposlenost, vladavina prava, mogućnost putovanja slobodno unutar Evrope – to su zajednički interesi koji stvarno ujedinjuju sve građane Kosova. Onda kada Skupština bude konstituisana, svakako očekujem od poslanika kosovskih Srba da budu u Skupštini svakog dana radeći na nekim od ovih pitanja koji ujedinjuju sve kosovske zajednice i da pokušaju da učine napredak za zemlju.

Klan Kosova: (sumirano) Da li podstičete poslanike Srpske liste da rade u Skupštini?

Ambasador Delavi: Svakako podstičem sve poslanike Skupštine bez obzira iz koje etničke grupe bili da rade u korist svih građana Kosova, apsolutno. Zbog toga što ima daleko više stvari koje ujedinjuju kosovske građane od onih koje ih razdvajaju.

Klan Kosova: (sumirano) Šta mislite o određenim kandidatima i političkim partijama za premijera?

Ambasador Delavi: Moje mišljenje je da sam stranac i diplomata i da nije prikladno za mene da komentarišem kosovske političare. Susreo sam se sa predstavnicima iz svake političke partije zastupljene u Skupštini. Moj tim i ja nastavićemo da to radimo. Naš posao kao diplomata je da znamo ko ima uticaj u svakoj zemlji. To radimo ovde i nastavićemo da to radimo. Nastavićemo da garantujemo da ljudi znaju šta su prioriteti Vlade SAD-a za Kosovo i za naše odnose, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali i bez obzira da li se slažu sa nama ili ne.

Klan Kosova: (sumirano) Da li se nešto tokom vremena promenilo u komunikaciji između Vlade SAD-a i Samoopredeljenja?

Ambasador Delavi: Moja Ambasada je bila u kontaktu sa svim političkim partijama zastupljenim u Skupštini sve ovo vreme mog boravka ovde. Ja sam se lično susreo sa predstavnicima svih političkih partija koje su izabrane u novom parlamentu. Nastavićemo da to činimo. Međutim, neću da vam dam ocenu onoga šta ja lično mislim o jednoj političkoj partiji u odnosu na drugu.

Klan Kosova: (sumirano) Šta bi trebalo da bude fokus nove Vlade? Demarkacija, zajednica opština sa srpskom većinom, zdravstveno osiguranje, strane investicije, veći fokus na obrazovanje? Kakvu Vladu zaslužuju građani Kosova?

Ambasador Delavi: Imam nekoliko reakcija u pogledu toga. Pre svega, smatram da su moji najveći prioriteti za Kosovo reforme u vladavini prava. Smatram da nepostojanje napretka po pitanju vladavine prava usporava Kosovo. Sputava Kosovo politički, sputava Kosovo na njegovom putu ka Evropi i sputava ga ekonomski. Reforma vladavine prava je sigurno moje najvažnije pitanje za Kosovo.

Međutim i ostala pitanja koje ste pomenuli su naravno takođe važna. Lično sam bio razočaran što obrazovanje nije bila tema na skorašnjim izborima. Smatram da je važno za budućnost Kosova da njegova deca budu odgovarajuće obrazovana. Granica sa Crnom Gorom je naravno važno pitanje, dijalog sa Srbijom takođe. Sve ove stvari su izuzetno važne za budućnost Kosova i traže od poslanika Skupštine da budu na svojoj dužnosti da rade na njima.

Što se tiče vrste ljudi koje ste pomenuli, smatram da je to dobro pitanje. Zbog toga što ne pričamo samo o političarima koji su izabrani, nego pričamo o političarima koji su imenovani na više pozicije kao što su ministri ili generalni sekretari i sl. Smatram da je izuzetno važno da svi javni funkcioneri Kosova, bez obzira da li su izabrani ili imenovani, da na prvo mesto stave interes cele zemlje. Da budu časni ljudi i da imaju stručnost u područjima na kojima rade. Na taj način oni mogu da obavljaju najbolji posao na napretku u ime građana Kosova.

Klan Kosova: (sumirano) Šta imate da kažete o ekonomskim pitanjima i o tome kako bi ona trebalo da budu u žiži interesovanja?

Ambasador Delavi: Stopa rasta manje-više od 3,5 odsto koju će Kosovo verovatno imati ove godine bila bi izvanredna i u mojoj zemlji ili u razvijenoj privredi Zapadne Evrope. Međutim, to nije dovoljno da se apsorbuje sva nova radna snaga koja nakon završene srednje škole i fakulteta svake godine pristiže na kosovsko tržište rada. Stopa privrednog rasta mora da raste kako bi pomogla u rešavanju problema nezaposlenosti i siguran sam da ste upoznati s time da je ukupna stopa nezaposlenosti oko 30 odsto, a oko 60 odsto kod mladih ljudi. To su veoma obeshrabrujući brojevi za svakoga ko ulazi na tržište rada.

Moraću da se vratim na svoju glavnu temu vladavine prava. Način na koji dobijate nove poslove je taj da imate poslovanja koja investiraju novac stvarajući nove poslove, nova poslovanja, šireći poslovanja i slično tome. Način na koji dobijate takvu investiciju je da osigurate da imate dobru vladavinu prava i da investitori znaju da ne moraju da potplate ljude da dobiju građevinske dozvole ili šta god. Ili da mogu da odu na sud i da rešavaju sporove koje mogu da imaju sa drugim poslovanjima u razumnom vremenskom roku. Problemi u oblasti vladavine prava sputavaju Kosovo ekonomski.

Sigurno je da morate takođe da se pozabavite rešavanjem problema obrazovanja, jer morate da osposobite mlade ljude da budu u stanju da rade na poslovima koji postoje. Na Kosovu je trenutno čudna situacija gde imate dosta nezaposlenih ljudi, ali takođe imate i prilično dosta poslova koji ostaju nepopunjeni. To je zato što postoji nepoklapanje veština između tržišta rada i onoga što poslovna zajednica želi. Ovim opet dolazimo do pitanja poboljšanja obrazovanja – ne samo čitanja, pisanja, računanja, nego da se pomogne mladim ljudima za poslove koji su na raspolaganju. Kosovo ima mnoge prednosti – ovi mladi ljudi obično govore nekoliko jezika i to može da bude glavna prednost na tržištu rada i zapošljavanja. Međutim, morate da osigurate da ovi mladi ljudi imaju veštine koje poslodavci traže. Morate da pomognete poslodavcima pružajući im regulatorni okvir u kojem mogu da dobiju ono šta očekuju od svoje vlade, kako lokalne tako i nacionalne i gde su upoznati sa neočekivanim stvarima koje bi mogle da im prouzrokuju probleme kada otvaraju svoja poslovanja.

Klan Kosova: (sumirano) Postoje poslanici u Skupštini Kosova koji su ili pod istragom ili protiv kojih je podignuta optužnica. Koje je Vaše mišljenje o njima?

Ambasador Delavi: Neću da pričam ni o jednom posebnom pojedincu, ali ću svakako da kažem da jednaka pravda pred zakonom je osnovno načelo demokratije. To je nešto što Kosovo veoma ozbiljno mora da poboljša. Znamo da se mnogi političari iz raznih političkih partija susreću sa nekažnjivošću. To je veoma obeshrabrujuće za građane Kosova, obeshrabrujuće je za ostale zemlje koje rade sa Kosovom da učine napredak. Smatram da ova nekažnjivost političara mora ozbiljno da se okonča.

Kosovo mora da živi u skladu s načelima klubova kojima želi da se pridruži. Mnogobrojne kosovske vlade su rekle da bi Kosovo trebalo da bude u Evropskoj uniji, da bi Kosovo trebalo da bude u NATO-u i ja naravno podržavam te težnje. Međutim, ne možete da stignete tamo ukoliko ne praktikujete vrednosti tih zemalja. Nekažnjivost političara je ključni problem koji mora da se reši. Postoje mnoga mesta na kojima može da se potraži rešenje u pogledu toga, ali zasigurno tužioci, sudije moraju da primenjuju iste standarde za političare kao i za obične ljude. Svako mora da se suoči sa istom vrstom pravde.

Klan Kosova: (sumirano) Da li postoji glavno pitanje koje je najvažnije za Vas, a na koje bi nova vlada trebalo da se usredsredi?

Ambasador Delavi: Pitanja koja su mi važna su pitanja koja sprečavaju napredak Kosova ka Briselu, Evropi, koja sprečavaju napredak. Sigurno je da je bezvizni režim za kosovske građane povezan sa graničnim dogovorom sa Crnom Gorom. Mogao bih da kažem da je granični dogovor upravo kao takav pravedan. Pažljivo smo ga ocenili i znamo da u stvari predstavlja granicu koja je postojala između Kosova i Crne Gore od 1971. godine. Dijalog sa Srbijom je važno pitanje za obe zemlje. Mora da se ostvari napredak u tome. Tu je vladavina prava o kojoj sam već verovatno dosta govorio. Međutim, postoje i druga pitanja koja su važna za Kosovo, a koja nisu pitanja na kojima ja radim.

Ne radimo više ovde baš puno na obrazovanju, ne zbog toga što to nije važno pitanje, nego zbog toga što moramo da usmerimo naše napore na stvari koje možemo stvarno sami da promenimo ili na kojima možemo da podstaknemo promenu. Međutim i ja sam roditelj i imam dvoje dece. Da sam ja kosovski roditelj, mogao bih da kažem da bi za mene obrazovanje bilo jedno od tri prioriteta u samom vrhu. Ukoliko pogledate PISA rezultate Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) koji su objavljeni prošle jeseni i koji pokazuju da je Kosovo 70. od 73 zemlje na svetu, onda su to loše vesti. Neću da kažem kosovskim političarima sve što bi trebalo da im bude važno, jer je očigledno da moraju sami da donesu odluku o tome. Ali postoje mnoga važna pitanja i upravo zbog toga je važno da se što pre konstituiše Skupština tako da ljudi mogu da počnu da rade na njima. Nijedno od ovih pitanja nije lako, međutim ukoliko ne počnete da radite na njima nećete ih ni završiti.

Klan Kosova: (sumirano) U slučaju da se blokada nastavi, šta mislite koliko će dijalog sa Srbijom da bude ugrožen i kako vidite da se ovaj dijalog odvija u budućnosti? Da li postoji neki rok kada bi ovaj dijalog trebalo da se završi?

Ambasador Delavi: Apsolutno ste u pravu. Podržavamo dijalog jer je doneo mnoge pozitivne koristi Kosovu. Pre svega mislim na stvari kao što su integracija Kosovske policije; širenje potpune kosovske suverenosti na čitavoj svojoj teritoriji; manjinski/većinski gradovi koji se obraćaju Prištini za budžet i resurse i ostale centralne stvari; u junu su održani izbori u celoj zemlji na prilično fer način. Sve ove stvari su na neki način proistekle iz Dijaloga. Onda na primer, prikupljanje carinskih dažbina na severnoj granici. Doneo je stvarne koristi Kosovu i pomogao da je da se uveća suverenitet Kosova.

Apsolutno smatram da treba da se nastavi. Javljaju se stvari koje bi mogle da unaprede živote ljudi na obe strane kosovsko-srpske granice, a o kojima bi moglo da se diskutuje. Da bi obe zemlje učinile napredak u pogledu svojih težnji ka članstvu u Evropskoj uniji, onda će sigurno nastavljeni dijalog biti od suštinske važnosti. Krajnja normalizacija odnosa između Kosova i Srbije je nešto što svakako podržavamo. Nastavićemo da podržavamo EU u naporima da učini napredak po ovim pitanjima.

Klan Kosova: (sumirano) Neki kažu da nema rezultata iz dijaloga. Da li bi trebalo da se promeni format?

Ambasador Delavi: Dijalog pripada Kosovu i Srbiji. EU ga olakšava. SAD ga podržavaju. Na Kosovu i Srbiji je da odluče kakvog će formata on tačno biti. Sjedinjene Američke Države su svakako veoma uključene u pomaganju da se olakšaju razgovori, u pomaganju da se olakšaju sporazumi. Nastavićemo da to činimo. Međutim, ne mogu da zauzmem stav u pogledu toga kako će budući dijalog da izgleda. On ne pripada meni, ali svakako ga podržavam.

Klan Kosova: (sumirano) Šta mislite, kakvi su odnosi između zajednica na Kosovu?

Ambasador Delavi: Ima napretka, unapređuju se. Da li su savršeni? Naravno da nisu. Međutim, sigurno smatram da su stvari bolje u odnosu na one koje su bile pre nekoliko godina i povremeno se unapređuju. Trend je pozitivan. Ljudi se slažu.

OEBS je pre nekoliko sedmica imao projekat na Bulevaru Majke Tereze u Prištini pod nazivom „Karavan dijaloga“ ili slično tome. Doveli su nekoliko poslanica iz srpskog parlamenta da razgovaraju sa ljudima ovde. Svako je mogao da uđe i razgovara i ja sam to učinio. Takođe su bili mladi ljudi iz Srbije koji su bili zajedno sa poslanicama iz Skupštine Srbije. Razgovarao sam s njima i nekoliko njih mi je reklo da su ljudi izrazili zabrinutost u pogledu toga da ne bi trebalo da dođu u Prištinu i da ih neko čuje kako govore srpskim jezikom jer nešto loše može da im se desi. Došli su ovde i uvideli da je Priština kao i svako drugo mesto bilo gde drugde. Ljudi su prijateljski nastrojeni i ukoliko im srpski i albanski jezik nije bio zajednički mogli su verovatno da govore na engleskom jeziku. Smatram da je to znak napretka ostvarenog na Kosovu u proteklih nekoliko godina. Nije problem za manjinske i većinske zajednice da razgovaraju jedna sa drugom, pretpostavljajući da imaju zajednički jezik komunikacije i za ljude iz manjinskih zajednica da dođu u Prištinu i govore svojim jezikom. Niko ih neće uznemiravati.

Takođe vidim da ljudi stalno rade zajedno. Bio sam u Štrpcu pre nekih mesec dana da pogledam projekat USAID-a uglavnom za žene koje uzgajaju bilje za medicinske i kozmetičke proizvode. Uzgajaju bilje različitih vrsta, beru ih, suše ih u tim takozvanim mrežama za sušenje i nakon toga ih prodaju uglavnom u Nemačkoj. Imaju uspešna mala preduzeća. To je multietničko poslovanje. Postoji i udruženje žena, neke su kosovske Srpkinje, neke kosovske Albanke, a neke su kosovske Bošnjakinje. Sve one rade zajedno u udruženju da osiguraju da mogu da ispune standarde kvaliteta, da mogu da se sastanu s kupcima iz inostranstva. Rade zajedno i vidim druge takve primere širom Kosova. Odnosi među zajednicama ostvaruju napredak, treba da nastave da ostvaruju napredak, ali ja sam optimista da se stvari odvijaju u pravom smeru.

Klan Kosova: (sumirano) Kakav je stav SAD-a u pogledu inicijative predsednika Vučića za internim dijalogom u Srbiji oko Kosova? Koji je Vaš komentar o idejama za podelom Kosova koje su manje-više prisutne u proteklih dvadesetak godina?

Ambasador Delavi: Ne znam tačno šta predsednik Vučić ima u ovom trenutku na umu. Svakako sam optimističan što mogu da čujem da ljudi govore o ostvarivanju napretka, o činjenju kompromisa, o donošenju teških odluka. To je definitivno pozitivna stvar.

Što se tiče internog dijaloga i da li će nešto dobro proisteći iz toga? Ne znam, i voljan sam da sačekam i vidim. Znam da ovaj status kvo zadržava oba zemlje od napredovanja. Obe zemlje imaju težnje da se pridruže Evropskoj uniji i jasno je da će napredak u njihovim bilateralnim odnosima biti ključni faktor kako se taj proces nastavlja.

Klan Kosova: (sumirano) Ali vi sigurno ne podržavate ideje oko podele Kosova između Srbije i Albanije ? Bilo je takvih izjava u medijima i stavova političara sa obe strane.

Ambasador Delavi: Sjedinjene Američke Države su priznale Kosovo 2008. godine pod postojećim granicama, granicama koje su iscrtane na zastavi Kosova. To je Kosovo kakvo ga priznajemo danas. Ne bih želeo da ugušim diskusiju pre nego počne i neću to učiniti, tako da neću komentarisati o specifičnim predlozima u ovom trenutku. Svakako sam zadovoljan ukoliko političari iz obe zemlje mogu da počnu da razgovaraju o pozitivnim rešenjima. Međutim, SAD priznaju Kosovo u skladu sa njegovim postojećim granicama koje postoje danas i koje postoje od 2008. godine. Granice koje su u Ahtisarijevom planu, a mi u potpunosti poštujemo Ahtisarijev plan.

Klan Kosova: (sumirano) Imajući u vidu trenutnu komplikovanu političku situaciju gde nijedna partija nema broj poslanika da formira Vladu, da li podržavate ideju za raspisivanjem novih opštih izbora?

Ambasador Delavi: Bio bih zabrinut da bi dopunski izbori učinili da Kosovo još više zaostaje. Bez konstituisane Skupštine, bez konstituisane Vlade, ko će se pozabaviti rešavanjem ovih reformi u vladavini prava? Ko će rešavati reforme u obrazovanju? Ko će pomoći da se stvori vrsta ekonomije koja će uposliti više kosovskih građana? Sve ove stvari nekako čekaju na rešavanje.

Znam da razne političke partije imaju drugačije stavove o ovim pitanjima praktične politike koje sam pomenuo, ali se nadam da svi mogu da se slože da je napredak bolji od stagnacije. Nadam se da svi mogu da shvate da Kosovo stvarno nema više vremena da čeka. Potrebne su mu upravljačke institucije i to, što je pre moguće i nadam se da će političari doći do neke vrste sporazuma da formiraju ove institucije tako da mogu da počnu da ostvaruju napredak na pitanjima koja su važna za građane Kosova.

Klan Kosova: (sumirano) Hvala Vam na gostovanju u InfoMagazinu.

Ambasador Delavi: Hvala Vam puno Kuštrime što ste me ugostili. Cenim i zahvaljujem na Vašem izdvojenom vremenu.