Intervju Ambasadora Delavija sa KPI za RTK 13. decembar 2016.

Intervju Ambasadora Delavija sa KPI za RTK  13. decembar 2016.

KPI:  Poštovani ambasadore, hvala na vašem vremenu, hvala na ovom intervjuu.

Ambasador Delavi:  Divno je biti, hvala puno.

KPI:  Hvala. Gospodine ambasadore, prethodna sedmica je bila Sedmica borbe protiv korupcije koju je finansirala Vaša ambasada. Videli smo mobilizaciju građanskog društva, stranih ambasada i takođe partnera koji pružaju podršku Kosovu u vladavini prava i u borbi protiv korupcije. Takođe smo videli prošle sedmice mnogobrojne organizovane aktivnosti. Kako vidite ovo? Kako to ocenjujete? Šta je sledeće?

Ambasador Delavi: Prošla sedmica je bila apsolutno izvanredna sedmica i veoma smo zadovoljni rezultatima Sedmice protiv korupcije. Samo naša ambasada je sponzorisala oko 25 različitih događaja i naravno naši NVO partneri i ostali građani Kosova su uradili na desetine drugih.  Veoma smo zadovoljni time kako su se stvari odvijale. Takođe smo veoma srećni što je koalicija NVO bila u mogućnosti da se okupi i da osmisli donekle zajedničku strategiju, kako da se učini napredak  u pogledu korupcije i to je pozitivan predznak takođe. Stvar je u tome da treba da održimo tu energiju. Moj prijatelj, ambasador Jan Braatu, šef Misije OEBS-a na Kosovu  je rekao pre neki dan da svaki dan treba da bude dan protiv korupcije.  To bi bilo idealno. Imali smo divnu sedmicu, ali ne možemo da zaboravimo da treba da pretočimo neke od ovih divnih ideja u realno delovanje koje će unaprediti situaciju u borbi protiv korupcije na Kosovu. Mogu da vam kažem da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene ovom problemu i radujemo se da vidimo konkretan napredak o pitanjima kao što su fiskalna transparentnost i elektronska nabavka koji predstavljaju važan deo toga; odgovornosti, poboljšanoj odgovornosti sudija i tužioca; ažuriranu Strategija u borbi protiv korupcije koja ima realne standarde i ciljeve koji mogu da se mere i prate. Smatram da je glavna stvar koju građani moraju da prepoznaju to da u ovome mora da dođe do promene i da tu promenu moraju da pokrenu građani Kosova. Promena mora da dođe iznutra. Uradićemo sve što možemo da  pružimo podršku, ali prava promena mora da dođe od građana Kosova.            

KPI:  Skoro ste dve godine ambasador SAD-a na Kosovu. Kada ste stigli na Kosovo među vaša  tri prioriteta su takođe bili vladavina prava i borba protiv korupcije. Koja je vaša ocena u pogledu borbe protiv korupcije na Kosovu? Političari tvrde da je korupcija samo percepcija. Takođe, tužilaštvo je prethodne sedmice tokom Sedmice borbe protiv korupcije navelo da korupcije nema u tolikoj meri kao što to tvrde mediji. Koja je vaša ocena toga?

Ambasador Delavi: Ne postoji zemlja u kojoj nema korupcije, uključujući  i Sjedinjene Američke Države i smatram da je važno prepoznati da ovde postoji problem. Pre nekoliko meseci imali smo na desetine ljudi koji su uhapšeni zbog prodaje javne imovine. To je pravi  primer krivičnog dela korupcije. Postoje kredibilne ankete koje ukazuju na to da kosovski građani veruju da je korupcija ozbiljan problem. Do određenog stepena percepcija i relanost mogu da se spoje i postanu ista stvar, posebno kada je reč o ekonomiji. Međutim, kada ste investitor, bez obzira da li ste inostrani ili domaći investitor i smatrate da je korupcija problem, oklevaćete da investirate. Treba se pozabaviti i percepcijom i realnošću. Najbolji način da se pozabavi pitanjem percepcije je bavljenje realnošću.  Bez obzira koliko zemlja čini po pitanju korupcije, uvek može da se učini više. Dokle god imate ljude, uvek imate mali procenat onih koji su uključeni u korupciju. Uvek može da se uradi više pa čak i u onim zemljama koje se nalaze na vrhu liste Transperansi internešenela.

KPI: Pored toga što Sjedinjene Američke Države pružaju podršku vladavini prava, u borbi protiv korupcije još uvek izostaju rezultati. Šta mislite, kada situacija može da se promeni i ko bi trebalo da predvodi promene trenutnog stanja i bori se protiv korupcije?

Ambasador Delavi: Važno je izgraditi momentum i važno je da  ljudi rade zajedno. Važno je da do određenog stepena građansko društvo radi zajedno sa vladom, sa običnim ljudima koji brinu o ovom problemu. Ne mogu da se složim s time da nema rezultata. Ima nekih rezultata. Imali smo nekoliko viših vladinih zvaničnika koji su dali ostavke kada su bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja, imali smo nekoliko parlamentaraca koji su dali ostavke kada su bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja, imali smo na desetine lica koji su bili optuženi u slučaju „Stent“, imali smo na desetine lica koji su bili optuženi i uhapšeni u slučaju prodaje javne imovine. Vrlo je važno priznati napredak kada do njega dođe.

KPI: Kada možemo da vidimo presude?  

Delavi: Morate prvo da uhapsite osobe pre nego što ih optužite. Morate da ih optužite pre nego ih sudski procesuirate, morate da ih sudski procesuirate pre nego što ih osudite.  Morate da počnete od negde i znate da jednostavno moramo da nastavimo da pratimo sve te slučajeve. Građansko društvo mora da prati korupciju i znam da KPI i ostali to čine i smatram da je to veoma važno. Mi ćemo uraditi naš deo, apsolutno. Podržavamo stvari kao što je elektronska nabavka, imamo programe stručnog osposobljavanja za sudije i tužioce i  podržavamo kodekse ponašanja  kao što je etika. Trudimo se da pružimo najbolji doprinos koji možemo. Ali, pitali ste me, kada će to da se promeni ? Promeniće se postepeno i na žalost ne može da se promeni tek tako. Promeniće se kada ljudi kažu dosta.

KPI:  Trenutno imamo objavljeni Izveštaj po zemljama za Kosovo.  Kako vidite preporuke i ono što je sadržano u tom izveštaju?

Ambasador Delavi: Mislim da mislite na Izveštaj EU o ostvarenom napretku zemalja? Da, slažem se da dobrim delom izveštaja. Smatram da je to dobar izveštaj. Ima nekoliko stvari koje su mi se izdvojile u  oblasti vladavine prava i jedna od stvari koja je preporučena je dodatni rad Vlade Kosova po pitanju privremenog i trajnog oduzimanje bespravno stečene imovine. To je važno. Takođe su ukazali na važnost reforme Kancelarije disciplinskog tužioca koja se bavi navodima nedoličnog ponašanja tužioca i sudija.  Sigurno se slažemo s time.  Smatram da je važno kao što sam napomenuo, da istaknemo kada se dešavaju pozitivne stvari.  Izveštaj je takođe naveo poboljšanja u bavljenju pitanjima nasilnog ekstremizma i slučajevima terorizma.  Veoma je važno priznati dobar rad kosovskih institucija vladavine prava. Ovaj izveštaj je napisan pre incidenta fudbalske utakmice u Albaniji i bio je veoma pozitivan. Smatram da je incident  na fudbalskoj utakmici u Albaniji  ili potencijalni incident stvarno pokazao sposobnosti Kosovske policije i institucija vladavine prava da obavljaju posao dobro.

KPI: Politički uticaj na sistem pravosuđa je naglašen u skoro svim lokalnim i međunarodnim izveštajima. Kako politika utiče na pravosuđe? Videli smo da politika ne obezbeđuje dovoljno budžeta i resursa za pravosuđe.

Ambasador Delavi: Mislim da ovde postoje dve struje o kojima smatram da treba da porazgovaramo.  Jedna je vidljiv uticaj na pravosuđe, a druga je nevidljivi uticaj na pravosuđe. Vidljivi uticaj na pravosuđe je kada članovi vlade ili drugi zvaničnici kažu da bi sud ili sudija trebalo da donese ovakvu ili onakvu, a ne takvu odluku. Vidljivi  uticaj barem možete da vidite, možete da reagujete.  Nevidljivi uticaj na pravosuđe je podmukliji, jer ga nužno ne vidite. I upravo tu ljudi koriste lične ili finansijske ili druge načine da utiču na ishod slučaja. Oba načina su naravno loša. Pravosuđe mora da bude nezavisno od političara. To je jedno od osnovnih načela demokratije. Ali, takođe moramo da priznamo da i sudstvo i tužilaštvo moraju da rade u skladu sa zakonom. I to me vraća na ono što sam vam govorio pre nekoliko minuta o važnosti reformisanja Kancelarije disciplinskog tužioca. Nedolično postupanje mora da se rešava čak i kada je reč o sudiji ili tužiocu.  

KPI: Ambasadore, Kosovski pravni institut nadgleda predmete korupcije u skoro svim osnovnim sudovima širom Kosova. Na osnovu optužnica koje Kosovski pravni institut nadgleda, izgleda  da je vlada na Kosovu poprilično korumpirana. Kako ocenjujete ovu činjenicu?

Ambasador Delavi: Rekao bih da ne bih uopšte otišao tako daleko. Smatram da postoji  mnogo zvaničnika kosovske vlade koji pokušavaju najbolje što mogu da primene zakon na način na koji je napisan i da rade na najpošteniji način. Smatram da je poprilično jasno da je Kosovska policija jedna od najpoštovanijih policijskih službi na Balkanu. Smatram da je jasno da je Carinska služba Kosova koja prikuplja ogromnu većinu prihoda kojim raspolaže Vlada Kosova uvela različite procedure pod bivšim generalnim direktorom koje pokazuju da nema uočljive korupcije. To je služba koja prikuplja preko milijardu evra za rashode Vlade Kosova. Mislim da je važno prepoznati da se takve stvari dešavaju. Tako da ne, nije sve korumpirano. Ima ozbiljnih problema. Apsolutno. Drago mi je da KPI nadgleda u načelu sve sudove širom Kosova i da upućuje jasne preporuke. Svakako pozivam vladu i ostale da ozbiljne uzmu u obzir preporuke koje KPI i ostale nevladine organizacije upućuju. Važno je nastaviti dijalog, nastaviti rad sa građanskim društvom i vladom u pokušajima da se poboljšaju stvari.

KPI: Praktične politike u sistemu pravosuđa nisu nedostajale u borbi protiv kriminala ili korupcije. Međutim takve praktične politike nisu primenjivali sudije i tužioci. Videli smo nažalost da Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova nekako stalno nečujno krše zakon dok obavljaju funkcije. U međuvremenu, videli smo da je u Sudskom savetu Kosova istekao još jedan mandat. Šta je vaša poruka građanima u vezi ove dve veoma važne institucije?

Ambasador Delavi: Ne mogu da komentarišem u pogledu toga da li neko posebno krši zakon. To nije moja uloga. Ali, svakako smatram da Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova imaju izuzetno važnu ulogu u promovisanju vladavine prava na Kosovu. Moraju da pokažu najbolje moguće ponašanje. Moraju da rešavaju pitanja nedoličnog postupanja. Moraju da donose svoje odluke na pravičan, transparentan i relativno predvidljiv način i moraju da shvate da primer koji oni daju je primer koji se odnosi na celokupni  preostali sistem vladavine prava na Kosovu i da moraju shodno tome da se ponašaju.

KPI: Kako može u praksi da se poboljša  transparentnost i odgovornost oba saveta? Videli smo da je Ministarstvo pravde u procesu izmene i dopune zakona i disciplinskih postupaka. Da li smatrate da ovo može da uveća transparentnost i odgovornost oba saveta, sudija i tužioca?

Ambasador Delavi: Smatram da je izmena zakona o disciplinskom savetu izuzetno važna. Koliko sam upoznat Ministarstvo pravde će dati amandmane na ovaj zakon ove sedmice. Sigurno podržavamo to, jer  tu treba da dođe do pozitivnih promena.  Isto tako smatram da je važno da saveti rade na apsolutno transparentan način i pokažu svojim postupcima građanima Kosova da rade u njihovo ime.

KPI: Možemo sada malo da  promenimo tok razgovora. Videli smo da su prošle sedmice Kosovo i Srbija finalizovali, zaključili sporazum o integraciji severa u kosovski sistem.  Koje je vaše mišljenje u pogledu ovog sporazuma? Videli smo u prošlosti da većina njih nije primenjena u praksi.

Ambasador Delavi: Veoma sam optimističan u pogledu ovog sporazuma. Bilo je potrebno dosta vremena da se stigne dovde i bilo je usput nekih privremenih koraka koji su morali da budu izvršeni i koji su  izvršeni.  Mislim da se od 10. januara otvara novo poglavlje u integraciji kosovskih Srba u celokupnu sliku pravosuđa na Kosovu. Smatram da je ovo veoma  pozitivno, kako u pogledu pružanja doslednog stepena podrške vladavini prava na celoj teritoriji Kosova što je jasno poželjno, tako i u pogledu ključnog elementa širenja suvereniteta Kosova na celoj svojoj teritoriji, što smatram da je veoma važno.

KPI: Od Specijalnog suda se već očekuje da podigne prve optužnice.  Bilo je mnogo komentara da će ovo prouzrokovati  metež u politici Kosova.  Kako vidite rad suda i  efekte na Kosovu?

Ambasador Delavi: Smatram da će sud i ono što će proisteći iz njega predstavljati važne korake za Kosovo na njegovom putu ka potpunoj integraciji u evropske strukture i u brojnim prilikama sam napomenuo da je to moj cilj za Kosovo. Potpuno sam uveren u sposobnost ovog suda da donese pravdu za zločine počinjene tokom ratnog perioda na pravičan i odgovoran način. Susreo sam se sa glavnim tužiocem koji je uzgred američki državljanin i utisak je da je veoma profesionalna i ozbiljna osoba i u raznim javnim saopštenjima objasnio je veoma dobro šta će biti njegovi zadaci i ciljevi.

KPI: Demarkacija sa Crnom Gorom je jedan od kriterijuma za viznu liberalizaciju između Kosova i Evropske unije. U ovom procesu je status kvo. Šta bi vlada, Skupština Kosova trebalo da učine da se krene dalje u ovom procesu?

Ambasador Delavi: Smatram da je važno prepoznati da predlog sporazuma s Crnom Gorom u osnovi kodifikuje granicu koja postoji između Kosova i Crne Gore od 1974.  To je linija na koju se upućuje u Ustavu Kosova, tako da je to pravedan sporazum. Znam da ima ljudi koji se ne slažu samnom, ali to je pravedan sporazum. Kao što ste napomenuli, EU je ratifikovanje ovog sporazuma postavila kao uslov vizne liberalizacije. Svakako podržavam mogućnost Kosova da se integriše u evropske institucije i da građani dobiju mogućnost da putuju ako EU to dozvoli, to naravno nije moja odluka. Ali smatram da bi Skupština Kosova trebalo da usvoji ovaj sporazum i da ga ratifikuje. Podstakao bi građane Kosova da razgovaraju sa svojim parlamentarcima i da im objasne koliko je za njih važno da ispune uslove EU.

KPI: Ambasadore, koja je vaša krajnja poruka političarima u pogledu nezavisnosti pravosuđa- Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova?

Ambasador Delavi: Smatram da je ključna stvar da se prepozna da ne postoji čarobni štapić za rešavanje korupcije na Kosovu ili u bilo kojoj drugoj zemlji. Da imam jedan, verujete mi da bih ga upotrebio. Ono šta mora da se desi je to da moramo da poguramo stvari u više različitih smerova odjednom koristeći sve raspoložive alate i moramo svi zajedno da radimo na ovome.   Mi sigurno radimo svoj deo kao što sam objasnio. Vi radite svoj deo u nadgledanju i drugim aktivnostima. Građansko društvo mora da nastavi da ima svoju ulogu, a građani moraju da nastave da traže poboljšanja u pogledu korupcije. Smatram da smo prošle sedmice na to veoma glasno ukazali. Dvadeset  i pet događaja koje smo mi organizovali i događaji koje su organizovali drugi su bili sjajni. Kako se približavamo novoj godini i praznicima, postoji rizik da će ljudi na neki način zaboraviti na tu pokretačku energiju. Molim vas da ne zaboravite tu energiju. Moramo da nastavimo da radimo na ovome. Toliko je važno za budućnost Kosova da vidimo poboljšanja u ovom sektoru. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene vladavini prava i borbi protiv korupcije i ubeđen sam da ima dovoljno prostora za pozitivnom promenom. Ne odustajem od Kosova i nadam se da isto tako neće odustati građani Kosova.

KPI: Ambasadore, hvala puno na vašem vremenu. Nadamo se da će građani Kosova i političari  prihvatiti poruku koju ste poslali.

Ambasador Delavi: Nema na čemu. Hvala puno.