Intervju Ambasadora Delavija za Portal Insajderi

Intervju Ambasadora Delavija za Portal Insajderi, 15 mart 2017 g.

 

Insajderi: Da li je postojala bilo kakva početna koordinacija između kosovskih vlasti, to jest između Kabineta predsednika i Ambasade SAD-a u Prištini u vezi sa budućim koracima za formiranje Vojske Kosova?

Ambasador Delavi: Dozvolite mi da počnem tako što ću se vratiti malo unazad, ako je to u redu. Kao prvo, mislim da se nesumnjivo može reći da smo mi, Američka ambasada i Amerika generalno, veoma ponosni na naš rad sa Kosovskim bezbednosnim snagama u proteklih devet godina, od nezavisnosti Kosova. Mi kroz tesnu saradnju sa Ministarstvom za Kosovske bezbednosne snage i drugim elementima Vlade Kosova veoma intenzivno radimo na ovom projektu. Prošle godine smo imali 200 prilika za obuku koju smo realizovali sa Kosovskim bezbednosnim snagama. Imali smo sedam velikih vežbi koje smo zajedno realizovali. Mi smo preko našeg Ministarstva odbrane radili sa Kosovskim bezbednosnim snagama na izradi plana tranzicije Kosovskih snaga bezbednosti u Oružane snage Kosova. Deo našeg Ministarstva odbrane pod nazivom IOIF (Inicijativa za odbrambenu institucionalnu reformu) radio je na tome. Tako da je formiranje Oružanih snaga Kosova i naš cilj. To nije samo cilj Kosova.

Naš stav je sada da bi do ove transformacije trebalo da dođe putem izmene Ustava. To je naš stav već duže vreme. Ukoliko pogledate šta je ranije pisalo na našoj internet prezentaciji videćete da sam 2015. godine u svom izlaganju pred Senatom SAD-a rekao upravo to. Ovo je važno jer pomaže da se osigura da sve zajednice budu uključene u veoma važan proces odlučivanja. Tako da smo godinama radili na ovom. I mi veoma tesno, kroz jedan partnerski odnos, sarađujemo na ovim pitanjima. Zato smo pomalo iznenađeni i razočarani kada se Nacrt ovog zakona prošle sedmice pojavio niotkuda. Nismo zamišljali da bi ovaj proces mogao da teče ovako. On zapravo ne odražava pravac razgovora koje smo vodili sa zvaničnicima Vlade Kosova u skorijem prošlom periodu. Mi svakako poštujemo pravo Kosova kao suverene države da sama donosi odluke o pitanjima suvereniteta, ali ne mislimo da je pravi trenutak ili da je ovo način za preduzimanje ovako važnih koraka.

Shvatam da nije lako promeniti Ustav. To će podrazumevati puno truda. Međutim, to je stav koji i dalje zastupamo. Ono čemu se ja nadam je da će Vlada Kosova, zvaničnici Kosova i Skupština Kosova zastati na kratko i još jednom razmisliti šta rade, kao i o mogućim posledicama po naše odnose sa Kosovskim snagama bezbednosti, na šta samo upozorili u našoj izjavi prošle sedmice. Takođe mislim da je važno osvrnuti se na izjavu generalnog sekretara NATO Stoltenberga, koji je prošle sedmice rekao da „ukoliko bi sada došlo do proširenja nadležnosti Kosovskih bezbednosnih snaga na predloženi način, NATO će morati da preispita stepen svoje posvećenosti, naročito u pogledu razvijanja kapaciteta“. Za mene je to nekako razumno. Zbog toga što smatram da bezbednost Kosova zaista počiva na kvalitetu njegovih partnerskih odnosa sa partnerima, sa SAD-om, sa državama NATO i sa drugim državama. Stoga bih samo bio veoma obazriv. Nadam se da će Vlada Kosova zastati i uložiti napor da osigura široku podršku zajednica Kosova za ovaj korak i da će raditi na način kako smo uvek razgovarali. I naravno, SAD će rado sa ljudima na Kosovu raditi na ovom pitanju.

Insajderi: Ambasada je rekla da bi usvajanje postojećeg predloga zakona primoralo SAD da preispita svoju bilateralnu saradnju sa Kosovskim snagama bezbednosti i svoju pomoć koju im pruža. Šta ovo dugoročno znači za Vojsku Kosova?

Ambasador Delavi:  Znate, nadam se da nikada neću saznati.

Tekst je trenutno u prevodu….