Intervju Ambasadora Delavia za KTV

Intervju Ambasadora Delavia za KTV, 11 avgust 2017

KTV:  Kakvo je vaše mišljenje povodom neformiranja parlamenta, neizabranog predsednika Skupštine i neformirane Vlade?

Ambasador Delavi:  Hvala, divno vas je videti danas. Smatram da ovde uistinu moramo da vidimo kosovsko rešenje. Matematika je neoboriva.  Imate tri grupe koje imaju po jednu trećinu poslaničkih mesta u parlamentu. Jasno je da će morati da dođe do kompromisa i taj kompromis mora da  bude kosovski, a ne kompromis pod inostranim uticajem.  Smatram da je veoma važno da svi kosovski  političari pronađu način da stave na prvo mesto interese svoje zemlje,a ne interese svojih porodica i političkih partija, nego interese svoje zemlje. Veoma je važno da Kosovo ima formiranu skupštinu, da Kosovo ima formiranu vladu.  Svet neće čekati dok Kosovo ne shvati šta stvarno želi. Svet ne stoji, svet se kreće i Kosovo mora takođe da se kreće.  Stajanje stvarno mora da se završi.  Podstakao bih sve političare ovde da pronađu način da unaprede kosovske interese i unaprede interese kosovskih građana.

KTV:  Imajući  u vidu da koalicija koja je pobedila na izborima, u ovom slučaju to je PAN, nije u stanju da  ima većinu da formira vladu i izabere predsednika Skupštine, šta mislite kako bi trebalo da ona deluje u ovom pogledu, povodom ovog pitanja?

Ambasador Delavi: Neću davati pojedinačni savet pojedinačnim političkim partijama ili koalicijama. Moj savet svim kosovskim političarima je taj da pronađu način da stave na prvo mesto interese svoje zemlje, tako da Kosovo može da nastavi napredak na svom putu ka evropskim institucijama i normalizaciji svojih odnosa sa svetom.

KTV: Nedavno, objavljen je članak predsednika Srbije g. Vučića, uvodni članak, u kojem je naveo da maltene skoro svi, uključujući Srbiju, moraju da prihvate i  priznaju novu realnost u regionu, novu realnost na Kosovu.  Šta mislite, šta to znači za region, za Kosovo, za ovu realnost?

Ambasador Delavi:  Ne znam tačno  šta predsednik Vučić misli, ali sigurno sam zadovoljan što čujem da govori o kompromisu i priznavanju realnosti. Sigurno je da je za Kosovo i Srbiju normalizacija odnosa između dve zemlje od suštinskog značaja na njihovom putu ka evropskim institucijama  o kojima obe pričaju. Dijalog između Kosova i Srbije imao je realne pozitivne koristi za Kosovo, u stvarima kao  što su prikupljanje poreskih dažbina na severnoj granici, integraciji policije i  sličnim pitanjima. Međutim, ne možete da osporite činjenicu da je u skorije vreme proces u značajnom zastoju.  Smatram da je veoma važno, svakako za kosovske interese, da se Dijalog obnovi i da dve zemlje rade ka normalizaciji na koju su se obavezale.

KTV: Hvala.

Ambasador Delavi: Hvala.