Inauguracija Predsedničkog saveta za demokratiju i ljudska prava

Izjava direktorke misije USAID-a na Kosovu Zeine Salahija na inauguraciji Predsedničkog saveta za demokratiju i ljudska prava, 12. April 2022,

Dobro jutro. Hvala vam na ljubaznom uvodu. Gospođo predsednice, gospodine predsedniče Skupštine, gospodine premijeru, uvaženi gosti, hvala vam. Privilegija je prisustvovati danas obeležavanju uspostavljanje ovog Predsedničkog saveta za demokratiju i ljudska prava.

Nazvavši odbranu demokratije „definišućim izazovom našeg vremena,“ predsednik Bajden je okupio istomišljenike među svetskim liderima na prvom ikada Samitu za demokratiju u decembru prošle godine. Predsednica Osmani je predstavljala Kosovo na tom samitu gde je predsednik Bajden okupio demokratske nacije širom sveta iz jednog jednostavnog i jasnog razloga: „demokratiji su potrebni šampioni u borbi za demokratiju.“

Suočeni sa stalnim i alarmantnim izazovima koji stoje na putu demokratiji i ljudskim pravima u današnjem svetu, vidimo imperativ i važnost ovog poziva – demokratiji su potrebni šampioni.

Svedoci smo zverstava u Ukrajini – sa čijim žrtvama mnogi od vas ovde mogu saosećati na osnovu vlastitog iskustva – koja su posledica autokratija koje u svojoj težnji sticanju sve veće moći ne prezaju od uništavanja ljudskih života i ljudskog dostojanstva – demokratiji su potrebni šampioni.

Demokratije nisu savršene. To nije njihova slabost, već snaga, takoreći deo dizajna. Dok su autoritarna društva potpuno nesposobna za samorefleksiju, zrele demokratije priznaju svoje greške i mane, i neprestano uče i nastoje da se poboljšaju.

Demokratije, kao i društva koja predstavljamo, su raznolike. To znači da se demokratske države i njihova stanovništva ne slažu uvek po svakom pitanju. Ono što razlikuje demokratske države od nedemokratskih je to što su nesuglasice normalne i ne rešavaju se ničim izazvanim nasiljem, invazijama ili ratovima.

Demokratija je otporna, ali u isto vreme i krhka. Čak i najzrelijim demokratijama je potrebna stalna brižljivost, zaštita i pažnja. Vlasti mogu biti posvećene demokratskim načelima, ali da bi se demokratija branila, jačala, obnavljala – njoj su potrebni borci. I, kao što je neretko slučaj, pravi boric za demokratiju ne dolaze iz državnih institucija, već iz civilnog društva.

Odajem poštovanje posvećenosti predsednice Osmani da radi sa kosovskim civilnim društvom kroz ovaj Savet za demokratiju i ljudska prava. Kao što je predsednica Osmani napomenula na Samitu za demokratiju u decembru, „demokratija je utkana u srž kosovskog društva.“

Mi delimo taj ideal – da je demokratija ukorenjena u društvu. Zato pozivam predstavnike civilnog društva u ovom savetu, i sve organizacije civilnog društva koje rade na unapređenju ljudskih prava širom Kosova, da private svu težinu svog zadatka. Vaša uloga i svrha su od presudne važnosti.

Pozivam vas da ostanete povezani sa građanima Kosova – svim građanima Kosova. Slušajte ih, saslušajte njihove zabrinutosti i iznesite pozitivna, praktična rešenja. Preuzmite sa živahnošću na sebe suštinsku funkciju pokretanja i nadgledanja posvećenosti Kosova unapređenju demokratije i zaštiti ljudskih prava.

Predsednica Osmani i ovdašnji lideri su udružili svoje glasove sa demokratijama sveta. Sada je na građanima da urade svoj deo posla. Demokratija ne postoji bez vas – bez aktivnog, angažovanog građanstva koje drži vlasti odgovornim za svoja obećanja.

Demokratiji su potrebni šampioni.

Budite šampioni koji su potrebni demokratiji.

Hvala vam.