Obraćanje ambasadora Delavia na okruglom stolu o graničnoj demarkaciji

Gosp. predsedniče, predsedniče Skupštine, premijeru, članovi Skupštine, eksperti i ostali posmatrači, drago mi je da vidim sve stranke  okupljene zajedno na jednom  mestu kako bi saslušali probleme  ujedno i podršku za ovo pitanje. Mislim da je ovo korisna prilika da se iznesu razni argumenti radi obaveštenja javnosti i da bi informisali poslanike parlamenta pre glasanja.

Dozvolite mi da na početku navedem da je moje mišljenje i mišljenje moje vlade da je usvajanje Sporazuma o graničnoj demarkaciji dobro za Kosovo i dobro za regiju.

Kao što smo najavili u decembru, analize naših eksperata iz oblasti kartografije podržavaju graničnu demarkaciju državne komisije Kosova.

Želeo bi da naglasim da su granice komisije iste kao one koje je Kosovo podnelo  Euro Geographics-u 2007. u pripremi za nezavisnost. One su iste kao one koje su korišćene u Ahtisarijevom planu, koji je osnova za nezavisnost Kosova. One su iste kao one opisane u Ustavu Kosova. One su iste onako kako su predstavljene na zastavi Kosova, koju je Skupština usvojila 2008. Izmene koje su neki tražili bi sigurno rezultirale drugom graničnom linijom Kosova od one prikazanoj na zastavi i pečatu. Otuda po mom mišljenu, pitanje je dosta jednostavno.

Mada, ja pozdravljam inicijativu Skupštine za održavanje ovog okruglog stola kao priliku za otvorenu, iskrenu debatu o pitanju, i nadam se da će ovaj proces smanjiti neke od problema koji su nastali oko ovog pitanja. Takođe se nadam da će postati model za ramatranje drugih teških ili komplikovanih pitanja sa kojima će se Skupština bez sumnje suočiti narednih meseci.

Čuli smo tri glavna argumenta protiv granične demarkacije; koja ću odvojeno razmotriti.

Prvo, za one koji prihvataju medju provincijalne granice iz 1974. ali veruju da bi vlada trebala da pregovara koristeći drugačiju metodu za demarkaciju umesto katastarskih zapisa, želeo bi da vas pohvalim što ste razmotrili i veoma ozbiljno shvatili ovo pitanje.  Ipak, korišćenje katastartskih zapisa rezultira sa najtačnijim granicama; ovo je činjenica. Korišćenje planinskih vrhova ili drugih geografskih karakteristika može dobro da služi u zemljama koje nemaju nikakvo formalno valsništvo nad zemljištem, imovinska prava, ili zemljište kojom upravlja država. Ipak, bivša Jugoslavija je veoma dobro čuvala zapise o zemljištu. Katastarske karte su detaljnije i tačnije- koristeći ovu metodu eliminišemo tvrdnje o uzurpiranoj imovini. Međunarodna komisija koja je u februrau i martu razmotrila pitanje je uporedila katastarske zapise na Kosovu i Crnoj Gori i zaključila da se oba savršeno poklapaju sa granicom utvrđenom od strane vladine komisije – nema  ni praznine niti preklapanja.

Drugo, za one koji veruju da se granice trebaju odrediti na osnovu mape Jugoslavije iz 40-ih i 50-ih godina ili istorije ili nostalgije, ja sam ovde da vam kažem da to nije primerno u današnjem svetu. Ovo je doba dveju modernih, suverenih nacija koje određuju svoje granice na osnovu istorije, odgovarajućeg pravnog okvira, i zapisa o vlasništvi zemljišta. Želja za drugačijom istorijom to ne može promeniti; niti je to realna osnova za međunarodne sporazume. Takođe bi želeo da naglasim da su dve oblasti obeležene žutom bojom koje smo videli na nekoliko mapa ranije na slajdu jasno neusaglašene sa granicom Kosova prikazanoj na zastavi Kosova gore.

Treće, želeo bi da se obratim onima koji znaju odlično da je granica tamo gde je vladina komisija rekla da jeste i oni koji već imaju svoje šengen vize, oni koji tvrde pogrešno da je ovaj sporazum koštao Kosovo 8, 000 hektara  zemlje ili više, mislim da vi cinično osporavate argument, podstićući ksenofobiju i nacionalizam stavljajući budućnost države u opasnost da biste stekli vlast. Mislim da smo dosta videli tu vrstu političke taktike u ovom regionu i ja sam razočaran što političari nastavljaju da koriste istu. Kosovo neće imati uspeha u budućnosti gledajući unazad ili primenjujući taktike iz prošlosti.

Ne želim da se obratim samo onima koji su osporili sporazum. Za one u vladi koji su ostavili ovaj jasan i solidan sporazum da čeka 11 meseci pre nego što je predstavljen publici, podsetiću vas da je transparentnost kamen temeljac u bilo kojoj zdravoj demokratiji. Ovo pitanje je moglo da se ne ispolitizuje toliko i polarizuje da su ljudi razumeli, od početka, pravnu osnovu za rad komisije i njen mandat, i da su imali uvid u dokumenta koja su nedavno postala javna.

Rezultati i metode komisije su trebali da se razmotre otvoreno od početka.

Na kraju, nije ubedljiva vaša zabrinutost da će se prava i dobro građana u graničnoj regiji koji koriste ovo zemljište kao pašnjak ili u druge svrhe promeniti.  Svako ko živi tamo, čuva svoja stada, ili se kreće slobodno u oblasti visokih planina bez ikakve sumlje da će biti slobodan, kao što je danas, da to učini i posle ovog spoazuma.

Ovaj sporazum, između Republike Kosovo i njegovog prijateljskog suseda, Crne Gore, jača stabilnost na Balkanu i unapređuje napredak regiona prema evroatlanstkoj integraciji.

Želim da znate da da će Sjedinjene Države biti uz građane Kosova bilo da se sporazum  ratifikuje u parlamentu ili ne. Bez sumnje, Sjedinjene Države su ubeđene da je za sporazum bolje da prođe nego da propadne.  To je bolje za suverenitet Kosova, bolje je za evropske integracije, i najvažnije, bolje je za ovu državu da usvoji previše politizovano lažno pitanje i da se usredsredi na pitanja koja su stvarno važna za narod Kosova.

Želim da vidim Kosovo da ide napred i daje uspešna. To znači ostati usredsređen na razmatranje pravih potreba i prioriteta građana Kosova. To znači baviti se korupcijom i ojačati vladvinu prava. To znači podsticati ekonomski razvoj i unapređenje strane investicije za stvaranje radnih mesta. I konačno to znači izgradnja bolje budućnosti za mlade muškarce i žene na Kosovu.

Napor i vreme koje je utrošeno na ovo pitanje tokom prošle godine koštalo je ekonomiju Kosova, njenu integraciju sa ostalim delom sveta, njenu reputaciju vani. Mogu vam reći da je ovaj gubitak bio potpuno razočaranje za prijatelje Kosova u Sjedinjenim Državama i drugim mestima na svetu.

Članovi Parlamenta, nadam se da ćete glasati promišljeno kada ovo dođe u Skupštinu u bliskoj budućnosti. Za dobrobit zemlje, molim vas glasajte u miru i pomognite Skupštini da se bavi važnijim pitanjima koja su stvarno važna za vaše poslodavce, građane Kosova.

Hvala vam puno na vašem vremenu.