Globalna sedmica preduzetništva na Kosovu

Obraćanje ambasadora Delavija povodom formalnog otpočinjanja Globalne sedmice preduzetništva, 14. novembar 2016

Good morning everyone.  Mirëmëngjesi.  Dobro jutro.

Zameniče premijera Keljmendi, ministre Bajrami, Uranik, Arian, hvala puno.  Izvanredno je biti danas ovde da pomognemo u formalnom otpočinjanju Globalne sedmice preduzetništva. Ovaj događaj dolazi u pravom trenutku za Kosovo jer se još uvek radujemo rezultatima nedavnog “Izveštaja Svetske banke o lakoći poslovanja.”

Znate, Kosovo se nije samo pomerilo na lestvici ove godine zahvaljujući napornom radu mnogobrojnih ljudi, nego se sada rangira u samom vrhu 15 zemalja u svetu za započinjanje poslovanja. Šta može biti bolje za kosovske preduzetnike od ovih vesti?

Jedna od neverovatnih stvari službovanja ovde na Kosovu je to da svakog dana mogu da vidim inovacije kosovskih preduzetnika i odlučnost toliko velikog broja poslovnih muškaraca i žena koji pokreću razvoj kosovske ekonomije. Ima toliko mnogo  primera, ali jedan od primera koji mi je stalno na umu je primer pretraživača Gjirafa i njegovog osnivača Mrgima Cahanija. Samo pre nekoliko godina, od same ideje pretraživača na albanskom jeziku, neverovatnom radnom etikom i malim novčanim iznosom podrške od USAID-a, Mrgim je pretvorio ovu ideju u inspiraciju informacione tehnologije.

Ne samo da je otvorio poslove i privukao strane investicije u vrednosti od 2 miliona američkih dolara, nego nam se ponovo obratio sa predlogom – i složili smo se da mu  budemo partneri – na njegovom putu da se obrati ostalim preduzetnicima iz IT sektora preko mentorstva i investiranja. On zna koliko je teško da se počne kad si mlad.  Zna da pružanjem pomoći da se izgradi regionalna internet ekonomija on može da nastavi da radi na tome da  razvija svoju kompaniju  i stvara više mogućnosti na Kosovu.

Stvarno uživam posećujući Gjirafa jer ja sam iz Kalifornije – doma silikonske doline i doma toliko mnogo izuma koje koristimo skoro svakog dana –  i biti u Gjirafa je za mene kao da idem kući  u tom kargo kontejneru, tu je konferencijska sala i  ljuljaška na vrhu tog kargo kontejnera. To je definitivno kalifornijski duh.

Naime, sve to je sama definicija virtuoznog kruga i pokazatelj je pokretača i snalažljivosti koju vidim svakodnevno na Kosovu.

Naravno  potrebno je daleko više od snalažljivosti – potrebna je posebna vrsta hrabrosti da se započne vlastito poslovanje. Da se ustane i kaže:  Imam ideju.  Spreman sam da preuzmem rizik da učinim ili napravim nešto.  I kada to učinite, ono što počne kao vizija jedne osobe može da postane daleko više – može da postane nečiji novi posao ili nova mogućnost ili novo tržište za investiranjem.  Upravo zbog toga je važno da nastavimo da činimo sve što možemo da zaštitimo i promovišemo  privatni sektor.  Ovo znači na primer, neprestani napredak u reformi energetike, razvoj veština mladih na radnom mestu i vladinih politika po meri poslovanja.

Naravno to znači na pozivanje i na borbu protiv korupcije na svakom nivou vlade gde god naiđemo na nju.  To znači odluka o tome da nećemo dozvoliti da korupcija zaustavlja kosovski preduzetnički duh; da nećemo dozvoliti da ugrozi ekonomski rast ili obeshrabri ambicije i težnje građana širom Kosova.

Već sam rekao da najuspešniji preduzetnici čine više od samih snova i da stvaraju i da su oni ti koji su pragmatični i rešavaju probleme.  Oni su nam potrebni i dugujemo im da im ponudimo najbolje okruženje da neguju svoje ideje.

Ponosni smo da budemo partneri s vama u ovome i ostaću usredsređen na aktivnosti i pomoć koja podržava preduzetništvo i inovaciju, uključujući tehničku podršku za započinjanje poslova jer znamo da je to najbolji način da se ostvari održivi ekonomski rast i stvaraju poslovi.

Takođe je potrebno stvarno partnerstvo između privatnog sektora i vlade da bi ovo moglo da funkcioniše. Upravo zbog toga sam toliko zadovoljan ranim nastojanjima Kosovskog kreditnog-garantnog fonda. U samo kratkom periodu, fondovi su omogućili bankama da daju 42 zajma ukupne vrednosti 3 miliona američkih dolara.  Samo sa ovim početnim zajmovima biće otvoreno više od 100  radnih mesta, a u  narednih pet godina, očekujemo da će slični zajmovi dostići 4 miliona američkih dolara i stvoriti 20 000 novih radnih mesta širom Kosova.

Fond je od suštinskog značaja za rešavanje jedne od najvećih prepreka s kojima se susreću mala i srednja preduzeća na Kosovu – nedovoljnom pristupu kreditima.

Nema potrebe da vam kažem kako ovaj pristup kapitalu menja pravila igre za mala  preduzeća, posebno za mlade ljude i žene koji su više nego spremni da zauzmu svoje mesto u kosovskoj ekonomiji. Ali svi oni suviše često uvide da su odsečeni od kreditiranja koje im je potrebno da započnu svoj posao.

Ovde naravno nije samo Fond u pitanju. Kosovo je od svoje nezavisnosti učinilo značajan napredak u  uvođenju i  razvijanju politika i zakonskih propisa slobodnog  tržišta i u oblasti poboljšanja poslovne klime. Vlada Kosova je takođe  sprovela novi fiskalni paket da podstakne ekonomski razvoj, privuče strane investicije i uveća prihode.

Tako da uprkos problemima i izazovima danas gledam oko sebe sa puno entuzijazma o izgledima za kosovske preduzetnike.  Moramo da budemo puni entuzijazma zato što će ono učiniti razliku za toliko mnogo porodica, zajednica i gradova širom Kosova.

Kao što je predsednik Obama rekao početkom godine: “ kada ljudi mogu da započnu svoje vlastito poslovanje to pomaže pojedincima i porodicama da uspeju.  Može da učini da cele zajednice budu prosperitetnije i sigurnije.  Nudi pozitivan put mladim ljudima da traže šanse da učine nešto od sebe samih  i može da osnaži ljude koji su prethodno bili isključeni iz postojećeg socijalnog  poretka…. i možda stvori kulturu gde se inovacija i kreativnost cene —  gde ne gledamo na stvari onako kako su one oduvek bile, nego radije kažemo kako bi stvari mogle da budu?  Zašto da ne?  Hajde da uradimo nešto novo.”

Preduzetništvo na mnogo načina je izraz optimizma tako da vas podstičem da nastavite da dajete doprinos ovoj kulturi samozapočinjanja, da nastavite da pitate sebe: Šta ja mogu da učinim?  Kakvu zemlju želim da izgradim?  Aplaudiram svima vama sa petljom, pronicljivošću i maštom uz pomoć kojih ste stvorili i  izgradili svoja poslovanja u potpunosti. Vi ste deo nečeg većeg od vas samih i radite u korist svih svojih sugrađana.

Volim da kažem da istoriju čine ljudi sa pozitivnim rešenjima. Tako da, nastavite da radite, nastavite da težite ciljevima, a mi ćemo nastaviti da podržavamo vaše napore svakog dana.

Thank you very much.  Hvala puno.  Faleminderit shumë.