Osiguravanje transparentnosti u Ambasadi SAD-a Priština

  1. Misija
  2. Glavni službenici
  3. Odseci i kancelarije
  4. Monitor za kvalitet vazduha u Prištini
  5. Osiguravanje transparentnosti u Ambasadi SAD-a Priština

Ambasada ozbiljno shvata transparentnost – možete direktno da prijavite Kancelariji generalnog inspektora u Vašingtonu bilo koje rasipanje sredstava, prevaru ili zloupotrebu u programima Ambasade.

Da biste prijavili rasipanje sredstava, prevaru ili zloupotrebu na koju se sumnja u zapošljavanju, nabavkama ili programima Ambasade, pozovite Kancelariju generalnog inspektora na broj +383-38-59-59-59-59 ili prijavite onlajn na https://www.stateoig.gov/hotline

Video transkript:

Ambasada je posvećena osiguravanju da su naši procesi u zapošljavanju, grantovima, razmenama i ugovorima transparentni. Stoga želimo da svi koji su uključeni u ove procese znaju da postoje dva načina da direktno prijave svoju zabrinutost nezavisnoj Kancelariji generalnog inspektora u Vašingtonu ukoliko imaju saznanja o bilo kakvom rasipanju sredstava, prevari ili zloupotrebi u programima Ambasade. Generalni inspektor takve prijave shvata ozbiljno.

Da biste podelili informacije o rasipanju sredstava, prevari ili zloupotrebi u Ambasadi, pozovite +383-38-59-59-59-59.

Ovaj broj je broj koji je direktno spojen sa Kancelarijom generalnog inspektora (OIG) u Vašingtonu i nije broj u Ambasadi. Na ovaj način možete da ostavite poverljivu poruku sa podacima o bilo kakvim nepropisnim postupanjima. Kada ostavite svoju poruku, takođe možete da ostavite svoje kontakt informacije kako bi istražitelj mogao da vas kontaktira na poverljiv način. Imajte u vidu da OIG ne prima i ne odgovora na pitanja postavljena u vezi sa odbijenim vizama. Drugi način da prijavite svoju zabrinutost je putem veb-sajta Kancelarije generalnog inspektora koji je takođe prikazan na ekranu: https://oig.state.gov/hotline.

Ova direktna linija ka Kancelariji generalnog inspektora je još jedan način na koji mi u Ambasadi pokazujemo svoju posvećenost pravičnosti i transparentnosti. Svako ima ulogu u transparentnosti.