Glavni službenici

 

Otpravnica Poslova Misije: Gđa. Colleen Hyland
Direktor USAID-a: Lisa Magno
Službenik Javnih Poslova G. Richard Mei
Ataše Odbrane:
Pukovnik. Ryan Nichols