Omladinski savet

Omladinski savet Ambasade SAD-a na Kosovu je zvanično počeo sa svojim radom aprila 2014. On je deo globalne mreže savetodavnih omladinskih saveta koju je uspostavio Državni sekretarijat SAD-a. Cilj ovog saveta je da osnaži i unapredi položaj mladih na Kosovu pružajući im sredstva da kanališu svoj potencijal. Imajući u vidu činjenicu da preko 50%  stanovništva Kosova je mlađe od 30 godina, unapređivanje položaja mlađih generacija je od suštinske važnosti za promovisanje mira, usluga u zajednici kao i integraciji Kosova u evroatlantsku zajednicu.

Članovi omladinskog saveta  Ambasade SAD-a na Kosovu su različita grupa u kojoj su alumnisti SAD-a, članovi građanskog društva i studenti koji zajedno rade ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva saveta:

  • Da služi kao most između Ambasade SAD-a na Kosovu i kosovske omladine.
  • Uzdizanje svesti o problemima mladih, a između ostalih nastojanja predlaganjem i primenom rešenja.
  • Da promoviše inkluzivno društvo koje je tolerantno i otvoreno raznolikosti u svim porama života.
  • Da ojača osećaj aktivnog građanstva među mladima Kosova preko liderstva i aktivnosti pružanja usluga u zajednici.

Omladinski savet Ambasade SAD-a na Kosovu je nepristrasna, apolitična i neprofitna organizacija. Ima za cilj da obuhvati –  preko svog članstva kao i svojih aktivnosti – ljude svih etničkih porekla ,veroispovesti i statusa.

Možete više da pročitate o Omladinskom savetu na zvaničnoj veb stranici i Fejsbuk stranici:
https://www.facebook.com/YCUSKosovo