Programi Razmene

Obrazovni programi razmene

Vlada SAD-a i Ambasada SAD-a u Prištini finansiraju razne mogućnosti za programe razmene za građane Kosova, uključujući za učenike srednjih škola, studente univerziteta, akademsko osoblje i stručnjake. Oni obuhvataju sledeće:

Studijski i program razmene mladih Kenedi-Lugar (SPR)

Ovim programom obezbeđuju se puno stipendiranje učenika srednjih škola sa Kosova tokom jedne školske godine koju će provesti u Sjedinjenim Državama. Učenici će živeti u američkim porodicama koje će im biti domaćini i pohađaće američke srednje škole. Programom SPR u partnerstvu sa Ministarstvom spoljnih poslova SAD-a rukovodi konzorcijum neprofitnih organizacija na čelu sa Američkim savetom za međunarodno obrazovanje. Američki savet na Kosovu vodi SPR program u partnerstvu sa Ambasadom SAD-a u Prištini. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi s programom potražite na internet stranici: http://www.ac-see.org/ ili da kontaktirate Kancelariju Američkog saveta za međunarodno obrazovanje u Prištini putem elektronske pošte na pristina@americancouncilssee.org

Transatlantski letnji institut Bendžamin Frenklin, Program za mlade

Ovaj program nudi mogućnosti za učenike sa Kosova uzrasta od 16 do 18 godina, da četiri sedmice provedu na Letnjem institutu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom programa učenici imaju priliku da ostvaruju interakciju sa preko 45 drugih učenika iz više od 30 zemalja Zapadne Evrope, Istočne Evrope, Evroazije i  SAD-a. Oni će upoznati američku kulturu i politiku i naučiće kakve su mogućnosti i izazovi građanskog društva. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi sa programom potražite na internet stranici: www.bftf.org.

Fulbrajt program za strane studente u Sjedinjenim Državama za građane Kosova

Ovaj program služi da građani Kosova dođu u Sjedinjene Američke Države na postdiplomske (master) programe na američkim univerzitetima. Studenti se prijavljuju za Fulbrajt stipendije preko Ambasade SAD-a u Prištini. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi sa programom potražite na internet stranici: http://fulbright.state.gov/

Program razmene za studente dodiplomskih studija sa Kosova (Kosovo UGRAD)

Ovaj program nudi jednosemestralne stipendije perspektivnim studentima sa Kosova za nediplomske studije, redovne studije na nekom američkom univerzitetu ili višoj školi. Pored studijskog rada, studenti realizuju projekte iz oblasti javnih usluga odnosno usluga u zajednici, radionice za stručno usavršavanje i aktivnosti kulturnog obogaćivanja. Studenti se biraju putem otvorenog konkursa na osnovu kvalifikacija. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi sa programom potražite na internet stranici: http://www.worldlearning.org

Fulbrajt program naučnih stipendija u Sjedinjenim Državama za građane Kosova

Ovaj program omogućava građanima Kosova da studiraju, vrše istraživanja i ostvaruju svoja akademska i stručna interesovanja na vodećim univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama u Sjedinjenim Državama. Stipendije ( 3 – 6 meseci) dodeljuju se putem otvorenog konkursa i izabrani kandidati će morati da dođu na razgovor sa komisijom. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi sa programom potražite na internet stranici: http://fulbright.state.gov/

Hubert H. Hemfri program stipendiranja

Ovaj program omogućava stručnjacima srednjeg nivoa sa Kosova da dođu u Sjedinjene Države na najduže godinu dana radi kombinovanog akademskog (nediplomskog) i stručnog rada. Stipendisti se biraju na osnovu svog potencijala da budu lideri i posvećenosti javnoj službi. Omogućavanjem budućim liderima i kreatorima politike da steknu iskustva u američkim akademskim i stručnim oblastima, program obezbeđuje osnov za dugotrajne, produktivne veze između Amerikanaca i njihovih strukovnih kolega iz inostranstva. Molimo Vas da dodatne informacije u vezi sa programom potražite na internet stranici: http://www.humphreyfellowship.org/