Američki kuci

Na Kosovu postoje tri američka kutka: – Američki kutak u Prištini , koji se nalazi u Nacionalnoj biblioteci Kosova ; – Američki kutak u Prizrenu , koji se nalazi u medjugradsku biblioteku u Prizrenu i ; – Američki kutak u severnom delu Mitrovice , koji se nalazi u Gradskoj biblioteci „Vuk Karadžić “ .