Donatorski forum na visokom nivou za sektore vladavine prava i obrazovanja

Donatorski forum na visokom nivou za sektore vladavine prava i obrazovanja, 11. decembar 2017.


Dobro jutro premijeru Haradinaj, ambasadarko Apostolova, ministri, kolege iz diplomatije i donatorske zajednice. Kada pogledam unaokolo po prostoriji, jasno je da Kosovo ima puno prijatelja i partnera koji rade na tome da naprave ovde razliku. Partnerstvo SAD-a sa Kosovom je i dalje snažno, a saradnja među donatorima sa vladom je takođe od presudnog značaja. Videli smo odličan primer toga upravo prošle sedmice sa novim prilozima Švedske i Nemačke Kreditno-garantnom fondu Kosova.

Ovo je kritično vreme za Kosovo i ulozi ne mogu biti veći. Ovde smo da pomognemo i podržimo vašu vladu, ali na kraju je ipak ovo vaša zemlja i vaš program rada. Delotvorna donatorska koordinacija je zaista dvosmerna ulica i to je posebno važno na Kosovu gde postoji prenatrpanost u razvojnom prostoru.

Upravo zbog toga je ovaj sastanak toliko važan. Znamo da na Kosovu postoje mnogi razvojni prioriteti, ali danas ću se usredsrediti na dva – vladavinu prava i obrazovanje.

Osvrnuću se prvo na vladavinu prava i želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u aktivnostima tokom Sedmice borbe protiv korupcije i na sjajnoj debati u petak. Borba se ne završava sa završetkom Sedmice borbe protiv korupcije i svaki prioritet koji ću upravo izložiti zavisi od te borbe. Ne sme da nam popusti pažnja. Moramo smatrati sebe i jedni druge odgovornim za ono na šta smo se obavezali prošle sedmice.

Što se tiče trenutnih prioriteta u oblasti vladavine prava: prvo, znamo da moraju da se donesu neke teške odluke u pogledu narednih koraka kada je reč o privrednom pravu i u analizi tela za borbu protiv korupcije. Apelujemo na vas da otpočnete Analizu sektora pravosuđa i donesete ove odluke o reformama što je pre moguće. To ne znači da zaustavljamo napore u toku, ali analiza bi trebalo da vam pomogne da precizirate svoje prioritete na najvišem nivou i fokusirate se na to kako ćete da ih realizujete.  Mi i ostali donatori smo ponudili podršku, ali to mora da predvodi Vlada Kosova.

Drugo, treba da rešavamo zakonodavni program. Moj kolega je izneo nekoliko ključnih zakona u evropskom reformskom programu. Sve ih podržavam, ali dozvolite mi da još jednom naglasim nešto što smatram da je posebno važno: vreme je da se usvoji novi Zakon o disciplinskom tužiocu. Ovo će biti presudan iskorak u jačanju ravnoteže, kontrole i odgovornosti u pravosudnom sistemu Kosova. Garantujući da osoblje pravosudnog sistema poštuje najveće standarde discipline i odgovornosti je od presudnog značaja u borbi protiv korupcije, prestanku kulture nekažnjivosti i izgradnji javnog poverenja u te institucije. Iskreno, teško je govoriti o izgledima za ekonomski rast bez jasnog napretka u reformama u oblasti vladavine prava.

Konačno, treba da ostanemo fokusirani na integraciju pravosuđa na severu Kosova. Imali smo neverovatan napredak i sada pravi rad počinje na tome da učinimo da u 2018. sudovi na severu postanu potpuno operativni. To znači da se osigura da su zakoni prevedeni i usklađeni na srpskom i albanskom jeziku, da su predmeti na odgovarajući način preneseni, da osoblje dobija odgovarajuću obuku i da su odluke integrisane u kosovsku pravnu strukturu.

Isto tako, reforme su potrebne u sektoru obrazovanja koje Kosovo mora da preduzme sada da pomogne da pripremi svoju omladinu da zauzme svoje mesto u kosovskoj ekonomiji.

Pre svega, postoji suštinska potreba da se depolitizuje zapošljavanje prosvetnih radnika, direktora škola i opštinskih direktora za obrazovanje. Zasluge moraju jedino da se uzmu u obzir kada je reč o zapošljavanju onih koji su zaduženi za obrazovanje kosovske omladine. Sve drugo je činjenje njima medveđe usluge i nastaviće da ugrožava budućnost Kosova.

Slično tome, reforme u visokom obrazovanju moraju da se nastave kako bi se osiguralo da maturanti imaju veštine i znanja u skladu sa sadašnjom i budućom potražnjom na tržištu rada. Vlada mora da bude viđena kao ta koja predvodi i završava reforme koje se odvijaju unutar sistema javnog univerziteta u koji smo svi mi toliko puno uložili.

To podrazumeva primenu Strategije za obrazovanje na Kosovu i završavanje zakašnjele revizije Zakona o visokom obrazovanju. Ovo će poboljšati akademski integritet, kvalitet i inkluzivnost visokog obrazovanja na Kosovu i početi da ga usklađuje sa međunarodnim standardima.

Razgovarao sam sa stotinama diplomiranih studenata koji su se vratili sa master studije iz SAD-a i za sve su rigorozni univerziteti u SAD-u bili izazovni. Mladi ljudi sa Kosova su pametni kao i svi drugi mladi iz bilo koje druge zemlje – ali moraju da se pripreme na odgovarajući način, a to se trenutno ne dešava.

Takođe moramo da vidimo potpunu primenu Zakona o preduniverzitetskom obrazovanju da bi se podržale sveobuhvatne reforme na tom nivou. Eliminisanje kronizma i nejasnoća iz praksi zapošljavanja i insistiranje na rigoroznim standardima nastave su od presudnog značaja.

Forumi na visokom nivou kao ovaj su za vladavinu prava i obrazovanje važni, ali svi znamo da naši timovi sprovode ovaj rad svakodnevno – a oni moraju da održavaju redovne sastanke radne grupe da bi bili efektivni. Znam da samo veći broj sastanaka nije odgovor – ali ako se naši timovi ne sastaju zajedno na redovnim osnovama i ne izveštavaju nas o svom napretku i preprekama, onda nećemo obaviti posao koji nas čeka.

Prioriteti koje sam naveo nisu ništa drugo nego ono što građani Kosova zaslužuju. Međunarodna zajednica ima svoju ulogu u predlaganju rešenja i da se zalaže za promene, ali ovo je vaša zemlja. Kao i uvek, ponosni smo što smo vam partneri i unapred se radujemo svom dobrom radu koji nam predstoji. Znamo šta nam je činiti, pa hajde onda da to i uradimo.