Diskusija na panelu “Transparentnost finansiranja političkih partija”

Obraćanje političkog savetnika Stivena Benksa na panelu “Transparentnost finansiranja političkih partija”, 7 decembar 2016.

Hvala vam na mogućnosti da vam se obratim povodom pružanja podrške ovoj veoma važnoj diskusiji tokom Sedmice borbe protiv korupcije.

Verujemo da je korupcija jedan od najvažnijih problema s kojima se Kosovo suočava radeći na izgradnji svoje budućnosti integrisanoj u evroatlantsku i međunarodnu zajednicu. To je ključno pitanje po mišljenju javnosti, a takođe i glavna tema Brisela.

Korupcija je takođe bila glavna tema tokom ovogodišnje posete potpredsednika Bajdena Kosovu. Na mnogo načina, to je bilo lično pitanje za njega jer je govorio o zaostavštini svog sina Boa i njegovoj podršci vladavini prava na Kosovu.

Kao što je potpredsednik Bajden rekao tokom svoje posete Kosovu u avgustu, ” “Korupcija  crpi ekonomske resurse od ljudi i odvraća poslovanja i investicije. Slabi mogućnost nacije da sebe brani. Ostavlja je ranjivom manipulaciji spolja. Ukratko, ugrožava sve ono šta Kosovo očekuje da ostvari, teži da postane, budućnosti kojoj se nada.”

Cele ovde sedmice, organizacije kao što su  KDI, D+, Çohu i GLPS organizovale su aktivnosti kako bi se diskutovalo o ovom važnom problemu i podstakle mere delovanja u borbi protiv korupcije.

Naša ambasada je ponosna što može da podrži ove aktivnosti jer smatramo da je korupcija problem koji može da se reši — a ne samo da se o njemu priča.

To je upravo zbog čega aktivno podržavamo napore da se unapredi profesionalizam i efikasnost sektora pravosuđa na Kosovu. Podržali smo vladinu tranziciju na e- nabavke, pomažući da se stvori javna evidencija vladinog trošenja. Takođe smo podržali nastojanja  građanskog društva i medija da analiziraju, izveste i pruže nezavisne povratne informacije o nastojanjima koje je vlada učinila u borbi protiv korupcije.

Današnja diskusija je deo ove slagalice jer integritet i transparentnost finansiranja političkih partija imaju neposrednu vezu s integritetom i transparentnošću vladinog trošenja i vladinog upošljavanja onda kada lideri političkih partija otpočnu svoju funkciju.

Biću prvi koji će priznati da finansiranje političkih partija ostaje izazov i  za nas u Sjedinjenim Američkim Državama. Decenijama pokušavamo da pronađemo najbolji sistem da se osigura integritet i transparentnost finansiranja političkih partija — i to još uvek pokušavamo.

Ali jedan od najvažnijih elemenata naše vlade je to da imamo sistem mehanizama uzajamne kontrole da se osigura da nijedan ogranak vlade nema suviše ovlašćenja.

Takođe imamo političke institucije koje prepoznaju opasnosti korupcije i uvode propise i sisteme da se zaštitimo od korupcije – ne uvek na savršen način.

Videli smo ovo na delu  2002. godine kada je Kongres usvojio “ Zakon o reformi dvopartijske kampanje” kako bi stavio jasna ograničenja na finansiranje kampanja da bi se osiguralo da svaki kandidat može snositi odgovornost za svoje vlastito političko trošenje.

Demokrate i Republikanci su zajedno u ogromnoj meri glasali u najboljem interesu  zemlje čak i kada to nije išlo u njihovu ličnu ili profesionalnu korist.

Pozivam vaše rukovodstvo da učini istu stvar. Imate Zakon o finansiranju političkih subjekata koji zahteva reviziju Fonda za podršku političkim partijama.  Nažalost, koliko sam shvatio to se još uvek nije desilo. Obavljanje te revizije i ostvarivanje uvida u finansiranje političkih partija bi bio važan korak u pružanju transparentnosti onome što građani ove zemlje žele i zaslužuju.

Radujem se žustroj debati ovde danas – i  želim još jednom da se zahvalim organizatorima kao i učesnicima na isticanju ovog veoma važnog pitanja.