Proslava Međunarodnog dana devojčica na Kosovu

Zameniče premijera Kuči, uvaženi gosti, poštovani očevi i važnije od svih poštovane devojčice i ćerke:

Zadovoljstvo mi je da vam se svima pridružim danas i da iznova potvrdim posvećenost Vlade Sjedinjenih Američkih Država potpomaganju pozitivnih promena na Kosovu. Jedan od ovih izazova odnosi se direktno na pravo žena da poseduju i koriste imovinu. Ovo je osnovno ljudsko pravo. Ono je osnovni element demokratskog društva u kojem vlada zakon, i omogućava da tržišna ekonomija funkcioniše u svom najvećem potencijalu.

Kao ćerka sam blagoslovena i imam podršku mojih roditelja da postignem sve što mi je bilo moguće, u zakonskom i socijalnom smislu. Bila sam u mogućnosti da ostvarim svoje pravo na obrazovanje, zaposlenje, vlasništvo i nasledstvo. Kada su mi roditelji umrli, moja sestra, brat i ja smo svi nasledili jednak deo njihove imovine. U stvari, nasledili smo zemlju od moje bake. To je bila njena zemlja i bila je upisana samo na njeno ime.

Danas sam ovde da pružim podršku ćerkama na Kosovu koje nisu bile u mogućnosti da traže svoja prava, bilo zato što su bile izbrisane sa spiska naslednika, što im nije dat značaj koji im pripada u ostavinskom postupku ili naprosto nisu znale kakva prava imaju.

Cifre govore same za sebe: manje od 4 % žena na Kosovu nasleđuje imovinu svojih roditelja, svega 2 % ima kredit u banci koji kao garanciju ima imovinu, a svega 19 % žena poseduje zemlju. Ove cifre su bitne jer direktno utiču na dobrobit polovine stanovništva Kosova. Žene na Kosovu ne postoje u privredi kao preduzetnici, investitori i lideri u poslovanju jer ne poseduju imovinu i zbog toga ne mogu da imaju garanciju za bankarske kredite.

Kao posledica toga privreda Kosova ne crpi puni potencijal društva. Ovo je ekonomski gubitak koji Kosovo ne može da priušti u svom kretanju ka evropskoj budućnosti.

Dobra vest je da se ostvaruje napredak. Vlada Kosova, uključujući zamenika premijera Kučija, pripremila je Nacionalnu strategiju za imovinska prava  u kojoj se daje plan delovanja za potrebne reforme. Takođe se povećava informisanost građana o imovinskim pravima. U stvari, za nekoliko minuta ćemo od jednog oca i ćerke čuti njihovu priču o ravnopravnosti.

Sjedinjene Američke Države preko USAID-a potpomažu ova nastojanja i pomagaće i dalje da ljudi lakše ostvaruju svoja prava na imovinu. Zahvaljujem se svim očevima koji vode brigu o svojim ćerkama i pomažu im. Osigurati da vaše ćerke imaju iste mogućnosti i prava kao njihova braća pomoći će da za njih bude obezbeđena svetlija i prosperitetnija budućnost.

Hvala vam.