Usvojite važne zakone kako biste pobedili korupciju

Pogledajte video-poruku ambasadora Delavia   Želeo bih da govorim o dve stvari koje Kosovo može sada da učini u borbi protiv korupcije —usvoji novi Zakon o izvršenju kaznenih sankcija i, kada bude dostavljen Skupštini, da usvoji novi Zakon o disciplinskom postupku prema sudijama i tužiocima. Izmenom Zakona o izvršenju kaznenih sankcija, Kosovo može osigurati da se svi zatvorenici tretiraju jednako ...
Pročitaj više»
Prikaži više ∨