Počeci u SAD

Na ovoj stranici možete da pronađete kratak opis resursa koji su na raspolaganju kompanijama na Kosovu koje razmišljaju da investiraju u Sjedinjenim Američkim Državama, pronađu trgovinske partnere, kao i  neke predloge za otpočinjanje poslovanja.

Investiranje u SAD-u

Izaberite SAD(SelectUSA) je osmišljen da dopuni aktivnosti naših država — primarne pokretače ekonomskog razvoja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Započinjanje

Kongres SAD-a je 2012. godine dodao Kosovo na spisak zemalja sa preferencijalnom trgovinom odnosno povlasticama koji se zove Opšti sistem povlastica (GSP).  Ovo omogućuje da značajan broj kosovskih proizvoda bude izvezen u SAD bez prethodnih uvoznih dažbina. Potpun spisak pogledajte ovde.

Za više informacija pogledajte GSP Vodič (PDF 379KB).
Za investicione mogućnosti u SAD-u i kako biste se više upoznali s tržištem SAD-a posetite veb stranicu Izaberite SAD.

  1. Posetite Izaberite SAD.gov stranicu da biste dobili opšte informacije o investiranju u Sjedinjenim Američkim Državama. Izaberite SAD prevashodno naglašava mnoge prednosti koje Sjedinjene Američke Države nude kao mesto za poslovanje i investiranje.  Sjedinjene Američke Države od veoma velikog domaćeg tržišta i transparentnog pravnog sistema preko najinovativnijih kompanija u svetu svakako  predstavljaju mesto za poslovanje. Na veb stranici možete da pretražite i pronađete poslovne podsticaje koje nude različite države i teritorije.
  2. Kontaktirajte  Ambasadu SAD-a u Prištini kako biste porazgovarali o svojim interesovanjima i potrebama.

Vize

Za detaljne informacije u vezi  poslovnih viza posetite http://travel.state.gov/visa/.