Poslovanje

Poruka ambasadora

Poštovani posetioci –  Hvala što ste odvojili svoje vreme da posetite stranicu naše ambasade posvećenoj oblasti poslovanja i da saznate nešto više o poslovnim mogućnostima na Kosovu. Kosovo je od svoje nezavisnosti 2008. učinilo suštinski napredak u uspostavljanju i razvoju politika i zakonskih propisa slobodnog tržišta i u poboljšanju svoje poslovne klime. Kosovo je član Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i potpisalo je okvirni sporazum s Evropskom investicionom bankom.  Kosovo ima slobodnu trgovinu sa svim svojim susedima i član je Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA). Kosovo ima trgovinske povlastice sa EU i deo je  opšteg sistema povlastica (GSP) sa Sjedinjenim Američkim Državama s akcentom na laku proizvodnju, minerale, građevinske materijale i određene poljoprivredne proizvode. Kosovo je u aprilu 2016. potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom gde je još više liberalizovalo tržište i otvorilo tržišta sa EU.

Kao zemlja u razvoju, Kosovo pruža širok spektar početnih investicionih mogućnosti u sektoru rudarstva, energetike i poljoprivrede. Kosovo ima pete najveće svetske rezerve lignita i ima bogatstvo neenergetskih minerala i prirodnih resursa sa investicionim potencijalom. Infrastruktura, zdravstvena zaštita i telekomunikacije su takođe  investicione mogućnosti. Franšiza je takođe još jedna oblast mogućnosti. Kosovo je otvorilo svoju prvu američku franšizu  Kentucky Fried Chicken u avgustu 2016.  Kosovsko stanovništvo je najmlađe u Evropi, zapadnjački je orijentisano, mnogi pričaju engleski jezik i živeli su, radili ili studirali u inostranstvu.

U skorašnjim godinama, Kosovo je unapredilo svoju poslovnu klimu: Vlada Kosova je skoro primenila novi fiskalni paket za podsticanje ekonomskog razvoja, privlačenje inostranih investicija i uvećanje prihoda. Uvela je 10 odsto paušalnog korporativnog i ličnog poreza na prihod, ukinula nekoliko redundantnih dozvola i licenci i preduzela korake da se  još više olakša poslovanje. Vlada je ponovo uspostavila Nacionalni savet za ekonomski razvoj (NSER) kojim predsedava ministar za trgovinu i industriju  i u kojem učestvuju mnoga ministarstva i lokalne privredne komore.

Kosovska poslovna i investiciona sredina se takođe susreće sa nekim izazovima gde je ambasada spremna da pomogne američkim kompanijama da se bolje snađu u takvom okruženju. Uprkos ostvarenom napretku u proteklih nekoliko godina, nedostaci u birokratskim i tehničkim kapacitetima na nivou lokalnih vlada i centralne vlade ostaju izazov za privredni razvoj.  Zaostali nerešeni sudski predmeti u sudovima su i dalje prisutni uprkos tome što je Sudski savet Kosova 2010. usvojio “ Nacionalnu strategiju za smanjenje broja nerešenih predmeta” . Korupcija je i dalje izazov i odražava mentalitet “cene poslovanja koja mora da se plati” u mnogim delovima regiona. Borba protiv korupcije je postala glavni prioritet nastojanja ambasade SAD-a na Kosovu.

Kosovo modernizuje svoju infrastrukturu: saobraćajni pravac 7 koji je izgradio američko- turski konzorcijum Bechtel-Enka povezuje Kosovo s Albanijom i omogućuje da se od glavnog grada Prištine do Jadranske obale putuje odnosno stigne za manje od četiri sata. Novi autoput do Makedonije odnosno putni pravac 6 se trenutno gradi i na isti način će olakšati trgovinu, privredu, putovanje i turizam. Vlada takođe radi na privatizaciji širokog spektra  imovine u javnom vlasništvu: ponovo je otvorila Međunarodni aerodrom Priština na osnovu zaključenog ugovora o koncesiji s novim modernim terminalom, završila je privatizaciju svoje energetske distributivne mreže i nedavno je dozvolila privatnu izgradnju nove termoelektrane na ugalj Kosova e Re (Novo Kosovo).

Sa dobrim pravnim okvirom, konkurentnim platama, jakoj lojalnosti američkom brendu i nastojanjima da se privuku direktne strane investicije, sada je trenutak za privatni sektor, posebno strane investitore da iskoriste prednost mnogih mogućnosti koje Kosovo ima da ponudi.

Očekujemo da nam se javite i podržimo vaše poslovne planove.