Obraćanje otpravnika poslova Điakobija povodom predstavljanja Programa „BRIDGE“

Obraćanje otpravnika poslova Điakobija povodom predstavljanja Programa „BRIDGE“, 8. oktobar 2021.

Premijeru Kurti, zam. ministra Nagavci, gradonačelniče Kastrati, dekanu Šahrabi, predstavnici opština, partneri na projektu, uvaženi gosti i mediji, dobar dan. Zadovoljstvo je biti ovde na svečanom predstavljanju Programa „BRIDGE“.

Kada je Ambasada SAD zamislila ovaj program, videli smo ga kao način da se engleski koristi kao zajednički jezik, podstičući međuetničku komunikaciju i produbljujući veze među kosovskom omladinom. Prepoznali smo da postoji sve manji broj kontakata – među mladima, između etničkih grupa – i da nedostatak zajedničkog jezika često razdvaja ljude, čineći da pojedinci budu izolovani jedni od drugih i bez potencijala da budu kreatori promena u svojim zajednicama. Želeli smo da premostimo tu podelu – da povežemo ljude i ojačamo njihove odnose i njihovu širu budućnost izgradnjom njihovih zajednica učenja. Zato smo odlučili da ovaj program nazovemo „BRIDGE“ (srp. MOST). Uveren sam da će Program „BRIDGE“ pomoći u tome – pomoći u izgradnji čvrstih veza između kosovske omladine različitog porekla – i, srećan sam što mogu da kažem da je kroz naše partnerstvo sa RIT-om ovaj program postao mnogo više od toga.

RIT je osmislio „BRIDGE“ ne samo kao program za učenje engleskog jezika i način da podstakne više kontakata među pripadnicima bogatog multikulturnog društva na Kosovu, već i kao platformu za studente da steknu veštine potrebne za sticanje univerzitetskog obrazovanja. Program nadilazi veštine engleskog jezika i kritičkog mišljenja, koji su neophodni za univerzitetsko obrazovanje, i fokusira se na inovacije za učenje matematike, tehnologije i ključnih alata za preduzetništvo, liderstvo i građanski aktivizam.

Ovladavanje ovim veštinama pomoći će studentima Programa „BRIDGE“ da konkurišu za profesionalne i obrazovne mogućnosti na Kosovu i u inostranstvu. Mi u Ambasadi SAD verujemo – i znam da se slažete – da je obrazovanje okosnica demokratije i ključno za rast ekonomije. Razvoj obrazovanja je uvek bio prioritet Misije SAD na Kosovu. Uvereni smo da će studenti koji učestvuju u ovom programu biti u stanju da postignu svoje ciljeve, pa će stoga biti bolje pripremljeni da doprinesu budućem ekonomskom prosperitetu Kosova, demokratskom upravljanju i vladavini prava.

Radeći u šest opština – Gračanici, Kamenici, Mitrovici, Peći, Prizrenu i Štrpcu – Program „BRIDGE“ će uveliko doprineti razvoju nove generacije budućih lidera Kosova, izgradnji zajedničkog identiteta za građane Kosova i podsticanju jačeg osećaja među mladima iz svih sredina da je Kosovo zaista njihov dom.

Hvala vam još jednom na prilici da danas govorim ovde. Jedva čekam da vidim kako se ovaj program dalje razvija, a studenti i fakultet napreduju u ovom programu i svim svojim budućim poduhvatima.