Autorski tekst ambasadora Grega Delavija za Zeri

Autorski tekst ambasadora Grega Delavija za Zeri

Posle tri veoma radne i dragocene godine na Kosovu, zahvalan sam što sam imao priliku da služim svojoj zemlji u njenom partnerstvu sa vašom. Odlazim pun optimizma. Međutim, trebalo bi da napomenem da je ovo kritičan trenutak za Kosovo i da Kosovo mora da donese hrabre odluke kako bi podstaklo svoj ekonomski rast, uvećalo rezultate ostvarene u vladavini prava i sve više se približilo evropskim integracijama. Bogat potencijal Kosova može doprineti blistavoj budućnosti ukoliko lideri donesu prave odluke.

Tokom svog boravka ovde, kosovska ekonomija je nastavila da raste: dug je na prihvatljivom nivou, budžeti su uravnoteženi, a javni prihodi rastu. Lokalna preduzeća koriste prednosti poboljšane poslovne klime koja je potpomognuta boljim pristupom kreditiranju, pojednostavljenim propisima i uvećanim tržišnim vezama. Ovi pozitivni koraci su odraženi u nedavnom skoku Kosova na 40. mesto u izveštaju Svetske banke o lakoći poslovanja.

Kosovska preduzeća su u proteklih pet godina uvećala svoj izvoz za 37 odsto čime su uvećali ugled Kosova u inostranstvu, posebno u Evropi. Raduje me što vidim da preduzeća sa celog Kosova sarađuju pod brendom „ proizvedeno na Kosovu na njihovu veliku korist – kao što je kompanija u vlasništvu kosovskog Srbina iz severnog Kosova koja radi sa kosovskim albanskim kompanijama na jugu na proizvodnji i izvozu drvnih proizvoda. Kosovo mora nastaviti da rutinski stvara takve uspešne priče. U poljoprivrednom sektoru, poljoprivrednici kao i poljoprivrednice ostvaruju veće prihode kao rezultat izvoza proizvoda kao što su maline i lekovito bilje.

Institucije vladavine prava polako postaju efikasnije i transparentnije. Pokretanje onlajn aplikacija i publikacija povećalo je pristup javnosti vladinom odlučivanju. Svi tenderi za javne nabavke se sada objavljuju elektronskim putem. Platforma za e-nabavke i Portal za transparentnost dokumentuju za javnost vladine odluke o javnim nabavkama čineći ih da budu izložene većoj kontroli i odgovornosti. Sudovi su objavili više od 6 000 konačnih odluka. E-kiosci locirani širom Kosova pomažu građanima da lako i brzo dobiju opštinska i imovinska dokumenta.

Tokom mog boravka ovde video sam pomak u postupanju na slučajevima nasilja u porodici. Iako se stravični incidenti i dalje dešavaju, vidim pravi dokaz da se svest o individualnim pravima uvećala. Žrtve su sve više spremne da istupe, a sudovi vredno rade kako bi u ovim predmetima postupali brzo, efikasno i pravično. Osnovni sudovi na Kosovu takođe idu u korak sa svojim dodeljenim predmetima i smanjuju zaostale predmete. Za mene, ovi uspesi signaliziraju sve veće poverenje javnosti u pravosudni sistem.

Ipak, izazovi ostaju. Svi znamo da vladavina prava na Kosovu nije toliko snažna koliko bi mogla ili bi trebalo da bude, posebno u slučajevima koji uključuju one sa političkim uticajem. Iako je Kosovo provelo svojih prvih deset godina na izradi savremenog pravnog sistema i čvrstih zakona koji ga stavljaju ispred mnogih evropskih pandana, pravosudne institucije moraju bolje da funkcionišu i fokusiraju se na doslednu primenu i  realizaciju  kako bi zadovoljile potrebe građana. Političko mešanje u pravosudni sistem mora da prestane. Političari koji se mešaju, a sudije i tužioci koji to dopuštaju, nanose ozbiljan udarac u srce budućnosti svoje zemlje.

Kosovo mora zbog svog daljeg uspeha da u potpunosti prihvati one koji nisu u prošlosti bili u potpunosti prihvaćeni: žene, mlade i nevećinske zajednice. Iako postoje pozitivni primeri u Ustavnom sudu, Centralnoj izbornoj komisiji i Policijskom inspektoratu, talentovane žene na Kosovu imaju više da ponude. Mladi i  nevećinske zajednice koji imaju ogroman potencijal i dalje su na marginama društva. I dalje verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca na Kosovu od presudnog značaja za mirnu i prosperitetnu budućnost – još uvek predstoji dug put da se na odgovarajući način uključe kosovski Srbi i drugi pripadnici manjina u institucije i društvo u zemlji.

Nepouzdano snabdevanje električnom energijom nastavlja da guši ekonomski rast. Drago mi je što čujem da ima napretka na Novom Kosovo (Kosovu e Re), ali potrebna je vladina posvećenost aktivnom rukovodstvu na projektu  i blagovremeno i konstruktivno odlučivanje pre nego što dođe dan da se pritisne prekidač.

Takođe sam prilično zabrinut zbog toga što bi najnoviji predlozi za dodatne programe socijalne pomoći mogli da ugroze fiskalnu stabilnost u predstojećim godinama. Da bi se uspešno suočili s ovim izazovima, pozivam kosovske lidere da budu ekonomi i da udvostruče svoje napore da pomognu svima – ne samo dobro povezanim pojedincima ili političarima – da prosperiraju i da osiguraju da sva kosovska deca naslede stabilnu i prosperitetnu ekonomiju.

S obzirom na sve ove izazove, pun sam nade. Delimično zato što sam primetio da sve vrste organizacija civilnog društva rastu po veličini i broju uspešno dajući glas pojedincima sa zajedničkim interesima i potrebama. Organizacije poput Aktiv i Demokratija za razvoj koje se bave interetničkom saradnjom, takođe pomažu ljudima širom Kosova da otkriju da imaju više zajedničkog nego što oni misle.

Što se tiče odnosa zemlje sa svojim  susedima i dalje verujem da je normalizacija odnosa sa Srbijom od suštinskog značaja za budućnost Kosova. Političko rukovodstvo – bez obzira na stranačku pripadnost – mora da pronađe zajednički jezik po pitanju ciljeva Kosova i pronađe rešenje koje odražava interese svih njegovih građana. Kosovu je očajnički i hitno potreban ovaj duh saradnje njegovih lidera kako bi ostvarilo napredak.

Kosovo nema vreme za gubljenje u suočavanju sa svojim izazovima. Kosovo mora da pokaže skeptičnoj međunarodnoj zajednici da može da  bude pouzdan partner koji prihvata transatlantske vrednosti. Biće pod budnim okom, ne samo onih iz inostranstva, već i takođe građana Kosova, posebno njegove omladine. Lideri u politici i civilnom društvu moraju da odluče kakvo Kosovo želite da vidite. Građani moraju da prepoznaju da imaju ključnu ulogu kako u traženju, tako i u predvođenju promena koje žele da vide. Ako to ne učine, to neće biti učinjeno.

Moje vreme ovde je skoro isteklo, ali se nadam da ću se u budućnosti vratiti na Kosovo da vidim zemlju koja se gradi na svojim prethodnim pobedama i zakoračuje u čak još svetliju budućnost. Vidim zemlju u kojoj se pravda sprovodi pošteno i dosledno i gde zakon sve jednako štiti. Tamo gde preduzeća mogu da prosperiraju kroz naporan rad i inovacije. Tamo gde su zajednice prevazišle svoje razlike da bi  prepoznale i gradile ono što im je zajedničko. Gde mladi u zemlji imaju istinski glas i stvarnu ulogu u budućnosti, baš ovde.

To su moji snovi za Kosovo.