Angažovanje građanskog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma

Obraćanje ambasadora Delavija na konferenciji za angažovanje građanskog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma, 28. februar, 2017

Hvala što ste me ugostili ovog jutra. Ponosan sam na snažno partnerstvo između SAD i Kosova na ovom kritičnom i složenom pitanju i veoma sam ohrabren ovakvim dešavanjima koji osnažuju lokalne zvaničnike, zajednice i građane da budu aktivni u suočavanju s kosovskim izazovima.

Kada je reč o borbi protiv nasilnog ekstremizma, od posebne važnosti je suštinska potreba da se osmisle praktični i efektivni načini da se usprotivi ekstremizmu i da se snažno odupre radikalizaciji i nasilju.

I to nije statična pretnja – moramo stalno da razmišljamo veoma pažljivo pre nego donesemo važne odluke o tome kako svaka zajednica može da pronađe značajne pristupe u sprečavanju radikalnih ideologija pre nego što one preuzmu kontrolu.

Ambasada je snažno podržala napore Vlade Kosova u rešavanju ovog pitanja. I sada kada su  Strategija i Akcioni plan Vlade u borbi protiv nasilnog ekstremizma dobro utvrđeni na nacionalnom nivou, od suštinskog značaja je da lideri zajednica  preuzmu inicijativu da osiguraju da se primena uspešno realizuje i na lokalnom nivou.

Vaša široka ekspertiza, iskustvo i vaše razumevanje lokalnog konteksta radikalizacije u vašim zajednicama čine vas kritičnim partnerima u borbi protiv ovog fenomena.

Inicijative i konferencije u borbi protiv nasilnog ekstremizma Centra za istraživanje bezbednosnih politika kao što je ova, osnažuje sve vas da osmislite i sprovedete rešenja u borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Ove konferencije takođe nude priliku da se umrežite s ostalim organizacijama i pojedincima koji vode brigu o tome šta se dešava u zajednici i da razgovarate o načinima da radite zajedno u inicijativama u borbi protiv nasilnog ekstremizma gde možete da imate korist od združenih prednosti s kojima svako od vas raspolaže.

Ne možemo nikada da znamo sve razloge zašto neki pojedinci privole ekstremizam koji ih otera od porodica i zajednice u mračniji, nasilniji svet.

Ali učimo sve više i više o uzrocima ove radikalizacije, kako vreba mlade ljude kada su u najranjivijem položaju – kada nemaju posla, kada misle da nema izgleda za ikakav uspeh ili dostojanstvo, kada se osećaju najviše nepovezanim s zajednicama koje su ih podizale.

Ovo se ne dešava preko noći i deo našeg kolektivnog izazova je da edukujemo nas same o znakovima upozorenja i da imamo usvojene strategije u pogledu toga šta da radimo kada osetimo da nešto strašno nije u redu.

To znači da našu omladinu moramo da osposobimo s neophodnim veštinama medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja da može da se odupre lažnim obećanjima nasilnog ekstremizma.

Lokalne zajednice predstavljaju najjače sredstvo koje imamo u ovoj borbi da sprečimo radikalizaciju— porodice, prijatelje, komšije, nastavnike i verske lidere koji vole i brinu za mlade ljude u svojim sopstvenim zajednicama. Moramo združiti zajedno društva koje nude podršku, mogućnosti i dostojanstvo koje stvara alternativu mračnijem putu.

Ono što je najvažnije, moramo da investiramo u današnju omladinu tako da imaju značajan glas u životu svojih zajednica i svoje zemlje. Obrazovanje će imati odlučujuću ulogu— u školi i kod kuće— u dobijanju bitke za mišljenja i stavove budućih generacija.

I naravno, organi za sprovođenje reda i zakona su institucija koja je takođe od suštinskog značaja u ovoj borbi.

Kao što mnogi od vas sigurno znaju, od kako sam došao na Kosovo pre nekih godinu i po dana često govorim o ekonomskom razvoju i vladavini prava.

I dalje verujem da je manje verovatno da će mladi ljudi u zemlji u kojoj vide mogućnost za sebe same i koji veruju da njihova vlada ima veru u njih podleći strahu i izolaciji koja ih čini toliko ranjivim.

Svi moramo da nastavimo da radimo zajedno da izgradimo Kosovo koje je prosperitetno, transparentno, bez korupcije i inkluzivno i čiji građani imaju mogućnosti koje zaslužuju kako bi prosperirali.

Posvećeno učestvovanje toliko vas koji su se okupili danas da formiraju novu mrežu u ovoj borbi govori o važnosti  građanskog društva u ovom nastojanju, kao partneru u jačanju veza zajednice i očuvanju Kosova bezbednim.

Zahvaljujem se svima vama na vašem partnerstvu i na svakodnevnom vrednom i teškom radu kako u ime građana Kosova, tako i u najboljim interesima vaše zemlje.