Američki ambasadori Kosnet i Tan podržavaju domaće tužilaštvo za ratne zločine sastankom sa Specijalnim tužilaštvom Kosova

Američki ambasadori Kosnet i Tan podržavaju domaće tužilaštvo za ratne zločine sastankom sa Specijalnim tužilaštvom Kosova, 15.decembar 202

Dana 14. decembra, ambasador Kancelarije za globalno krivično pravosuđe (Morse H. Tan) Mors Tan i ambasador (Kosnett) Kosnet sastali su se sa glavnim državnim tužiocem (Aleksandër Lumezi) Aleksanderom Lumezijem i tužiocima iz Odeljenja za ratne zločine Specijalnog tužilaštva na Kosovu (ORZSTK), uključujući i načelnika (Blerim Isufaj) Bljerima Isufaja. Oba ambasadora ponovila su predanost Sjedinjenih Država da privedu sve ratne zločince pred lice pravde, bez obzira na njihovu nacionalnost. Ambasador Kosnet rekao je da je „odgovor na nepravdu više pravde“. Dok je ambasador Tan razgovarao o zastrašujućim izazovima sa kojima se ORZSTK suočava u privodjenju kraju ovih važnih slučajeva.

Tokom događaja, tužilaštvo je imalo priliku da se obrati ambasadorima i razgovara o nekim izazovima sa kojima se suočavaju; Glavni državni tužilac Lumezi obavestio je ambasadore da je, dok je njegova kancelarija preduzela značajne korake, ORZTK nasledio više od 900 nezavršenih slučajeva od EULEKS-a i da je trebalo više resursa da bi se i dalje napredovalo. Šef Isufaj obavestio je grupu da nedostatak koordinacije sa Srbijom i nemogućnost da se pridruže INTERPOL-u i drugim međunarodnim grupama je omelo njihov rad. Na kraju, zamenik šefa (Valdet Gashi) Valjdet Gaši govorio je o 19 optužnica koje je njegova kancelarija podigla od 2018. godine, sa jednom donešenom konačnom presudom.

Kancelarija za globalno krivično pravosuđe i američka ambasada izrazili su posvećenost u pružanju dodatne podršku Odeljenju za ratne zločine