Američka ambasada pozdravlja usvajanje Zakona o borcima na inostranim ratištima, 26. mart 2015.g

Ambasada Sjedinjenih Država upućuje tople čestitke predsednici Jahjagi i kosovskoj Skupštini na usvajanju i potpisivanju Zakona o borcima u terorizmu na inostranim ratištima. Ovaj zakon predstavlja jedan važan instrument u široj strategiji borbe protiv nasilnog ekstremizma. Sjedinjene Države cene svoje partnerstvo sa Kosovom u globalnoj borbi protiv nasilnog ekstremizma i nastaviće da sarađuju sa Kosovom u promociji međuvladine saradnje i međuagencijske strategije u borbi protiv ove pojave.