Američka ambasada donira opremu tužiocima, zaštitnicima žrtava i prihvatilištima za žrtve nasilja u porodici

Američka ambasada donira opremu tužiocima, zaštitnicima žrtava i prihvatilištima za žrtve nasilja u porodici, 27 maj 2020

Predstavnici Kancelarije Ambasade SAD za međunarodni programa za narkotike i sprovodjenje zakona (INL)  donirali  su u sredu, 27. maja laptop računare i drugu opremu tužiocima, zaštitnicima žrtava i prihvatilištvima za žrtve porodičnog nasilja kako bi pomogli žrtvama porodičnog nasilja. Tužioci i zaštitnici žrtava koristiće laptop računare za brži odgovor na incidente, koji se često dešavaju van uobičajenog radnog vremena. Ovo će omogućiti tužiocima da odmah pokrenu postupak protiv zlostavljača. Prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici koristiće opremu kako bi zadovoljili potrebe žrtava kojima nude utočište, posebno kako bi omogućili deci žrtvama da učestvuju u onlajn nastavi.

Nagli porasti slučajeva nasilja u porodici tokom Covid-19 su alarmirajući . Ako vi, ili neko koga poznajete, trpi nasilje u porodici, potražite pomoć pozivajući besplatan broj za pomoć 0800 011 112 ili policiju na 192 ili 0800 19 999.

Svako zaslužuje da bude bezbedan u svom domu. # WeAreHereWithYou (ovde smo sa vama)..