Ambasadorka Džejkobson na RTK 2 povodom obeležavanja dvogodišnjeg jubileja, 3. jun 2015.

RTK 2:  Hvala Vam puno na Vašem vremenu. Znamo da imate dosta obaveza.

Ambasadorka Džejkobson:  Zadovoljstvo mi je da budem ovde i da vam čestitam povodom obeležavanja dvogodišnjeg jubileja RTK 2.

RTK 2:  Prošlo je dve godine od kada je RTK 2 počeo da emituje svoj program. Da li je u međuvremenu opravdao Vaša očekivanja?

Ambasadorka Džejkobson:  Sećam se kada je kanal otvoren i moram da vam čestitam na neprestanom uvećanju programskog sadržaja koji ste u stanju da sačinite upravo ovde. Znam da je RTK 2 sačinio skoro 4000 video priloga, imao 1200  gostiju i moram da vam čestitam na raznolikosti vaših gostiju ne samo u pogledu etničke pripadnosti nego i u pogledu toga ko su ti ljudi. Imali ste u gostima sve od predsednika i visokih vladinih zvaničnika da umetnika i sportista. Smatram da je to veoma interesantno ljudima i važno je na Kosovu imati javni servis koji emituje svoj program na srpskom jeziku. To nije samo važno za građane, koji preferiraju da govore tim jezikom i da budu informisani na svom maternjem jeziku nego je takođe znak posvećenosti vlade u rešavanju potreba svih njenih zajednica.

RTK 2: Koja je važnost RTK 2 za srpsku zajednicu na Kosovu imajući u vidu to da je pre uspostavljanja RTK 2 bilo mnogobrojnih lokalnih privatnih radio i TV  stanica koje su emitovale svoj program na srpskom jeziku, ali da nije postojao javni servis?

Ambasadorka Džejkobson:  Mislim da je važno da u demokratiji građani imaju pristup različitim izvorima informacija tako da mogu da  uvide različita mišljenja i sami donesu sud o pitanjima koja su važna po njih. Tako da nam je potrebna kombinacija privatnih i javnih emitera.  Takođe, danas ljudi dobijaju informacije na različite načine. Neki čitaju novine, neki gledaju televiziju. Sve više i više ljudi se informiše preko interneta. Takođe bih želela da vam čestitam na informacijama  koje objavljujete na veb stranici koja je mnogima dobar izvor informacija.

RTK 2:  Naša interna istraživanja  pokazuju da  RTK 2 takođe gledaju i ostale zajednice. U tom kontekstu, da li RTK 2 može da služi da se poboljšaju odnosi između zajednica?

Ambasadorka Džejkobson:  Smatram da je važno za sve medije da rade najbolje što mogu da ukažu na ta pitanja i na one teme koje su od interesa običnim građanima. U tom smislu,  RTK 2 ukazuje na pitanja koja su od zabrinutosti i u višestrukim različitim zajednicama, tako da te zajednice mogu da diskutuju o tim pitanjima zajedno. Smatram da je to od pomoći.

RTK 2: RTK 2  upošljava 90-oro ljudi, od tog broja 80-oro  je iz srpske zajednice.  Govori se da mi činimo najveću srpsku zajednicu u Prištini.  Da li RTK 2 može da podstakne povratak raseljenih Srba na Kosovo?

Ambasadorka Džejkobson:  Kada govorimo o povratku ljudi na Kosovo, onda je to isti izazov s kojim se susreću svi na Kosovu. To su ekonomski razvoj i zaposlenje. Treba nam više poslova kako bi mladi ljudi mogli da osete da imaju šansu da izgrade svoju budućnost ovde.  Znam da kao što ste rekli upošljavate osamdesetoro kosovskih Srba na RTK 2,  ali bih želela da vidim  još veći procenat Srba i ostalih manjina i u vladinim institucijama i nezavisnim agencijama. Vlada bi trebalo da u svojim strukturama ima 10% manjina prilikom zapošljavanja i nije nimalo blizu ostvarivanju  ovog cilja. Treba nam više glasova nevećinskih zajednica  u vladi, vladinim institucijama kako bi mogli da donesu najbolje moguće odluke i daju naveći doprinos u interesu svih građana Kosova.

RTK 2: Hvala Vam puno.

Ambasadorka Džejkobson: Hvala Vam.