Ambasador Delavi: Političari moraju da odstupe, a pravosudne institucije da istupe

Ambasador Delavi: Političari moraju da odstupe, a pravosudne institucije da istupe

Dobar dan svima. Nalazim se ovde u Palati pravde i razgovaram sa studentima
prava i mladim ljudima za koje se nadam da će postati kosovski hrabri lideri
sutrašnjice. Razgovaram sa njima o vladavini prava i o borbi protiv korupcije u
svim njenim korenima. Dobro je poznato da je ovo jedan od mojih najviših
prioriteta i nadam se da ću inspirisati ove studente da to bude i jedan od njihovih.
Naš veliki tim za vladavinu prava u ambasadi posvećen je tome da i dalje podrži
ovaj prioritet sa kosovskim partnerima.

Smatram da Kosovo može da se ponosi na stvarni i nedavno ostvareni napredak u
vladavini prava.

Opštine su upravo počele da uz pomoć USAID-a sprovode otvoreno ugovaranje.
Ova inicijativa se sada proširuje na nacionalni nivo. Regulatorna komisija za javne
nabavke se obavezala da će na Kosovu svi javni ugovori biti otvoreni i javni – što
će učiniti ovu zemlju liderom u regionu.

Kosovo takođe sada uz pomoć Kancelarije za razvoj tužilaštva, pomoć i obuku u
inostranstvu (OPDAT) Ministarstva pravde SAD-a sprovodi Smernice za kaznenu
politiku na Kosovu namenjene sudijama.

Ove smernice će pomoći sudijama da se odupru spoljašnjem pritisku da budu blagi
prema onima koji imaju veze i umesto toga primenjuju dosledne kazne osuđenim
licima širom zemlje. Kosovske institucije i njegova vlada takođe su radili naporno
kako bi integrisali sudove i omogućili pristup pravosuđu svim građanima – ja sam

to video, a Evropska komisija je to prepoznala u svom saopštenju da je Kosovo
ispunilo kriterijume za liberalizaciju viznog režima.

Međutim, još mnogo toga ostaje da se uradi. I, čini mi se da od svih onih
trenutaka kada sam bio motivisan da se javno angažujem u borbi protiv korupcije,
da ovaj trenutak zaista nosi osećaj postojanja urgentnosti.

Jer čak i sa ovim rezultatima, nedavni događaji ukazuju na uporne,
rasprostranjene pretnje po vladavinu prava na Kosovu. Posebno kada se slučaj
o kojem svi govore – slučaj penzija ratnih veterana – prožima kroz svaki važan
aspekt vladavine prava u ovoj zemlji.
Slučaj penzija ratnih veterana poziva na ratnu prošlost Kosova, ima značajne
implikacije za državni budžet, uključuje navode o prevarama i korupciji na
visokom nivou i implicira da postoji političko uplitanje i zastrašivanje – između
ostalog i unutar institucija pravosudnog sektora.

Pošto je Euleks nedavno predao punu odgovornost za pravosudni sektor kosovskim
institucijama, institucije će morati da se oslone na sebe same. Kosovo danas ima
svoj pravosudni sistem. Ukoliko ne uradi pravu stvar, niko drugi neće. S obzirom
na sve upravo rečeno, verujem da je Kosovo stiglo do velike prekretnice.

Tako da postoje dva važna pitanja koja smatram da moraju neodložno da se
rešavaju.

Prvo, videli smo navode o prevari visokog profila među visokim javnim
zvaničnicima kako bi odobrili pojedincima status veterana – počevši od 19 000
njih – koji po svemu sudeći nisu imali pravo na beneficije. Čuli smo da su neki

podnosioci zahteva otvoreno izjavili da su bili deca u vreme sukoba ili da su
imali zdravstvene probleme koji nisu imali nikakve veze sa ratom.

Pa opet, pregršt zvaničnika im je svejedno omogućila te beneficije, izvan
zakonskih kriterijuma. O tome se radi u ovom slučaju – donosiocima odluka na
vlasti koji su ignorisali zakon.

Očekujem dalju istragu i postupanje u eliminisanju ogromnog jaza između broja
penzija i broja boraca utvrđenih nakon rata. Proverili smo arhive u Vašingtonu i
Kosovo nikada nije tvrdilo da ima više od 15 000 boraca OVK. Zapanjujuće je da
dvadeset godina nakon sukoba, broj korisnika ne opada, nego raste. Računica se
jednostavno ne uklapa.

Drugo, videli smo otvoreno političko i institucionalno zastrašivanje u obliku
pretnji i ličnih napada na tužioca – ponašanje koje samo idu u prilog njegovim
tvrdnjama o pretnjama i političkom pritisku kao razlozima za njegovu ostavku.

Srećom, izjave lidera u proteklih nekoliko dana se razvijaju u pozitivnom smeru,
priznajući da rad na ovom slučaju mora da se nastavi.

Ipak, ne možemo ignorisati to da se takvo zastrašivanje već dogodilo. Ovo
stvara neprijatno okruženje za svakog budućeg tužioca ili sudiju koji će na kraju
raditi na tome da ovaj slučaj – ili bilo koji drugi politički osetljiv slučaj – privede
kraju.

Ovakva vrsta zastrašivanja je potpuno nepoštovanje poverenja javnosti
ukazanog rukovodstvu Kosova. Javnost je očigledno umorna od izgovora,
svaljivanja krivice i odbijanja da se preuzme odgovornost.

Kosovu su potrebni hrabri lideri da se ozbiljno pozabave s ovim optužbama o
korupciji, priznaju da bi politički povezani ljudi mogli biti umešani i da se
obavežu javnosti da će nastaviti rad na rešavanju ovog slučaja. Ovi hrabri
lideri trebalo bi da vide ovo kao izvrsnu priliku da steknu poverenje javnosti i
nastave rad na vraćanju poverenja u pravosudni sistem.

Kosovu su potrebni hrabri lideri zato što će Kosovo biti ocenjivano – od strane
sopstvenih građana, evropskih vlada i drugih kao ja, koji posmatraju – ne o
činjenici da postoji skandal korupcije na visokom nivou, već kako se rešavaju
problemi koje je ovaj slučaj razotkrio.

Ignorisanje ili odlaganje unedogled slučaja penzija ratnih veterana i drugih slučaja
koji uključuju ozbiljnu korupciju bi brzo poništili napredak koji je ostvaren u
poslednjih deset godina. Međutim, na ovoj prekretnici, postoji još jedan izbor.

Političari moraju garantovati tužilaštvu i sudstvu njihovu zakonitu nezavisnost, bez
zastrašivanja i neprimerenog uticaja kako bi nastavili da rade na ovom slučaju i
ostalim slučajevima na najvišim nivoima – čak iako to znači krenuti na istaknute
ličnosti.

A onda tužioci i sudije moraju da obavljaju svoj rad bez straha ili usluga.

Drugim rečima: Političari moraju da odstupe, a pravosudne institucije da
istupe. Tada ovaj slučaj može da bude priča o uspehu.

Uspeh bi bio proces koji osigurava da svaka strana ima pravednu i jednaku priliku

da bude saslušana, a da se odluke donose na osnovu dokaza, a ne političke
koristoljubivosti.

Na kraju, napredovanje u ovom slučaju je pravi korak ka poštovanju kosovskih
veterana, osiguravanju da budžet ne ide u bankrot i da vlada pokazuje svoju
zrelost.

Uspeh takođe znači da Kosovo mora da razvije politički sistem i sistem javnih
usluga koji odbacuju zastrašivanje građana kojima je povereno da štite
odgovornost i pravdu. Civilno društvo već pomaže da se to ostvari.

Kosovski novinari i organizacije civilnog društva ulaze u novu eru
profesionalizma i zrelosti. Ne mogu da se setim važnijeg dostignuća na deseti
rođendan zemlje, nego imati robusnu, nezavisnu i hrabru štampu.

I to ste postigli. Vaši novinari pokazuju da su najefikasnija institucija koja javne
zvaničnike drži odgovornim. Vaše glasne i aktivne organizacije civilnog društva
održavaju dinamične rasprave o relevantnim pitanjima, razvijaju onlajn alate kako
bi vladine aktivnosti učinili transparentnijim i zahtevali bolje rezultate od vlade.
Ovo je hrabro rukovodstvo. Ovi pojedinci i organizacije sistemski skreću pažnju
na teške probleme i traže odgovornost.
Institucije takođe moraju da učestvuju u zaštiti misije pravde. Paket Zakona o
disciplinskoj odgovornosti mora da prođe drugo čitanje u Skupštini ove jeseni.
Zakon će osigurati integritet pravosudnog sistema pružanjem adrese za nedolično
postupanje sudija i tužilaca. Kosovu je ovo potrebno, jer kao što mnogi od nas
znaju, sadašnji sistem ne kažnjava tužioce koji se ne pojavljuju na ročištima ili

sudije koji održavaju sednice bez svih onih koji bi trebalo da budu prisutni. Zbog
toga kriminalci slobodno šetaju među vama.

Zakon o zaštiti uzbunjivača mora takođe da prođe u Skupštini kako bi se borilo
protiv kulture nekažnjivosti i zaštitili od represije oni koji podnose pritužbe.
Institucije interno moraju da nagrađuju, a ne da kažnjavaju svoje najvrednije
radnike. Upravo su oni ti koji će postati nova generacija kosovskih heroja koja
će u ime građana držati te pojedince odgovornim.

Moj poziv za akciju danas je podjednako upućen hrabrim liderima Kosova i
građanima Kosova. Pozivam vas da očekujete više, tražite više i date više.
Nemojte podlegati ciničnom mišljenju da je korupcija svuda i da ništa ne može da
se učini po tom pitanju. Uveravam vas da ćemo moje kolege i ja nastaviti pritisak
po ovom pitanju kako u javnosti tako i privatno – ali je stvarno na građanima
Kosova da zahtevaju da vaši lideri i vaše institucije sprovode pravdu na pravičan i
efikasan način.

Znam da to želite. Znam da u vladi postoje dobri ljudi koji to žele i znam da
možete to da postignete tako što ćete očekivati više i zahtevati da ta očekivanja
budu ispunjena. Za to će biti potrebno mnogo hrabrih lidera da urade pravu stvar,
posebno kada je to politički teško, ali to može da se desi. Vaša zemlja će vam biti
zahvalna na tome. Hvala puno.