AMBASADA SAD-a U PRIŠTINI  POČINJE SA OBRADOM SVIH ZAHTEVA ZA USELJENIČKE VIZE ZA STANOVNIKE KOSOVA

AMBASADA SAD-a U PRIŠTINI  POČINJE SA OBRADOM SVIH ZAHTEVA ZA USELJENIČKE VIZE ZA STANOVNIKE KOSOVA. 17 januar 2018.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa zadovoljstvom objavljuje da će od januara 2018. početi da obrađuje sve zahteve za useljeničke vize (UV) za stanovnike Kosova.  U prethodnim godinama, zahteve za useljeničke vize je obrađivala Ambasada SAD-a u Skoplju u Makedoniji.  Pošto Ambasada SAD-a u Prištini nastoji da pruži visok nivo korisničkog servisa podnosiocima zahteva za vize sa Kosova i pošto prepoznaje poteškoće u odlasku do Skoplja, odlučila je da proširi vizne usluge koje se nude  u Prištini.

Useljeničke vize su namenjene stranim državljanima koji žele trajno da se nastane u Sjedinjenim Američkim Državama.  Useljenička viza je prvi korak da osoba dobije zakonit stalni boravak (LPR) ili zelenu kartu.  Iako postoje razne vrste useljeničkih viza, većina osoba dobija vize za useljenje na osnovu srodstva ili na osnovu zaposlenja. Da bi se ispunio uslov za dobijanje useljeničke vize, stranog državljanina mora da sponzoriše srodnik koji je američki državljanin, srodnik koji je zakonit stalni stanovnik ili budući poslodavac. Sponzor započinje proces useljenja podnošenjem zahteva u ime stranog državljanina Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS). Podnosilac zahteva se nakon odobrenog zahteva obaveštava o zakazanom datumu za razgovor u Ambasadi SAD-a u inostranstvu. Nakon što je useljenička viza odobrena, sa njom se može useliti u Sjedinjene Američke Države.

Ambasada SAD-a u Prištini s nestrpljenjem iščekuje da ponudi dodatne vizne usluge u narednoj godini.  Pratite novosti i najnovija dešavanja Ambasade na Fejsbuku.  Pitanja se mogu poslati na PristinaVisas@state.gov.

VAŽNE NAPOMENE

  • Podnosioci zahteva trebalo bi da stignu ne ranije od 15 minuta pre zakazanog termina za razgovor.  Velike torbe, laptopovi ili oružje su zabranjeni u Ambasadi.  Da bi olakšali bezbednosni pregled,  podnosioci zahteva bi trebalo da razmisle o tome da ostave elektronske uređaje kod kuće.
  • Pojedinci koji imaju konkretna pitanja u vezi svojih zahteva za useljeničku vizu treba da kontaktiraju Konzularno odeljenje na PristinaVisas@state.gov.

Više informacija o  procesu podnošenja zahteva za useljeničke vize možete naći na veb-stranici Ambasade ovde:  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process.html