Ambasada SAD podržava kampanju „Budućnost je u našim rukama“

Ambasada SAD podržava kampanju „Budućnost je u našim rukama“

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ponosna je što podržava multimedijalnu informativnu kampanju pod nazivom „Budućnost je u našim rukama“. Ova kampanja, koja je pokrenuta u septembru 2020. godine, naglašava kako svi koji žive na Kosovu mogu da imaju ulogu kroz aktivno građansko angažovanje u izgradnji i obezbeđivanju mirne, pravedne i prosperitetne budućnosti. Promena je moguća samo kada građani Kosova preuzme vlasništvo nad svojom budućnošću i preduzmu mere za podsticanje promena.

Poslednja informativna kampanja emitovana u decembru nosila je naziv „Kažem ne korupciji, svako ne se računa“. Korupcija ostaje jedna od najvećih prepreka ekonomskom rastu Kosova, ulaganju privatnog sektora i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje, posebno za mlade ljude. Jednostavnim akcijama – izgovaranjem „ne“ i odbijanjem da se učestvuje čak i u nepotizmu, podmićivanju i korupciji malog obima i prijavljivanjem toga – obični građani mogu da imaju stvarni i trajni uticaj na suzbijanju korupcije.

Kampanja je predstavljena na oba službena jezika na Kosovu – albanskom i srpskom. Za više informacija, uključujući i kako pristupiti svim prethodnim informativnim obaveštenjima posetite ove izvore na društvenim medijima:

Facebook:

Albanski: https://www.facebook.com/EArdhmjaEshteNeDuartTona
Srpski: https://www.facebook.com/BuducnostJeUNasimRukama

Instagram:

Albanski: https://www.instagram.com/e_ardhmja_eshte_ne_duart_tona/
Srpski: https://www.instagram.com/buducnost_je_u_nasim_rukama/

YouTube:

Albanski: https://www.youtube.com/channel/UCxJ0IBTOpURj2bZ2zQIT_5w
Srpski: https://www.youtube.com/channel/UCn_8SKYEEKkPLZvoP-QEkdA

Pratite nas kako biste bili u toku o novom serijalu u ovoj kampanju koji će biti emitovan ovog leta.