Obraćanje otpravnice poslova Hajlend na događaju povodom početka rada Udruženja žena u energetskom sektoru na Kosovu, 27. jun 2017

Dobro jutro, oduševljena sam što sam ovde na ovom događaju povodom početka rada Udruženja žena u energetskom sektoru na Kosovu, važnom novom glasu koji treba da se čuje kada je reč o ekonomskom uključivanju žena. Zahvaljujem se i našim partnerima iz programa „Repower“ koji su pomogli da se ovaj dan dogodi.

Ovaj događaj okuplja žene iz svih aspekata energetskog sektora na Kosovu, uključujući prve pobornike Udruženja i članove osnivače. Pohvaljujem sve vas na vašoj posvećenosti i zalaganju u doprinošenju veće rodne jednakosti u energetskom sektoru.

Kao što sigurno dobro znate, žene nisu dovoljno zastupljene u energetskom sektoru niti na Kosovu, niti širom sveta, ali sve što se dešava upravo ukazuje na to da možemo da počnemo da to menjamo. Možemo da pomognemo da okupimo više talentovanih žena u radnu snagu energetskog sektora, da ih osnažimo kao donosioce odluka u ovom sektoru i da osiguramo da imaju jednak pristup obrazovanju, napredovanju i profesionalnom razvoju.

Samo pre nekoliko meseci govorila sam na događaju na kojem se obeležavao Međunarodni dan devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, danu posvećenom mentorstvu, radionicama i karijernim sajmovima kako bi se pomoglo u negovanju neverovatnog potencijala devojčica širom Kosova i kako bi im se ulila vera da su im otvoreni svi karijerni putevi.

Početak rada ove nove organizacije danas je takođe deo tog nastojanja, ne samo zbog toga što je to prava stvar za žene i devojčice, nego i zbog toga što rastuća kosovska ekonomija zahteva bezbedan i pouzdan energetski sektor. Za to će biti potrebno da se do najvećeg mogućeg stepena uključi mlada i vešta radna snaga ove zemlje. Bila bi ludost isključiti polovinu vašeg talentovanog stanovništva u ovom nastojanju.

Ovo ne može biti hitnije, jer se kosovski energetski sektor suočava sa toliko mnogo neodložnih izazova. Kosovu su u garantovanju bezbednosti snabdevanja električnom energijom, radu na regionalnoj integraciji i ostvarivanju napretka u uvođenju generacijskih promena potrebni njegovi najbolji i najpametniji pojedinci da svakodnevno rade na ovim problemima, a to znači da je ženama potrebno da imaju podjednake mogućnosti u ovoj oblasti.

Već postoje pokazatelji da se krećemo u pravom smeru. Posebno sam oduševljena što mogu da vidim neke od mladih žena koje su učestvovale u „REPOWER“ programu stažiranja. Više od polovine stažista u ovom programu u protekle dve godine su bile žene koje su pokazale da kada dobiju jednaku šansu da konkurišu za nešto, da su više nego spremne da zauzmu svoje mesto u ovom sektoru.

Kako Kosovo radi na tome da integriše energetski efikasnije i više obnovljive izvore energije, utoliko je još važnije da se osigura da žene imaju jednaku mogućnost da učestvuju u oblasti koja se toliko razvija.

Još jednom, zahvaljujem se pametnim i odlučnim ženama koje su uvidele potrebu za postojanjem ove organizacije i koje su radile naporno da se ona ostvari. Veoma je važno da bez obzira na svoju karijeru, progovorite i same budete svoj najbolji pobornik.

I gospodo, od suštinskog je značaja da muškarci u energetskom sektoru takođe podrže ovu inicijativu. Rodna ravnopravnost je takođe u vašem interesu jer sa razvojem kosovskog energetskog sektora cela zemlja ima koristi.

Zahvaljujem se programu „REPOWER“ na stvaranju mentorskog okvira koji je podario snažan i kolektivni glas toliko mnogim pojedinačnim ambicijama. Ovom novom Udruženju i njegovim članovima želim svaki uspeh u tome da se čuje vaš glas, u rastu broja vaših članova i u rastu vašeg uticaja.

S nestrpljenjem iščekujem da vidim šta ćete uraditi sledeće. Sigurna sam da ćete nastaviti da preduzimate nove inicijative sa istim žarom i upornošću koje ste pokazali do sada.