Qytetet e forta: Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Si anëtarë të rrjetit “Qytetet e forta”, ju nxis të merrni pjesë në mënyrë aktive në veprimtaritë e tij dhe t’i shfrytëzoni burimet e tij të shumta e të larmishme. Duke e bërë këtë, do t’i mësoni hapat praktikë që mund t’ju ndihmojnë në ruajtjen e sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve tuaj. Po ashtu, do ... Lexoni më Shumë»
Trego më shumë ∨