Konferencë për të drejtat e njeriut dhe integrimin e grupeve të margjinalizuara në Kosovë

Duhet të punohet edhe më shumë për tu siguruar që të gjithë qytetarët e Kosovës i kanë mundësitë dhe fuqizohen për të ndikuar në ndryshimin e komuniteteve të tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenare që janë partnere tuaja për këto çështje dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë përkrah Kosovës dhe përkrah juve që ... Lexoni më Shumë»
Trego më shumë ∨