Nënshkrimi i Marrëveshjes për grantin e objektivave zhvillimore