Fjala e Përfaqësuesit të Posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer në Prishtinë

Fjala e Përfaqësuesit të Posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer në Prishtinë