Politikë & Histori

Raportet SHBA – Kosovë
Shteteve të Bashkuara së bashku me më shumë se 100 vende e kanë njohur Kosovën si një shtet të pavarur dhe sovran.  Ne jemi thellësisht të angazhuar për progresin e Kosovës si një vend demokratik, i sigurt, shumetnik, në rrugën drejt integrimit më të gjerë euroatlantik. Ambasada është duke punuar me Qeverinë e Kosovës dhe anëtarët e shoqërisë civile në një brez të gjerë të çështjeve.