Konferenca e katërtë e ambasadorëve “Siguria e Kosovës dhe marrëdhëniet e reja me NATO-n”, 20 dhjetor 2016

Konferenca e katërtë e ambasadorëve “Siguria e Kosovës dhe marrëdhëniet e reja me NATO-n”, 20 dhjetor 2016