Seksioni për Shtyp

Pyetje për shtyp

Për pyetje të përgjithshme, ju lutemi të kontakoni përmes adresës elektronike: PristinaStratComms@state.gov

Seksioni për shtyp

Seksioni për shtyp bashkëpunon me mediumet kosovare për të siguruar informata mbi polikat e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Mediumet duhet të drejtojnë pyetjet e tyre tek:

Arzen Randobrava, Specialist i Koordinimit të Përmbajtjes Strategjike.
Telefonat: +383 38 5959 3736, +383 49 958 536
E-mail: RandobravaAR@state.gov

Arbnor Haxhibeqiri, Koordinator i Shtypit dhe Medias.
Telefonat: +383 38 5959 3748, +383 49 509 616
E-mail: HaxhibeqiriAN@state.gov

Astrit Ymeri, Menaxher i mediave sociale
Telefonat: +383 38 59 59 3716, +383 49 958 519
E-mail: YmeriAM@state.gov

Yll Selmani, Krijues i përmbajtjes dixhitale.
Telefonat: +383 38 59 59 3739, +383 49 958 588
E-mail: SelmaniYZ@state.gov