Seksioni për Shtyp

Pyetje për shtyp

Për pyetje të përgjithshme, ju lutemi të kontakoni përmes adresës elektronike: PaPristina@state.gov

Seksioni për shtyp

Seksioni për shtyp bashkëpunon me mediumet kosovare për të siguruar informata mbi polikat e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Mediumet duhet të drejtojnë pyetjet e tyre tek:

Arzen Randobrava, Asistent për media.
Telephones: +383 38 5959 3736, +383 49 958 536
E-mail: RandobravaAR@state.gov

Arbnor Haxhibeqiri, Asistent për media.
Telephones: +383 38 5959 3748, +383 49 509 616
E-mail: HaxhibeqiriAN@state.gov

Lejla Selimi, Asistent për mediat minoritare.
Telephones: +383 38 59 59 3739, +383 49-958 753
E-mail: SelimiLZ@state.gov

Astrit Ymeri, Webmaster / Social Media
Telephones: +383 38 59 59 3716, +383 49 958 519
E-mail: ymeriam@state.gov