Zyrtarët Kryesorë

E Ngarkuara me punë: Znj. Colleen Hyland
Drejtor i USAID-it: Lisa Magno
Zyrtar për çështje publike: Z. Richard Mei
Atashe i mbrojtjes: Kolonel. Ryan Nichols