Zyrtarët Kryesorë

Nicholas J. Giacobbe, Jr. Zëvendës-shef i Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës
Drejtor i USAID-it Zeinah Salahi
Zyrtar për çështje publike Wendy Barton
Atashe i mbrojtjes Kolonel. Stephen Rose