Zyrtarët Kryesorë

Drejtor i USAID-it: Lisa Magno
Zyrtar për çështje publike: Deborah MacLean
Atashe i mbrojtjes: Kolonel. Ryan Nichols