Programet e granteve

Programi i granteve të vogla të Komisionit për Demokraci

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë shpall konkursin për sezonin e vjeshtës 2018 të Programit për grante të vogla të Komisionit për Demokraci. Ky program synon ta mbështesë zhvillimin e institucioneve demokratike dhe të shoqërisë civile të Kosovës duke u ndarë grante të vogla për projekte organizatave jofitimprurëse dhe joqeveritare (OJQ) dhe medieve të pavarura lokale të Kosovës. Këto grante të Komisionit për Demokraci ndahen sipas konkurrencës. Afati për dorëzimin e aplikacioneve për këtë cikël ka përfunduar.

Programi i granteve të vogla për përfituesit e programeve të shkëmbimit të qeverisë amerikane

Programi i granteve të vogla për përfituesit e programeve të shkëmbimit të qeverisë amerikane ka për qëllim të promovojë lidershipin dhe rrjetëzimin ndërmjet ish-përfituesve, si dhe të lehtësojë bashkëpunimin me ambasadën amerikane në Prishtinë në fusha strategjike për të ardhmen e Kosovës: forcimin e sundimit të së drejtës, promovimin e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e sigurisë rajonale.
Periudha e aplikimit për këtë program tani është e mbyllur. Shpresojmë për ta ofruar programin përsëri në vitin 2017.

Grantet për trashëgimi kulturore dhe Fondi i ambasadorëve amerikanë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore

Aktualisht, mekanizmi i vetëm për financimin e projekteve të trashëgimisë kulturore është Fondit i Ambasadorëve të SH.B.A. për mbrojtje kulturore. I themeluar nga Kongresi në vjeshtë të vitit 2000, Fondi i ambasadorëve të SHBA-së për ruajtjen e trashëgimisë kulturore (AFCP) ndan grante për ruajtjen e lokaliteteve kulturore, objekteve dhe koleksioneve kulturore, dhe formave të shprehjes kulturore tradicionale, të tilla si muzikë, valle, dhe gjuhë në më shumë se 130 vende rreth e përqark botës. I administruar nga Qendra e Trashëgimisë Kulturore, Zyra e Çështjeve Arsimore dhe Kulturore, Departamenti amerikan i Shtetit, dhe i financuar nga fondet diplomatike dhe të programit konsullor, AFCP i ofron Shteteve të Bashkuara një mundësi kuptimplotë për të treguar respektin e tyre për trashëgiminë kulturore të vendeve të tjera.