Këndet Amerikane

Në Kosovë janë tri Kënde Amerikane: – Këndi Amerikan në Prishtinë, i cili gjendet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës; – Këndi Amerikan në Prizren, i cili gjendet në Bibliotekën Ndërkomunale të Prizrenit, dhe; – Këndi Amerikan në Mitrovicë veriore, i cili gjendet në bibliotekën e qytetit “Vuk Karaxhiq”.