Deklaratë nga ambasada SHBA-së në prishtinë

Deklaratë nga ambasada SHBA-së në prishtinë, Mars 18, 2020

Në kohra si kjo, bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar është kyç. Është koha për Kosovën dhe fqinjët të mënjanojnë pengesat për qarkullimin e lirë të mallrave. Sërish ftojmë Qeverinë e Kosovës të ndërmarrë hapin e parë të guximshëm dhe ti heqë tarifat që tani.